Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 2281/5-7-2017 και τις εφεξής ισχύουσες διατάξεις, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χορηγεί την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΠΔΕ) σε όσους εκ των πτυχιούχων, από το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2015-2016 και εφεξής, παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μία από τις ακόλουθες τρεις θεματικές περιοχές:

  1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
  2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
  3. Ειδική διδακτική και Πρακτική Άσκηση

Τα προσφερόμενα μαθήματα ανά Θεματική Ενότητα είναι τα παρακάτω:

Θεματική Ενότητα Ι: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
Γλ3-326 Υποχρεωτικό
Γλ3-399 ή το καινούριο Γλ3-394 Επιλογής
Γλ3-499 ή το καινούριο Γλ3-494 Επιλογής
Γλ3-450 Επιλογής
1 μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα, από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια Επιλογής
Θεματική Ενότητα ΙΙ: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
Γλ3-225 Υποχρεωτικό
Γλ3-329 Υποχρεωτικό
Γλ2-492 Επιλογής
Γλ3-327 Επιλογής
Γλ3-445 Επιλογής
Γλ3-463 Επιλογής
Γλ3-473 Επιλογής
Γλ4-337 Επιλογής
Γλ4-388 Επιλογής
Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Ειδική διδακτική και Πρακτική Άσκηση
Γλ3-456 Υποχρεωτικό
Γλ3-332 Επιλογής
Γλ3-342 Επιλογής
Γλ3-370 Επιλογής
Γλ3-380 Επιλογής
Γλ3-451 Επιλογής
Γλ3-458 Επιλογής
Γλ3-460 Επιλογής
Γλ3-480 Επιλογής
Λογ6-489 Επιλογής