Γλ3-370 Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει σε μελλοντικούς δασκάλους της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας πώς μπορούν να επιλέξουν και να ενσωματώσουν διάφορα διδακτικά βοηθήματα στη γλωσσική διδασκαλία. Το μάθημα θα εξετάσει πώς μια μεγάλη ποικιλία διδακτικών βοηθημάτων, από τον πίνακα και τον προβολέα διαφανειών μέχρι το βίντεο και το διαδίκτυο, μπορεί να διευκολύνει τη διδασκαλία και να επαυξήσει τη μάθηση. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται σε δύο μέρη: μία δίωρη διάλεξη κατά τη διάρκεια της οποίας συζητούνται πρακτικές ιδέες και συμβουλές. Και ένα μονόωρο σεμινάριο, που διεξάγεται με μικρό αριθμό φοιτητών/ριών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να παρουσιάσουν ομαδικές εργασίες που δείχνουν πώς μπορούν να συμπληρώσουν τα διδακτικά βιβλία με διάφορα διδακτικά βοηθήματα. Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Διανέμεται σύγγραμμα; Όχι Διανέμεται σχετική βιβλιογραφία; Ναι Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση βασίζεται σε τελική γραπτή εξέταση. 30% του τελικού βαθμού μπορεί να προέρχεται από τις παρουσιάσεις των εργασιών που γίνονται κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό aΤρίτη11:00 14:0001 ν.π. Γρούτκα Πασχαλίνα
Χειμερινό bΤρίτη12:00 15:0001 ν.π. Γρούτκα Πασχαλίνα