Συνέδρια/Συμπόσια Τμήματος

Προγραμματισμένα

2020
27-29 Μαρτίου 24ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Σύμφωνα με απόφαση του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, το επόμενο (24ο) Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας θα διεξαχθεί την άνοιξη του 2020 και εφεξής θα διεξάγεται ανά διετία σε ζυγά έτη (2022, 2024...)
14-16 Μαΐου (E)motion in Changing Worlds - Call for papers
29 Ιουνίου - 5 Ιουλίου “Wars and Words”: The 46th International Byron Conference
2019
28-29 Νοεμβρίου Experimental Narratives - Διεθνές Συμπόσιο

Περαιωμένα

2019
6 Απριλίου Feminism and Technoscience - 3rd Biennial European Association for American Studies (EAAS) Women’s Network Symposium
2018
23 Νοεμβρίου Narratives of Immigration: Community interpreting as a right/rite of passage
13 Ιανουαρίου Επιμορφωτική Ημερίδα "Περιβάλλον και Οικολογία στην Εκπαίδευση" - Πληροφορίες - Πρόγραμμα / Αφίσα
2017
15-17 Δεκεμβρίου Διεθνές Συνέδριο - The Politics of Space and the Humanities
11 Νοεμβρίου Διεθνές Συμπόσιο - Byron's Voices: Cultural and Textual Interactions
25-27 Μαΐου Διεθνές Συνέδριο - Film Adaptation
31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 23rd International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics
14 Ιανουαρίου Ημερίδα "εκπαίδευση, μετακίνηση και διαπολιτισμικότητα" - Αφίσα - Πληροφορίες & Πρόγραμμα
2016
22 Οκτωβρίου Διεθνές Συμπόσιο-Ημερίδα, “Η Σχέση του Σαίξπηρ με την Κλασική και Σύγχρονη Ελλάδα”
15 Απριλίου International Symposium Personal Narratives
2015
19 Δεκεμβρίου Επιμορφωτική Ημερίδα "Λογοτεχνία, Τέχνη & Τεχνολογία στην Εκπαίδευση" - Πληροφορίες / Πρόγραμμα / Αφίσα
24 Οκτωβρίου Ημερίδα για το το εκπαιδευτικό εργαλείο "Μιλώ Ελληνικά/SpeakGreek"
15-16 Μαΐου Workshop on "Linguistic and Cognitive Effects in Anaphora Resolution"
15-17 Μαΐου rethinking democracy in literature, language & culture
23-24 Απριλίου Workshop on "Bilingual Acquisition & Bilingual Education: Linguistic and Cognitive effects"
24-26 Απριλίου 22nd International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics
2014
13 Δεκεμβρίου Λογοτεχνία & Τέχνη στην Εκπαίδευση - Αφίσα ημερίδας
6-7 Δεκεμβρίου The Greek Diaspora: Greek and Canadian Perspectives - Program
23 Ιουνίου Research Day 2014 - Πρόγραμμα
2 Μαΐου Workshop "Language Knowledge and Development in Native and non-Native Speakers"
25-26 Απριλίου 1st International Symposium on Figurative Thought and Language
15 Μαρτίου Ημερίδα "The Study of Literature in the Digital Age"
2013
6-7 Δεκεμβρίου "Χω/oρο-γραφώντας την Αμερική", HELAAS-Ελληνική Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αφίσα, Πρόγραμμα
15 Ιουνίου Research Day 2013 - Πρόγραμμα
31 Μαΐου Ημερίδα με θέμα: «Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού στο Α.Π.Θ.», αφίσα, πρόγραμμα
18-21 Απριλίου The Viewing of Politics and the Politics of Viewing: Theatre Challenges in the Age of Globalized Communities
5-7 Απριλίου 21st International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics
25 Ιανουαρίου Αστικά πεδία σε μετάβαση -  Πρόγραμμα Ημερίδας -  Φόρμα Εγγραφής
2012
27 Νοεμβρίου Narrative and Interdisciplinarity
19-20 Οκτωβρίου Charles Dickens: Births, Marriages, Deaths
1 Ιουνίου Research Day 2012 - Πρόγραμμα
2011
30 Σεπτεμβρίου Ημερίδα "απ-εικονίσεις της αμερικής"-Πρόγραμμα
2 Ιουνίου Research Day 2011 - Program
1-3 Απριλίου 20th International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics
15 Ιανουαρίου Ημερίδα στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος "Σπουδές φύλου και ανθρωπιστικές επιστήμες"-Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
14 Ιανουαρίου Workshop Γλωσσική εκπαίδευση σε δίγλωσσους μαθητές
2010
4 Ιουνίου Research Day 2010 - Program - Abstracts
23 Απριλίου Rethinking the Novel-One-day Symposium 
2009
12 Ιουνίου Research Day 2009 - Program 
3-5 Απριλίου 19th International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics
2008
7-9 Νοεμβρίου International Conference on Language Documentation and Tradition
6-8 Ιουνίου Research Days 2008 
30 Μαΐου-1 Ιουνίου 7th International HASE Conference: The Individual and the Mass
18 Απριλίου Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και οι προοπτικές ανάπτυξής του. Δράσεις του Α.Π.Θ.
2007
14-16 Δεκεμβρίου 14th International GALA Conference Advances in Research on Language Acquisition and Teaching
8, 9 Ιουνίου Research Days 2007
4-6 Μαΐου 18th International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics
4-6 Μαΐου 3rd International Conference on Modality in English
5, 6 Μαΐου Workshop on Learning Strategies and Teaching Strategies for Autonomy
27 Απριλίου Symposium Women in Theatre/Spectacle
15-18 Μαρτίου HELAAS Graduate Student International Conference Inaugural
2005
30 Ιουνίου-3 Ιουλίου Fifth Symbiosis Biennial Conference
4-9 Ιουνίου International Conference- Politics [AND/IN] Aesthetics
15-17 Απριλίου 17th International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics
2004
20-23 Μαΐου Fourth MESEA Conference
2003
16-19 Οκτωβρίου Southern Ethnicities
26 Μαΐου Shakespeare's Adaptability
14-18 Μαΐου The Flesh Made Text
11-13 Απριλίου 16th International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics