Κάτοχοι ΜΔΕ

Από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
έχουν αποφοιτήσει μέχρι σήμερα 746 μεταπτ. φοιτητές/τριες


Κατεύθυνση Ταξινόμηση

Τίτλος Εργασίας

Ονοματεπώνυμο

Επιβλέπων/ουσα1. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Ο "βρυκόλακας" ως αναπαράσταση της σύγκρουσης συνείδησης στα μυθιστορήματα της Anne Rice
Μετάφραση Τίτλου: "Your Fall from Grace has been the Fall of a Century”: The Vampire as Representation of Contemporary Consciousness in Anne Rice’s Novels
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


2. Ονοματεπώνυμο: ΓΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019

Μετάφραση Τίτλου: Acoustic Study on Vowel Reduction by Greek Adolescents with Cochlear Implant and Normal Hearing
Επιβλέπων/ουσα: ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


3. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019

Μετάφραση Τίτλου: Primay Data Annotation and Morphophonological Analysis of the Tsakonic Dialect based on Fieldwork Research
Επιβλέπων/ουσα: ΜΕΛΑ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ


4. Ονοματεπώνυμο: ΚΕΣΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Διδασκαλία Στρατηγικών Ανάγνωσης στην Αγγλική Γλώσσα σε Μικρούς Μαθητές
Μετάφραση Τίτλου: Teaching Reading Strategies to Young Learners of English
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


5. Ονοματεπώνυμο: ΜΗΤΡΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019

Μετάφραση Τίτλου: The Impact of Cartoons on Young Learners' Vocabulary Acquisition: A Case Study on Ben and Holly
Επιβλέπων/ουσα: ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ


6. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΡΔΟΛΛΑΡΙ ΚΛΙΤΙ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Υπολογιστική Επεξεργασία της Ονοματικής Κλιτικής Αλλομορφίας στην Αλβανική.
Μετάφραση Τίτλου: Computation of Normal Inflectional Allomorphy in Albanian
Επιβλέπων/ουσα: ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ


7. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019

Μετάφραση Τίτλου: A Psycholinguistic Approach to Dyslexia, Exploring Executive Functions in Dyslexia: A Literature Review
Επιβλέπων/ουσα: ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ


8. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Η μορφοφωνολογική ανάλυση της διαλέκτου της Κρανέας, Ελασσόνας
Μετάφραση Τίτλου: The morphonological analysis of the dialect of Kranea, Elassona
Επιβλέπων/ουσα: ΜΕΛΑ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ


9. Ονοματεπώνυμο: ΜΩΡΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Ανάλυση της Ρητορικής Δομής των κεφαλαίων Συζήτησεις σε μεταπτυχιακές Διπλωματικές εργασίες στα Αγγλικά: Σύγκριση μεταξύ φυσικών και μη φυσικών ομιλητών σε σώματα κειμένων
Μετάφραση Τίτλου: A Rhetorical Analysis of Discussion Sections in MA Dissertations in English: a Corpus-Based Comparison between Native and Non-Native Writers
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


10. Ονοματεπώνυμο: ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Στρατηγικές Γλωσσικής Εκμάθησης Ακρόασης και Ομιλίας που χρησιμοποιούνται από Έλληνες μονόγλωσσους και δίγλωσσους μαθητές κατά τη διδασκαλία των Αγγλικών ως Ξένης Γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: Listening and Speaking Strategies employed by Greek monolingual and bilingual learners of EFL.
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


11. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΤΙΝΕΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Συγκριτική μελέτη ανάμεσα στο πρόγραμμα σπουδών 4 διαφορετικών χωρών (Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία και Σουηδία) με σκοπό την ανάπτυξη CLIL μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού στα Αγγλικά για μαθητές Α1 γλωσσικού επιπέδου σχετικά με το μάθημα της Γεωγραφίας
Μετάφραση Τίτλου: A comparative study among syllabi of four different countries (Cyprus, Greece, Ireland and Sweden) with the view to developing of CLIL lessons and materials in English for A1 learners regarding the subject of geography.
Επιβλέπων/ουσα: ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ


12. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Πολυφωνική Αφήγηση, Προαστιακή Γοτθικότητα και το (Αυτοκτονικό) Γυναικείο Σώμα στις Αυτόχειρες Παρθένες του Jeffrey Eugenides.
Μετάφραση Τίτλου: Plural Narratives, Suburban Gothicity and the (Suicidal) Female Body in Jeffrey Eugenides' The Virgin Suicides.
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


13. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Το πρόθεμα "ξε-": οι εννοιακές και γραμματικές του κινητροδοτήσεις.
Μετάφραση Τίτλου: The Greek prefix "Ξε-" "Kse-": its conceptual and grammatical motivations
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


14. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΟΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019

Μετάφραση Τίτλου: "Aurality and Form in the construction of Ethnic Identity in the poetry of Simon J. Ortiz’s From Sand Creek: Rising in This Heart Which Is Our America (1981) and Yusef Komunyakaa’s I Apologize for the Eyes in My Head (1986)"
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


15. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2019
Τίτλος Εργασίας: Η Προϋποθεση στον Πολιτικό Λόγο: Η Περίπτωση της Χίλαρι Κλίντον "εναντίον" του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των Τηλεμαχιών τους στις ΗΠΑ το 2016.
Μετάφραση Τίτλου: Presupposition in Political Discourse: The Case of Hilary Clinton versus Donald Trump in 2016 United States Presidential Debates
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


16. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Διερευνώντας την αποτελεσματικότητα διδακτικού υλικού CLIL στην 5η Δημοτικού του Πειραματικού Σχολείου Ευόσμου: Μια Πιλοτική Έρευνα
Μετάφραση Τίτλου: Investigating the Effectiveness of CLIL Teaching Materials in 5th Grade of the Experimental Primary School in Evosmos: A Case Study
Επιβλέπων/ουσα: ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ


17. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΕΓΚΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Η Αφήγηση ως Μέθοδος Αξιολόγησης Ελληνόφωνων Παιδιών με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας
Μετάφραση Τίτλου: Narrative as an Assesment Tool for Greek-Speaking Chlidren with Specific Language Impairment and High Functiong Autism
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


18. Ονοματεπώνυμο: ΓΟΥΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Η θέση της άρνησης και του επιρρήματος στην Αγγλική του 18ου αιώνα
Μετάφραση Τίτλου: Negation and adverb placement in Late Modern English.
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


19. Ονοματεπώνυμο: ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Μελέτη της κατανόησης προτάσεων σε ελληνόφωνους ασθενείς με γλωσσική διαταραχή του αγραμματισμού (Αφασία τύπου Μπροκά)
Μετάφραση Τίτλου: Sentence Comprehension Ability in Greek-speaking Individuals with Agrammatic Broca's Aphasia
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


20. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Δομές επιθέτων στην Αγγλική: Προβλήματα μορφής και σημασίας
Μετάφραση Τίτλου: Ideology in language: Motivation and Construction
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


21. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Επαναπροσεγγίζοντας το νόμο του Schneider
Μετάφραση Τίτλου: Re-approaching Schneider's Law
Επιβλέπων/ουσα: ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ


22. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΪΡΑ ΑΛΚΜΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Δοκιμή διδακτικού υλικού CLIL και διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς του σύμφωνα με τις απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών: Μελέτη περίπτωσης της 6ης τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου
Μετάφραση Τίτλου: Piloting CLIL materials and investigating their effectiveness according to teachers’ and students’ standpoint: A case study of the 6th grade of the Experimental Primary School of Evosmos
Επιβλέπων/ουσα: ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ


23. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Προσαρμογή διδακτικών εγχειριδίων και στρατηγικών ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μαθητή ξένης γλώσσας με μαθησιακές δυσκολίες: μελέτη ειδικής περίπτωσης
Μετάφραση Τίτλου: Adapting learning materials and teaching strategies to suit the needs of a foreign language learner with learning difficulties: a single-case study
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


24. Ονοματεπώνυμο: ΝΕΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Η εκπροσώπηση της κουλτούρας των φαν στην τηλεοπτική σειρά "Supernatural" και το μυθιστόρημα "Fangirl" της Rainbow Rowell
Μετάφραση Τίτλου: The Representation of Fandom in Supernatural
Επιβλέπων/ουσα: ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


25. Ονοματεπώνυμο: ΝΤΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Μια ηλεκτροπαλατογραφική μελέτη της άρθρωσης των ατόμων με σύνδρομο Down: μελέτη περίπτωσης.
Μετάφραση Τίτλου: An EPG analysis of the articulatory patterns in Down syndrome: A case study
Επιβλέπων/ουσα: ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


26. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΥΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Απόκτηση Λεξιλογίου σε παιδιά Α’ Δημοτικού: ο Ρόλος των Παραμυθιών και της Μουσικής
Μετάφραση Τίτλου: Multisensory Tasks for Vocabulary Instruction in the First Primary Grade Classrom: The role of Fairytales and Music
Επιβλέπων/ουσα: ΣΟΥΓΑΡΗ ΑΡΕΤΗ


27. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΠΟΥΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Αμερικανική Ιστορία και Εθνική Ταυτότητα στο Broadway: Hamilton: An American Musical (2015) του Lin-Manuel Miranda και Assassins του Stephen Sondheim (1990).
Μετάφραση Τίτλου: American History and National Identity on Broadway: Lin-Manuel Miranda's Hamilton: An American Musical (2015) and Stephen Sondheim's Assassins (1990)
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ


28. Ονοματεπώνυμο: ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Μελέτη της επίδρασης της διγλωσσίας στα διεπίπεδα γλωσσικής επεξεργασίας-γνωστικού ελέγχου-Θεωρίας του Νου σε παιδιά σχολικής ηλικίας
Μετάφραση Τίτλου: Exploring the Syntax – Cognitive Control – Theory Of Mind Interfaces in Early Bilingualism
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


29. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Η Αντιμετώπιση των Αναγκών Εκμάθησης Λεξιλογίου σε Αρχάριους Ενήλικες Μαθητές της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας μέσα από το πλαίσιο της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης
Μετάφραση Τίτλου: Addressing the Vocabulary Needs of Adult Beginner EFL Learners through a Social and Emotional Teaching Framework
Επιβλέπων/ουσα: ΣΟΥΓΑΡΗ ΑΡΕΤΗ


30. Ονοματεπώνυμο: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Γλωσσική Πολυπλοκότητα στη Γραμματικοποίηση: Περίπτωση μελέτης στη δομή "be going to"
Μετάφραση Τίτλου: Liguistic Complexity in Grammaticalization: A case study in the "be going to " construction.
Επιβλέπων/ουσα: ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


31. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Η Διδασκαλία του Υποθετικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα: Μια Γνωσιακή Προσέγγιση
Μετάφραση Τίτλου: A Cognitive Linguistics Approach to Teaching English Conditionals
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


32. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Φωνολογικά Καθορισμένη Αλλομορφία στη Νέα Ελληνική Γλώσσα
Μετάφραση Τίτλου: Phonologically Conditioned Allomorphy in Modern Greek
Επιβλέπων/ουσα: ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ


33. Ονοματεπώνυμο: ΤΥΜΠΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/2019
Τίτλος Εργασίας: Η επίδραση της Διαφοροποιημένης Έκθεσης σε Αυθεντικά Υλικά στην Προφορά της Αγγλικής Γλώσσας σε Έλληνες μαθητές
Μετάφραση Τίτλου: The Effect of Differential Exposure to Authentic Materials on the Pronunsciation of Greek EFL Students
Επιβλέπων/ουσα: ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


34. Ονοματεπώνυμο: ΒΡΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/1/2019
Τίτλος Εργασίας: «Ο επίμονος άνθρωπος του Κάφκα και το ανθρώπινο πλήθος του Φραγκιά: κατασκευές μύθων – συναρμογές μηχανών – λογοτεχνικές μηχανές γραφής
Μετάφραση Τίτλου: Kafka 's persistent man and Fragias' human crowd: Myth constructions- machine assembly- literary writing machines.
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ/ ΤΕΜΠΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


35. Ονοματεπώνυμο: ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/1/2019
Τίτλος Εργασίας: Αρχετυπικές Αναπαραστάσεις του Ελληνικού Μύθου και της Ιστορίας στα έργα του Julio Cortazar
Μετάφραση Τίτλου: Archetypical representations of the greek myth and history in the works of Julio Cortazar
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ / ΤΕΜΠΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


36. Ονοματεπώνυμο: ΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/11/2018
Τίτλος Εργασίας: The impact of L2 exposure on cognitive and linguistic abilities among preschoolers
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ & ΦΩΤΙΑΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ


37. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΛΛΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/11/2018
Τίτλος Εργασίας: Οι γνώσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη δυσλεξία και τους μαθητές με δυσλεξία: Μια μελέτη μέσα στο ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό πλαίσιο της διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: Teachers' knowledge and Beliefs about Dyslexia and Dyslectic Students: a study within the The EFL Context and the State Sector of Greece
Επιβλέπων/ουσα: Μαρίνα Ματθαιουδάκη


38. Ονοματεπώνυμο: ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/11/2018
Τίτλος Εργασίας: Διόρθωση Λαθών στον Επιχειρηματικό Λόγο: Μια εμπειρική Έρευνα στους Φυσικούς Ομιλητές της Αγγλικής Γλώσσας έναντι των Μη Φυσικών Ομιλητών
Μετάφραση Τίτλου: Error correction in argumentative essays: An empirical research on native versus non-native speaker of English
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ


39. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/9/2018
Τίτλος Εργασίας: Ηθική, ανάγκη και κοινωνικές συμβάσεις στις ερωτικές σχέσεις και στο γάμο: Διαβάζοντας διηγήματα των Luigi Pirandello και Italo Calvino
Επιβλέπων/ουσα: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


40. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΟΥΒΑ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Το Γυναικείο Σώμα ως Θυμικό (Affective Space) στα έργα των: Ματέι Βισνιέκ «Το Σώμα της Γυναίκας ως Πεδίο Μάχης στη Βοσνία» (1996) και Έλεν Καπλάν «Σαράγεβο Φοίνιξ» (2013)
Μετάφραση Τίτλου: The Female Body as affective space in Matei Visniec' s The Bodie of a Woman as a Battlefield in the Bosnian War (1996) and Ellen W. Kaplan' s Saragievo Phoenix
Επιβλέπων/ουσα: Ζωή Δέτση


41. Ονοματεπώνυμο: ΔΟΥΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Το Παραβατικό Σώμα στη Βικτωριανή Γοτθική Λογοτεχνία: Οι Περιπτώσεις του Δράκουλα του Μπραμ Στόκερ και της Καρμίλλα του Τζόσεφ Σέρινταν Λε Φανού
Μετάφραση Τίτλου: The Transgressive Body in Victorian Gothic Literature: The Cases of Bram Stoker' s Dracula and Joseph Sheridan le Fanu' s Carmilla
Επιβλέπων/ουσα: Μαρία Σχοινά


42. Ονοματεπώνυμο: ΖΥΓΟΥΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Οι Λογοτεχνικές Οπτικές του Φύλου και της Σεξουαλικότητας στο In Another Place, Not Here της Dionne Brand και στο Cereus Blooms at Night της Shani Mootoo
Μετάφραση Τίτλου: Literary visions of Gender and Sexuality in Dionne Brand’s In Another Place, Not Here and Shani Mootoo’s Cereus Blooms at Night
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


43. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΤΣΟΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Αξιολογική λειτουργία των επιθέτων: Μια γνωσιακή προσέγγιση
Μετάφραση Τίτλου: Evaluative adjectives: A cognitive approach
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


44. Ονοματεπώνυμο: ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΥΓΟΥΡΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018

Μετάφραση Τίτλου: Literary Visions of Gender and Sexuality in Dionne Brand' s In another place, not here and Shani Mootoos' s Cereus Blooms at night
Επιβλέπων/ουσα: Έφη Γιαννοπούλου


45. Ονοματεπώνυμο: ΠΗΤΤΑ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Διερεύνηση των αντιλήψεων και των απόψεων αυτο-αποτελεσματικότητας των καθηγήτων αγγλικής γλώσσας σχετικά με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ (Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) στην τάξη
Μετάφραση Τίτλου: Investigating greek EFL Teachers' Attitudes and Self-efficacy Beliefs towards the Integration of ICT (Information and Communication Technology) in the classroom
Επιβλέπων/ουσα: Αρετή-Μαρία Σουγάρη


46. Ονοματεπώνυμο: ΠΙΝΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Βρετανική Γυναικεία Λογοτεχνία και (Απο)αποικιοποίηση: Αποικιακή Λευκότητα και Γυναικείες Ταυτότητες στο Voyage in the Dark της Ζαν Ρις και στο Black Narcissus της Ρούμερ Γκόντεν
Μετάφραση Τίτλου: British Women’s Writing and (De)colonization: Colonial Whiteness and Female Subjectivities in Jean Rhys’s Voyage in the Dark and Rumer Godden’s Black Narcissus
Επιβλέπων/ουσα: Έφη Γιαννοπούλου


47. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΛΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Πληρότητα εαυτού: Η ενηλικίωση στα έργα της Ούρσουλα K. Λε Γκεν Ο μάγος του αρχιπελάγους και Η πιο μακρινή ακτή
Μετάφραση Τίτλου: Wholeness of self: Coming of age in Ursula K. Le Guin' s a Wizard of Earthsea and the Farthest Shore
Επιβλέπων/ουσα: Δόμνα Παστουρματζή


48. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Κοινωνικο-χωρικότητα (Sociospatiality) και Ψυχολογική Κρίση στον Εντμοντ (1982) του Ντειβιντ Μάμετ και στους Πνεύμονες (2011) του Ντάνκαν Μακμίλλαν.
Μετάφραση Τίτλου: Sociospaciality and Psycological crises in David Mamet' s Edmond (1982) and Dancan Mac Millan' s Lunges (2011)
Επιβλέπων/ουσα: Ζωή Δέτση


49. Ονοματεπώνυμο: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Η Πολιτική του Χρώματος του Δέρματος και το Πρότυπο της Ομορφιάς: Εξετάζοντας την Αφρο-Αμερικανική Θηλυκή Εφηβεία στο The Bluest Eye (1970) και God Help the Child (2015) της Τόνι Μόρρισον
Μετάφραση Τίτλου: Skin Color Politics and the Beauty Standard: Examining African American Girlhood in Toni Morrison' s the Bluest Eye (1970) and God Help the Child (2015)
Επιβλέπων/ουσα: Δόμνα Παστουρματζή


50. Ονοματεπώνυμο: ΤΟΥΡΤΟΥΡΑ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/7/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του άρθρου: «Η εξέλιξη του ρεαλισμού στον κινηματογράφο IV: Οι ρεαλιστικές τάσεις στον σύγχρονο κινηματογράφο (1940 – 1960)"
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the article : “L’evolution du realisme au cinema IV : Les tendances realistes du cinema d’aujourd’hui (1940 - 1960)?
Επιβλέπων/ουσα: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ


51. Ονοματεπώνυμο: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/6/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση – Ευρωπαϊκό Έργο για την Ηλεκτρονική Υγεία Τελική Ερευνητική Έκθεση – CHF – Δρ. Παναγιώτης Σταφυλάς – Ερευνητικό Έργο United4Health – Καθολικές λύσεις για την ανάπτυξη υπηρεσιών
Μετάφραση Τίτλου: Annotated Translation – Ehealth Project Final Trial Report – CHF - Dr. Panagiotis Stafylas - United4HealthProject – UNIversal solutions in Telemedicine Deployment for European HEALTH care – EU funded
Επιβλέπων/ουσα: ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ


52. Ονοματεπώνυμο: ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/5/2018
Τίτλος Εργασίας: Η αντιπαράθεση Κρέοντα - Αντιγόνης ως σύγκρουση εξουσίας - καθήκοντος. Από τον Σοφοκλή στα έργα των Anouilh και Brecht
Μετάφραση Τίτλου: The confrontation between Creon and Antigone as a conflict between political authority and moral duty in Antigone by Sophocles, Anouilh and Brecht.
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ / ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ


53. Ονοματεπώνυμο: ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/5/2018
Τίτλος Εργασίας: Η αντιπαράθεση Κρέοντα-Αντιγόνης ως σύγκρουση εξουσίας- καθήκοντος . Από τον Σοφοκλή στα έργα των Anouilh και Brecht
Μετάφραση Τίτλου: The confrontation between Creon and Antigone as a conflict between political authority and moral duty in Antigone by Sophocles, Anouilh and Brecht.
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ


54. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/5/2018
Τίτλος Εργασίας: Οι Παιδικοί Χαρακτήρες στο Παιδικό μυθιστόρημα 19ου και 20ου αιώνα: Αναζητώντας τα Χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα
Μετάφραση Τίτλου: Child Characters in the novel of 19th and 20th century: Looking for their main characteristics
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ


55. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/5/2018
Τίτλος Εργασίας: Οι Παιδικοί Χαρακτήρες στο Παιδικό μυθιστόρημα 19ου και 20ου αιώνα: Αναζητώντας τα Χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα
Μετάφραση Τίτλου: Child Characters in the novel of 19th and 20th century: Looking for their main characteristics
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ / ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


56. Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/4/2018
Τίτλος Εργασίας: Νεαρές Επαναστάτριες Ενάντια σε Δυστοπικά Καθεστώτα στα βιβλία uglies (2005) του Scott Westerfeld και starters (2012) της Lissa Price
Μετάφραση Τίτλου: Young female rebels against dystopian regimes in Scott Westerfeld' s uglies (2005) and Lissa Price' s starters (2012)
Επιβλέπων/ουσα: Δόμνα Παστουρματζή


57. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/4/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα γαλλικά στα ελληνικά νομικού άρθρου με τίτλο “Tartuffe face a Marie-Madeleine: Retour sur la condamnation d’une ex-Femen pour exhibition sexuelle” της Hileme Kombila
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation from french into greek of a legal article with the title “Tartuffe face a Marie-Madeleine: Retour sur la condamnation d’une ex-Femen pour exhibition sexuelle”, written by Hileme
Επιβλέπων/ουσα: Λουπάκη Ελπίδα


58. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Η έκφραση της επιστημικής τροπικότητας των Ελλήνων σπουδαστών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στο γραπτό λόγο επιχειρηματολογίας: Μία συγκριτική μελέτη βασισμένη σε σώματα κειμένων
Μετάφραση Τίτλου: The expression of epistemic modality in Greek EFL Learners' argumentative essays
Επιβλέπων/ουσα: Μαρίνα Ματθαιουδάκη


59. Ονοματεπώνυμο: ΚΙΟΣΕ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Χαρακτηριστικά και ιδιότητες του διαπολιτισμικά επαρκούς εκπαιδευτικού: Απόψεις εκπαιδευτικών
Μετάφραση Τίτλου: Traits and Qualities of the interculturally competent teacher: Teachers' Perspectives
Επιβλέπων/ουσα: Θωμαή Αλεξίου & Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα


60. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΟΥΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολικός εκφοβισμός σε διαπολιτισμικό πλαίσιο: Η περίπτωση του διαπολιτισμικού γυμνασίου Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Μετάφραση Τίτλου: Bullying in a Multicultural Context: the Case of the Intercultural Junior High School of Eastern Thessaloniki.
Επιβλέπων/ουσα: Αναστάσιος Τσαγγαλίδης & Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα


61. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΥΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Η επίπτωση της πρακτικής άσκησης στους μέντορες καθηγητές όσο αφορά στις απόψεις και τις πρακτικές διδασκαλίας τους
Μετάφραση Τίτλου: The impact of a practicum on mentor-teachers' beliefs and teaching practices
Επιβλέπων/ουσα: Αρετή-Μαρία Σουγάρη


62. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΙΣΑ ΑΓΛΑΪΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Η εφαρμογή των πολυτροπικών κειμένων στην τάξη των μικρών παιδιών στην Ελλάδα: Οι απόψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών
Μετάφραση Τίτλου: The implementation of multimodal texts in the young learners' classroom in Greece: Teachers' beliefs and practices
Επιβλέπων/ουσα: Αρετή-Μαρία Σουγάρη


63. Ονοματεπώνυμο: ΝΑΝΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Linguistic Processing and Executive Control: the case of Pontic-Greek Bidialectalism in Healthy Ageing. The Role of Morphological Case in the Processing of Locally Ambiguous Sentences
Μετάφραση Τίτλου: Γλωσσική επεξεργασία και εκτελεστικός έλεγχος: Η περίπτωση του διδιαλεκτισμού Ποντιακής-Νεοελληνικής στην υγιή γήρανση. Ο ρόλος της μορφολογικής πτώσης στην επεξεργασία τοπικά αμφίσημων προτάσεων
Επιβλέπων/ουσα: Μαρίνα Ματθαιουδάκης & Γεωργία Φωτιάδου


64. Ονοματεπώνυμο: ΝΤΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Το Γοτθικό στα Τέλη του Δεκάτου Ογδόου Αιώνα και το Θρησκευτικό Άλλο: Οι Περιπτώσεις των Vathek του William Beckford και The Monk του Matthew G. Lewis
Μετάφραση Τίτλου: Late Eighteenth-Century Gothic and the Religious other: William Beckford' s Vathek and Matthew G Lewis' the Monk
Επιβλέπων/ουσα: Μαρία Σχοινά


65. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Εφαρμόζοντας μια διδακτική προσέγγιση της Αγγλικής ως διεθνής γλώσσα σε μαθητές δημοτικού
Μετάφραση Τίτλου: Implementing an ELF-oriented approach in the young classroom
Επιβλέπων/ουσα: Αρετή-Μαρία Σουγάρη


66. Ονοματεπώνυμο: ΠΛΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Η γνώση δεκτικού λεξιλογίου σε δυο διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα: σύγκριση τάξης CLIL με μία κανονική τάξη
Μετάφραση Τίτλου: Receptive vocabulary knowledge of CLIL and non-CLIL learners: A comparison between two different learning contexts
Επιβλέπων/ουσα: Μαρίνα Ματθαιουδάκη


67. Ονοματεπώνυμο: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2018
Τίτλος Εργασίας: Η επίδραση της μεθόδου CLIL στην εκμάθηση λεξιλογίου και την εργαζόμενη μνήμη
Μετάφραση Τίτλου: The effect of CLIL and EFL teaching on Greek young learners' vocabulary knowledge and working memory
Επιβλέπων/ουσα: Μαρίνα Ματθαιουδάκη


68. Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης διερμηνείας του ΔΠΜΣ διερμηνείας και μετάφρασης, με έμφαση στον ρόλο του επικεφαλής διερμηνέων
Μετάφραση Τίτλου: Commenting Interpreting process within the internship of the Interpreting course of the Joint Postgraduate Studies Programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation”, with emphasis on the working mode
Επιβλέπων/ουσα: Ανθή Βηδενμάιερ


69. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΤΙΔΗ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης με έμφαση στην πνευματική και ψυχολογική κατάσταση του διερμηνέα και πώς αυτή επηρεάζει την απόδοσή του
Μετάφραση Τίτλου: Commenting Conference Interpreting process in the context of student internship with special mention to the interpreter’s emotional and intellectual condition and how it affects their performance
Επιβλέπων/ουσα: Ανθή Βηδενμάιερ


70. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης με έμφαση στην ταυτόχρονη διερμηνεία τεχνικών κειμένων
Μετάφραση Τίτλου: Commented interpretation in the context of the work experience placement provided by the JPPS “Conference Interpreting and Translation” Interpreting branch, with the emphasis given on the interpretation of technical texts
Επιβλέπων/ουσα: Ανθή Βηδενμάιερ


71. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της Κατεύθυνσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης με έμφαση στον τρόπο εργασίας (working mode)
Μετάφραση Τίτλου: Commenting Interpreting process within the internship of the Interpreting course of the Joint Postgraduate Studies Programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation”, with emphasis on the working mode
Επιβλέπων/ουσα: Ανθή Βηδενμάιερ


72. Ονοματεπώνυμο: ΠΙΣΚΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης διερμηνείας του ΔΜΠΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ διερμηνέων στην ταυτόχρονη διερμηνεία
Μετάφραση Τίτλου: Annotated interpretation within the internship of the Interpreting course of the Joint Postgraduate Studies Programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation” with emphasis on the cooperation between interpreters in simultaneous interpretation
Επιβλέπων/ουσα: Ανθή Βηδενμάιερ


73. Ονοματεπώνυμο: TERENETSKA OLGA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Το Ολοκαύτωμα της Εβραϊκής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης στην Κατοχή στη Λογοτεχνική Μνήμη: Τα Μυθιστορήματα "Ουζερί Τσιτσάνης" του Γ. Σκαμπαρδώνη και "The House by the Sea. A Portrait of the Holocaust" της Ρ. Φρόμερ
Μετάφραση Τίτλου: Holocaust of the Jewish Community of Thessaloniki during WW2 in literature about memory: the novel Ouzeri Tsitsanis by G. Skambarrdonis and The House by The Sea: A Portrait of Holocaust in Greece by R. Frommer
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


74. Ονοματεπώνυμο: ZHU RUOXI
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Παλεύοντας με τις εικόνες: η Οπτική, το Λεκτικό και το Πραγματικό στο Saturday του Ian McEwan και στο Falling Man του Don DeLillo
Μετάφραση Τίτλου: Wrestling with images: The Visual, the Verbal and the Real in Ian McEwan's "Saturday" and Don DeLillo's "Falling Man"
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


75. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/2/2018
Τίτλος Εργασίας: Περί Μηχανών και Τεράτων: Μία Νέα Υλιστική Ανάγνωση της Ύλης στο Steampunk στα The Difference Engine των William Gibson και Bruce Sterling και Perdido Street Station του China Mieville
Μετάφραση Τίτλου: Of Engines and Monsters: A New Materialist Reading of Steampunk Materialities in William Gibson and Bruce Sterling's The Difference Engine and China Mieville's Perdido Street Station
Επιβλέπων/ουσα: Τατιανή Ραπατζίκου


76. Ονοματεπώνυμο: ΞΑΝΘΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/1/2018
Τίτλος Εργασίας: Η επίδραση της μεθόδου CLIL στην ανάπτυξη παραγωγής γραπτού λόγου και λεξιλογίου μαθητών Γ' Δημοτικού στο 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Μετάφραση Τίτλου: The effect of CLIL on the writing and vocabulary skills of 3rd graders in the 3rd Experimental Primary School of Thessaloniki
Επιβλέπων/ουσα: Μαρίνα Ματθαιουδάκη


77. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/12/2017
Τίτλος Εργασίας: Η ανατροπή της ετεροκανονικότητας στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο στα « Το Πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ» και «Τέλενυ» του Όσκαρ Γουάιλντ
Μετάφραση Τίτλου: The Subversion of Heteronormativity in Public and Private Space in Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray and Teleny
Επιβλέπων/ουσα: Κατερίνα Κίτση-Μυτάκου


78. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/12/2017
Τίτλος Εργασίας: Διηγήσεις για έναν Άγνωστο Κόσμο: η μετανάστευση ως χωρικό στάδιο του καθρέφτη σε ελληνικές και ελληνοαμερικανικές συλλογικές καλλιτεχνικές παραγωγές
Μετάφραση Τίτλου: Narratives of a World beyond Understanding: Migration as a spacial mirror stage in Greek American artistic production
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


79. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜΑΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/12/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας στο πεδίο της ρομποτικής χειρουργικής σε συνεργασία με τη Μονάδα Ορολογίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Μετάφραση Τίτλου: Robotic surgery terminology project in collaboration with World Intellectual Property Organization’s Terminology Unit.
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ


80. Ονοματεπώνυμο: ΑΛΛΟΥΣ ΑΜΠΝΤΕΛ-ΝΟΥΡ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/11/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμός Διερμηνείας με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινοτική διερμηνεία στο πλαίσιοτης πρακτικής άσκησης της Κατεύθυνσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας & Μετάφρασης
Μετάφραση Τίτλου: Commenting Interpreting process during the student internship with special mention to community interpreting as part of the Joint Postgraduate Studies programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation”
Επιβλέπων/ουσα: Ανθή Βηδενμάιερ


81. Ονοματεπώνυμο: ΚΥΡΒΕΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/11/2017
Τίτλος Εργασίας: Ο Ρόλος του Συγγραφέα στην εποχή του Τρόμου και της Συναισθηματικής Αποσύνδεσης: Mao II του Don DeLillo και Taipei του Tao Lin
Μετάφραση Τίτλου: The Role of the Author at a time of Terror and Emotional Detachment: Don DeLillo’s Mao II and Tao Lin’s Taipei
Επιβλέπων/ουσα: Τατιανή Ραπατζίκου


82. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2017
Τίτλος Εργασίας: Φωνητική ανάλυση της ομιλίας των ασθενών με σχιζοφρένεια
Μετάφραση Τίτλου: Acoustic characteristics of speech production by speakers with schizophrenia and other psychotic disorders
Επιβλέπων/ουσα: Αικατερίνη Νικολαϊδου


83. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΝΤΟΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/9/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση: «Φαρμακευτικά Φυτά και Κεντρικό Νευρικό Σύστημα»
Μετάφραση Τίτλου: Annotated Translation: “Medicinal plants and the central nervous system”
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ


84. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/9/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του κεφαλαίου «Essenze o oli essenziali» από το βιβλίο του Francesco Capasso, Farmacognosia-Botanica, Chimica e Farmacologia delle Piante Medicinali
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the chapter “Essenze o oli essenziali” from the book Farmacognosia-Botanica, Chimica e Farmacologia delle Piante Medicinali, by Francesco Capasso
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ


85. Ονοματεπώνυμο: ΑΡΜΕΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/8/2017
Τίτλος Εργασίας: Απόκτηση απομνημονευμένων ακολουθιών και αντίληψη προφορικής γλωσσικής ικανότητας: αξιολογώντας μικρούς μαθητές στο ελληνικό πλαίσιο διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: Acquisition of formulaic sequences and perceived oral proficiency: assessing young learners in the Greek EFL context
Επιβλέπων/ουσα: Μαρίνα Ματθαιουδάκη


86. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΡΑΦΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του κειμένου με τίτλο «Le bilan», από το βιβλίο «Les societes commerciales»των Michel Germain & Veronique Magnier
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the text entitled “Le bilan”, from the book of Michel Germain and Veronique Magnier “Les societes commerciales”
Επιβλέπων/ουσα: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ


87. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του κειμένου ‘Communication Theatrale’ του Tadeusz Kowzan από την γαλλική στην ελληνική γλώσσα
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the text ‘Communication Theatrale’ by Tadeusz Kowzan from the French to the Greek language
Επιβλέπων/ουσα: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ


88. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΡΔΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Μια διεπιστημονική σύγκριση περιλήψεων ερευνητικών άρθρων: Ανάλυση βασισμένη σε σώματα κειμένων
Μετάφραση Τίτλου: A cross-disciplinary comparison of research article abstacts: A corpus-based study
Επιβλέπων/ουσα: Ελένη Αγαθοπούλου


89. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Ρητορική ανάλυση των περιλήψεων συνεδρίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: ανάλυση βασισμένη σε σώματα κειμένων
Μετάφραση Τίτλου: A rhetorical analysis of conference abstracts in Greek and English: a corpus-based analysis
Επιβλέπων/ουσα: Ελένη Αγαθοπούλου


90. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Ουρλιάζοντας τα κλέφτικα: ξαναγράφοντας τους Μπιτ στις ελληνικές νεανικές (υπο)κουλτούρες μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008
Μετάφραση Τίτλου: Howling Kleftika: Re-writing the Beats in the post-December 2008 youth underground (sub)cultures
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


91. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Ουρλιάζοντας τα Κλέφτικα: ξαναγράφοντας τους Μπιτ στις ελληνικές νεανικές (υπο)κουλτούρες μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008
Μετάφραση Τίτλου: Howling Kleftika: Re-writing the Beats in the post-December 2008 youth underground (sub)cultures
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


92. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Από την Υπακοή στην Αντίσταση: η Μεταμόρφωση των Θηλυκών Εφήβων στο Επαναστάτες στο Mockingjay της Suzanne Collins και στο Divergent της Veronica Roth
Μετάφραση Τίτλου: From Docility to Resistance: The Transformation of Female Adolescents into Rebels in Suzanne Collins’s Mockingjay and Veronica Roth’s Divergent
Επιβλέπων/ουσα: Τατιανή Ραπατζίκου


93. Ονοματεπώνυμο: ΣΚΕΥΗ ΕΛΙΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση: Αρχιτεκτονική και διακόσμηση των αναγεννησιακών κάστρων της Γαλλίας
Μετάφραση Τίτλου: Interpreted translation: Architecture and ornamentation of Renaissance castles in France
Επιβλέπων/ουσα: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ


94. Ονοματεπώνυμο: ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση αποσπάσματος από το βιβλίο Literarische Ubersetzung – Geschichte, Theorie, Kulturelle Wirkung του Jorn Albrecht. Κεφάλαιο 4.3
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of a passage from the book Literarische Ubersetzung – Geschichte, Theorie, Kulturelle Wirkung by Jorn Albrecht. Chapter 4.3
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ ΑΝΘΗ


95. Ονοματεπώνυμο: ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση (DE, EL) - Αποσπάσματα από το βιβλίο «Λογοτεχνική Μετάφραση» του Γιερν Άλμπρεχτ
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation (DE, EL) - Excerpts from the book “Literary Translation” by Jorn Albrecht
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΘΗ ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ


96. Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τη γαλλική προς την ελληνική του άρθρου με τίτλο: La propulsion diesel electrique des methaniers Gaz de France
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation from French into Greek of the article entitled: La propulsion diesel electrique des methaniers Gaz de France
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ


97. Ονοματεπώνυμο: ΠΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Ελληνικές Παραδόσεις στις ΗΠΑ και Μετάλλαξη Ταυτότητας: Αφομοίωση και Ενσωμάτωση στην Αμερικανική Κουλτούρα στο Rain in the Valley της Helen Papanikolas και το My Big Fat Greek Wedding 1 & 2 της Nia
Μετάφραση Τίτλου: Greek Homeland Traditions in the USA and Identity Transformation: Assimilation and Acculturation in Helen Papanikolas’s Rain in the Valley and Nia Vardalos’s My Big Fat Greek Wedding 1 & 2
Επιβλέπων/ουσα: Γιώργος Καλογεράς


98. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/7/2017
Τίτλος Εργασίας: Χρήση της λίστας ακαδημαϊκών λέξεων (AWL) της Coxhead και συμφράσεις που παράχθηκαν σε διαλεκτικά δοκίμια Ελλήνων και Αμερικανών πανεπιστημιακών φοιτητών: μια συγκριτική μελέτη
Μετάφραση Τίτλου: Coxhead’s AWL use and collocations produced in Greek and American university students’ argumentative essays: a comparative study
Επιβλέπων/ουσα: Ελένη Αγαθοπούλου


99. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΡΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/6/2017
Τίτλος Εργασίας: Το Μυστικό Νόημα: μια συγκριτική προσέγγιση Στωϊκών & Νεοπλατωνικών αλληγορικών αναγνώσεων των Ομηρικών Επών Ιλιάς & Οδύσσεια
Μετάφραση Τίτλου: The Secret Meaning: a comparative approach of Stoic & Neoplatonic allegorical readings of the Homeric Epics Ilias & Odyssey
Επιβλέπων/ουσα: ΓΙΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


100. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΡΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/6/2017
Τίτλος Εργασίας: Το Μυστικό Νόημα: Μία Συγκριτική Προσέγγιση Στωικών και Νεοπλατωνικών Αλληγορικών Αναγνώσεων των Ομηρικών Επών "Ιλιάς" και "Οδύσσεια"
Μετάφραση Τίτλου: The Secret Meaning: a comparative approach of Stoic & Neoplatonic allegorical readings of the Homeric Epics Ilias & Odyssey
Επιβλέπων/ουσα: ΓΙΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


101. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/6/2017
Τίτλος Εργασίας: Μετανεωτερικές αναπαραστάσεις και το βίωμα της πόλης
Μετάφραση Τίτλου: Postmodern representations and the experience of the city
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


102. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/6/2017
Τίτλος Εργασίας: Μετανεωτερικές αναπαραστάσεις και το βίωμα της πόλης
Μετάφραση Τίτλου: Postmodern representations and the experience of the city
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


103. Ονοματεπώνυμο: ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/6/2017
Τίτλος Εργασίας: Η παρουσία του παρία / του περιθωρίου στο αθηναϊκό άστυ. Μια γενεαλογία των μορφών και του χώρου
Μετάφραση Τίτλου: The presence of pariah / margin in the Athens city. A genealogy of forms and space
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


104. Ονοματεπώνυμο: ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/6/2017
Τίτλος Εργασίας: Η παρουσία του παρία/του περιθωρίου στο αθηναϊκό άστυ. Μια γενεαλογία των μορφών και του χώρου
Μετάφραση Τίτλου: The presence of pariah / margin in the Athens city. A genealogy of forms and space
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


105. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/6/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στον τομέα των υλικών συσκευασίας
Μετάφραση Τίτλου: Project IATE in Packaging field
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ


106. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/6/2017
Τίτλος Εργασίας: Αναγνώσεις του Αστικού Πεδίου στην Πεζογραφία της 11ης Σεπτεμβρίου: Αστικές Εκδηλώσεις Τραύματος και Εθνικής Ταυτοτητας στο Falling Man του Don DeLillo και στο Netherland του Joseph O’Neill
Μετάφραση Τίτλου: Reading the Cityscape in Post-9/11 Fiction: Urban Manifestations of Trauma and National Identity in Don DeLillo’s Falling Man and Joseph O’Neill’s Netherland
Επιβλέπων/ουσα: Τατιανή Ραπατζίκου


107. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Η πόλη των Αθηνών στη λογοτεχνία της κρίσης
Μετάφραση Τίτλου: The city of Athens in the literature of crisis
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


108. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Η πόλη των Αθηνών στη λογοτεχνία της κρίσης
Μετάφραση Τίτλου: The city of Athens in the literature of crisis
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


109. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΜΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Διεθνείς οργανισμοί και εκπαίδευση: Μελέτη της περίπτωσης της UNESCO και της UNISEF. Σημειωτική Ανάλυση
Μετάφραση Τίτλου: International organizations and education. Study case of UNESCO and UNICEF. Semiotic analysis
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


110. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΜΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Διεθνείς οργανισμοί και εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης της UNESCO και της UNICEF. Σημειωτική ανάλυση.
Μετάφραση Τίτλου: International organizations and education. Study case of UNESCO and UNICEF. Semiotic analysis
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ


111. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Σημειωτική ανάλυση του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β, αρ. φύλλου 304/13-03-03
Μετάφραση Τίτλου: Semiotic analysis of the cross-curricular comprehensive framework for preschool education (Government’s Gazette Vol. B, No. 304 / 13-03-03)
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


112. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Σημειωτική ανάλυση του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β, αρ. φύλλου 304/13-03-03
Μετάφραση Τίτλου: Semiotic analysis of the cross-curricular comprehensive framework for preschool education (Government’s Gazette Vol. B, No. 304 / 13-03-03)
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ


113. Ονοματεπώνυμο: LUKIANENKO MARYNA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Investigating the effects of processing instruction on the acquisition of Russian aspect by Greek learners
Μετάφραση Τίτλου: Διερεύνηση των επιπτώσεων της Διδασκαλίας Βάσει Γλωσσικής Επεξεργασίας στην απόκτηση του ποιού ενέργειας στα Ρώσικα από Έλληνες σπουδαστές
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


114. Ονοματεπώνυμο: ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-NANETTE
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Ο μεταφραστής και το XLIFF: Πού έγκειται η σημασία του;
Μετάφραση Τίτλου: XLIFF and the Translator: Why Does It Matter?
Επιβλέπων/ουσα: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ


115. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Λογοτεχνική πρόσληψη του τραύματος που προκάλεσαν τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη: συγκριτική ανάλυση των έργων Εξαιρετικά Δυνατά και Απίστευτα Κοντά και Ο Απρόθυμος
Μετάφραση Τίτλου: American and European literary responses to the 9/11 trauma: a comparative analysis of Extremely Loud and Incredibly Close and The Reluctant Fundamentalist.
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


116. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΙΒΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Το στερεότυπο της Ανατολής μέσα από την εικονολογία: οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις της Αιγύπτου και του Πακιστάν μέσα από τα έργα των Alaa Al-Aswany και Tariq Ali
Μετάφραση Τίτλου: The stereotype of the Orient through literary imagology: the cultural representations the Egypt and Pakistan through the works of Alaa Al – Aswany and Tariq Ali
Επιβλέπων/ουσα: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ


117. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΙΒΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Το στερεότυπο της Ανατολής μέσα από την εικονολογία: οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις της Αιγύπτου και του Πακιστάν μέσα από τα έργα των Alaa Ai-Aswany και Tariq Ali
Μετάφραση Τίτλου: The stereotype of the Orient through literary imagology: the cultural representations the Egypt and Pakistan through the works of Alaa Al – Aswany and Tariq Ali
Επιβλέπων/ουσα: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ


118. Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΟΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Ο τρόμος μέσα στον τρόμο: η επιρροή της Γαλλικής Επανάστασης στη Λογοτεχνία μέσα από την αφήγηση του Καλόγερου του Matthew Lewis και Justine του Μαρκήσιου Ντε Σαντ
Μετάφραση Τίτλου: The terror within the “Terror”: The influence of the French Revolution on literature, through the narratives of Matthew Lewis’ The Monk and Marquis De Sade’s Justine
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ


119. Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Ο τρόμος μέσα στον «Τρόμο»: Η επιρροή της Γαλλικής Επανάστασης στη λογοτεχνία, μέσα από την αφήγηση του Καλόγερου του Matthew Lewis και της Ζυστίν του Μαρκήσιου Ντε Σαντ
Μετάφραση Τίτλου: The terror within the “Terror”: The influence of the French Revolution on literature, through the narratives of Matthew Lewis’ The Monk and Marquis De Sade’s Justine
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ


120. Ονοματεπώνυμο: ΝΑΚΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Το αισθητικό Υψηλό και οι ονειρικές κατασκευές στον William Wordsworth και τον Διονύσιο Σολωμό
Μετάφραση Τίτλου: The aesthetic Sublime and dream devices in William Wordsworth and Dionysios Solomos
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ


121. Ονοματεπώνυμο: ΝΑΚΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ-ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Το αισθητικό Υψηλό και οι ονειρικές κατασκευές στον William Wordsworth και τον Διονύσιο Σολωμό
Μετάφραση Τίτλου: The aesthetic Sublime and dream devices in William Wordsworth and Dionysios Solomos
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ


122. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΜΒΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Ο Καβάφης και ο Σεφέρης ως world poets. Η παρουσία της καβαφικής και σεφερικής ποίησης σε αγγλόφωνες ανθολογίες της world literature
Μετάφραση Τίτλου: Cavafy and Seferis as world poets. Cavafy’s and Seferis’ poetry in anglophone anthologies of world literature
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


123. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΜΒΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Ο Καβάφης και ο Σεφέρης ως world poets. Η παρουσία της καβαφικής και σεφερικής ποίησης σε αγγλόφωνες ανθολογίες της world literature
Μετάφραση Τίτλου: Cavafy and Seferis as world poets. Cavafy’s and Seferis’ poetry in anglophone anthologies of world literature
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


124. Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Σεξουαλικότητα και πόλεμος ως νεοτερικές εκφάνσεις στα μυθιστορήματα Mrs Dalloway και Lady Chatterley's Lover
Μετάφραση Τίτλου: Sexuality and war as manifestations of modernity in Mrs Dalloway and Lady Chatterley's Lover
Επιβλέπων/ουσα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ


125. Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/5/2017
Τίτλος Εργασίας: Σεξουαλικότητα και πόλεμος ως νεωτερικές εκφάνσεις στα μυθιστορήματα Mrs Dalloway και Lady Chatterley’s Lover
Μετάφραση Τίτλου: Sexuality and war as manifestations of modernity in Mrs Dalloway and Lady Chatterley's Lover
Επιβλέπων/ουσα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ


126. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΝΤΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/4/2017
Τίτλος Εργασίας: CLIL in art: Materials Design and implementation
Μετάφραση Τίτλου: CLIL και τέχνη: Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ


127. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΡΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/3/2017
Τίτλος Εργασίας: Στις δύο όχθες του τρόμου: Άνθρωπος σε Πτώση του Don DeLillo και Τα χελιδόνια της Καμπούλ του Yasmina Khadr
Μετάφραση Τίτλου: On both banks of terror: Don DeLillo’s Falling Man and Yasmina Khadra’s The Swallows of Kabul
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


128. Ονοματεπώνυμο: ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/3/2017
Τίτλος Εργασίας: Περιστασιακή και Σκόπιμη κατάκτηση λεξιλογίου με αξιοποίηση παραμυθιού: μελέτη περίπτωσης για μικρούς μαθητές
Μετάφραση Τίτλου: Incidental and intentional vocabulary acquisition through storytelling: A case study of young learners
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


129. Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/3/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στον τομέα των υλικών συσκευασίας
Μετάφραση Τίτλου: IATE terminology project on packaging materials
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ


130. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/3/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά Απόσπασμα από το άρθρο «The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation into Greek. Abstract of the article “The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges
Επιβλέπων/ουσα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ


131. Ονοματεπώνυμο: ΧΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/3/2017
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση του κειμένου: Κατευθυντήριες γραμμές εκτέλεσης των ελέγχων με σκοπό τη διασφάλιση της διατροφικής ασφάλειας στο πλαίσιο της παράγωγης και της διάθεσης στην αγορά γάλακτος που προορίζεται για θερμική επεξεργασία και
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the text: Guidelines for the execution of controls to ensure food safety during the production and placing on the market of milk intended for heat treatment and processing
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ


132. Ονοματεπώνυμο: ABDELARHAM NAIRAT
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/2/2017
Τίτλος Εργασίας: Terrorized Lives in Malala Yousafzai's "I am Malala" and Yiassmina Kahadra's "The Swallows of Kabul"
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


133. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/2/2017
Τίτλος Εργασίας: Τρομοκρατία στα δυστοπικά νεανικά μυθιστορήματα των Cory Doctorow, Little Brother (2008) και Sam Mills, Blackout (2010)
Μετάφραση Τίτλου: Terrorism in Young Adult Dystopian Novels: Cory Doctorow’s Little Brother (2008) and Sam Mills’s Blackout (2010)
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


134. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΦΝΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/2/2017
Τίτλος Εργασίας: Λογοτεχνία της πόλης και λογοτεχνία της μνήμης: Η "Χαμένη Άνοιξη" του Σ. Τσίρκα και "Η Άκρα Ταπείνωση" της Ρ. Γαλανάκη, Η Αθήνα σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους
Μετάφραση Τίτλου: City literature and memory literature: Lost Spring by S. Tsirkas and The Ultimate Humiliation by R. Galanaki, the city of Athens in challenging historical eras.
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


135. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/2/2017
Τίτλος Εργασίας: Όταν οι κόσμοι συγκρούονται: Οντολογία και μεταμυθοπλασία στα έργα του Stephen King "To τραγούδι της Σουζάνας και ο Μαύρος Πύργος"
Μετάφραση Τίτλου: When worlds collide: Ontology and metafiction in Stephen King’s The Dark Tower Series
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


136. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΟΡΕΝΤΖΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/2/2017
Τίτλος Εργασίας: Αρθρωτικά προβλήματα σε ενήλικες με Σύνδρομο Ντάουν: μια μελέτη για τα φωνήεντα και τα σύμφωνα της ελληνικής γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: Articulatory problems in adults with Down Syndrome: A study of Greek vowels and consonants
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα


137. Ονοματεπώνυμο: ΝΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/1/2017
Τίτλος Εργασίας: Ακουστική ανάλυση των ελληνικών έρρινων, υγρών συμφώνων και του φωνιεντικού περιβάλλοντός τους όπως αυτά παράγονται από παιδιά και ενήλικες
Μετάφραση Τίτλου: An acoustic analysis of Greek nasals, liquids and their vocalic context as produced by children and adults
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα


138. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/1/2017
Τίτλος Εργασίας: Η φύση και το υπερφυσικό στοιχείο στη ρομαντική ποίηση: Μια συγκριτική ανάγνωση του P. B. Shelley και του Διονύσιου Σολωμού
Μετάφραση Τίτλου: The nature and the supernatural element in romantic poetry: a comparative reading of Percy Bysshe Shelley and Dionysios Solomos
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ


139. Ονοματεπώνυμο: ΛΕΙΒΑΔΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/1/2017
Τίτλος Εργασίας: Ανακτώντας το Φεμινισμό στη Λαϊκή Κουλτούρα
Μετάφραση Τίτλου: Reclaiming feminism in popular culture: Subversive humour and satirical reappropriation of female stereotypes in the film comedies "Pitch Perfect" and "Pitch Perfect 2"
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


140. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/1/2017
Τίτλος Εργασίας: Φύλο, (Απο)Σωματοποίηση, και Εικόνα της Τεχνητής Νοημοσύνης και του Ρομπότ στο «Δικός της» του Σπάικ Τζονζ και στο «Από μηχανής» του Άλεξ Γκάρλαντ
Μετάφραση Τίτλου: Gender, (Dis)Embodiment, and the Image of A.I. and Robot in Spike Jonze’s Her and Alex Garland’s Ex Machina
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


141. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΛΛΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/1/2017
Τίτλος Εργασίας: Διαμελίζοντας το Πολιτικό Σώμα: Έθνος και Διαφορετικότητα στο Frankenstein και στο The Last Man της Mary Shelley
Μετάφραση Τίτλου: Dissecting the Body Politic: Nationhood and Otherness in Mary Shelley's Frankenstein and The Last Man
Επιβλέπων/ουσα: Μαρία Σχοινά


142. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΚΑΝΕΒΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/1/2017
Τίτλος Εργασίας: Επανεξέταση της πολιτισμικής ταυτότητας στα έργα «Τα πάντα γίνονται κομμάτια» του Τσίνουα Ατσέμπε και «Τελετή»
Μετάφραση Τίτλου: Cultural identity revisited in Chinua Achebe's Things Fall Apart and A.M. Silko's Ceremony
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


143. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/12/2016
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση με τίτλο: "Χρηματοπιστωτικές αγορές μικρών επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2014"
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation entitled: "Small business finance markets 2014"
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ


144. Ονοματεπώνυμο: ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/12/2016
Τίτλος Εργασίας: Αξιολόγηση ξενόγλωσσου (Αγγλικού) υλικού για μαθητές προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα
Μετάφραση Τίτλου: Evaluation of EFL materials for preschool learners in Greece
Επιβλέπων/ουσα: Αλεξίου Θωμαή


145. Ονοματεπώνυμο: ΝΤΟΥΒΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/12/2016
Τίτλος Εργασίας: Developing Learner Profiles: A corpus-based study of tense and aspect use by young EFL learners
Μετάφραση Τίτλου: Αναπτυσσόμενα Προφίλ Μαθητών: Μια μελέτη, βασισμένη σε σώματα κειμένων, της χρήσης των χρόνων και ρηματικών όψεων από μικρούς μαθητές που μαθαίνουν την αγγλική ως ξένη γλώσσα
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


146. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/12/2016
Τίτλος Εργασίας: Μάτση Χατζηλαζάρου - Joyce Mansour: Εκλεκτικές Συγγένειες
Μετάφραση Τίτλου: Matsie Chandjilazaros- Joyce Mansour: “Elective affinities”
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


147. Ονοματεπώνυμο: ΦΕΚΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/12/2016
Τίτλος Εργασίας: Δυσλεξία στην Ελληνική ως μητρική γλώσσα και στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα: μελέτη μιας περίπτωσης
Μετάφραση Τίτλου: Dyslexia in Greek as an L1 and in English as an L2: A Case Study
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


148. Ονοματεπώνυμο: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/9/2016
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα Ισπανικά προς τα Ελληνικά Τίτλος άρθρου: El “interprete” audiovisual y el humor en el doblaje
Μετάφραση Τίτλου: Αnnotated translation from Spanish into Greek Article title: El “interprete” audiovisual y el humor en el doblaje
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


149. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΦΕΤΖΗ-ΛΟΥΖΙΩΤΟΥ ΛΙΓΕΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/9/2016
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση «Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global» Miguel A. Bernal-Merino
Μετάφραση Τίτλου: Annotated Translation “Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global” Miguel A. Bernal-Merino
Επιβλέπων/ουσα: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ


150. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/9/2016
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση από τα ισπανικά στα ελληνικά του άρθρου El control de la inmigracion ilegal en la frontera exterior del Mediterraneo Central
Μετάφραση Τίτλου: Commented Translation from Spanish to Greek of the article with the title “El control de la inmigracion ilegal en la frontera exterior del Mediterraneo Central”
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


151. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/8/2016
Τίτλος Εργασίας: Μια επώδυνη κληρονομιά: Τραύμα, Ενοχή και Διαχείριση του Παρελθόντος στα μυθιστορήματα "Διαβάζοντας στη Χάννα" του Bernhard Schlink και "Ο Γερμανός Μουτζαχεντίν" του Boualem Sansal
Μετάφραση Τίτλου: A painful heritage Trauma, Guilt and Management of the Past in Bernhard Schlink’s The Reader and Boualem Sansal’s Le Village de l'Allemand ou Le Journal des freres Schiller
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


152. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/8/2016
Τίτλος Εργασίας: Μια επώδυνη κληρονομιά Τραύμα, Ενοχή και Διαχείριση του Παρελθόντος στα μυθιστορήματα Διαβάζοντας στη Χάννα του Bernhard Schlink Ο Γερμανός μουτζαχεντίν του Boualem Sansal
Μετάφραση Τίτλου: A painful heritage Trauma, Guilt and Management of the Past in Bernhard Schlink’s The Reader and Boualem Sansal’s Le Village de l'Allemand ou Le Journal des freres Schiller
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


153. Ονοματεπώνυμο: ΓΑΚΗ ΘΩΜΑΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/5/2016
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας IATE : μια πρακτική και θεωρητική προσέγγιση
Μετάφραση Τίτλου: IATE Terminology project : a practical and theoretical approach
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ


154. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/4/2016
Τίτλος Εργασίας: Elizabeth Barrett Browing - Edna St Vincent Milay: Η ανατρεπτικότητα της γραφής τους μέσα από την ποιητική φόρμα του σονέτου
Μετάφραση Τίτλου: Elizabeth Barrett Browning - Edna St. Vncent Millay The subversiveness of their writing through the poetic form of the sonnet
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


155. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΜΠΛΗ ΗΛΙΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/3/2016
Τίτλος Εργασίας: Η απόδοση του πολιτισμικού στοιχείου στα κόμικς: η περίπτωση Don Rosa: «Bίος και πολιτεία του Σκρουτζ Μακ Ντακ
Μετάφραση Τίτλου: The rendition of the cultural element in comics: the case of Don Rosa: “The Life and Times of Scrooge Mc Duck
Επιβλέπων/ουσα: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ


156. Ονοματεπώνυμο: ΑΧΜΕΤ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΕΡΒΕΡ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/3/2016
Τίτλος Εργασίας: Ανάλυση της Πομακικής γλώσσας βασισμένη σε δεδομένα επιτόπιας έρευνας
Μετάφραση Τίτλου: En analysis of the Pomak language based on fieldwork research data
Επιβλέπων/ουσα: Ελισάβετ Μελά-Αθανασοπούλου


157. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/3/2016
Τίτλος Εργασίας: A Sketch Grammar of the Dialect of Thrace, based on primary data from the region of Xanthi
Επιβλέπων/ουσα: Μελά-Αθανασοπούλου Ελισάβετ


158. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΒΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/2/2016
Τίτλος Εργασίας: A corpus-based study of future 'will' and 'be going to' in Greek EFL textbooks
Μετάφραση Τίτλου: Μια έρευνα βασισμένη στα σώματα-κειμένων πάνω στο Μέλλοντα (will be και going to) όπως χρησιμοποιείται σε αγγλικά ξενόγλωσσα βιβλία που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


159. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/2/2016
Τίτλος Εργασίας: Revision and recycling of linguistic elements in textbook materials: A corpus investigation
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


160. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/2/2016
Τίτλος Εργασίας: Memory and vocabulary development in children
Μετάφραση Τίτλου: Μνήμη και γλωσσική ανάπτυξη σε παιδιά
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


161. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/2/2016
Τίτλος Εργασίας: Pre-service Foreign Language Teachers' Beliefs about Language Learning
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία


162. Ονοματεπώνυμο: ΤΕΓΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/2/2016
Τίτλος Εργασίας: A study on French-Greek Bilingual School Children
Μετάφραση Τίτλου: Μελέτη σε δίγλωσσα γαλλο-ελληνόφωνα παιδιά σχολικής ηλικίας
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


163. Ονοματεπώνυμο: ΡΟΥΜΑΝΛΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/1/2016
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση με τίτλο: Το trafficking ως φαινόμενο και η εκπόρνευση των μεταναστριών
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation titled: Trafficking and prostitution of immigrant women
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ


164. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/12/2015
Τίτλος Εργασίας: Ονειρικό φως και εφιαλτικές σκιές στα διηγήματα του E.T.A. Χόφμαν: Κόσμος μαγικός, εσώτερος και φροϋδικό ασυνείδητο. Μια κατοπτρική σχέση.
Μετάφραση Τίτλου: The light of dreams and the shadows of nightmares in the stories of ETA Hoffman: A world of magic and Freudian unconscious. A mirror relationship.
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


165. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΩΣΣΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/12/2015
Τίτλος Εργασίας: Ονειρικό φως και εφιαλτικές σκιές στα διηγήματα του Ε. Τ. Α. Χόφμαν: Κόσμος μαγικός, εσώτερος και φροϋδικό ασυνείδητο. Μια κατοπτρική σχέση.
Μετάφραση Τίτλου: The light of dreams and the shadows of nightmares in the stories of ETA Hoffman: A world of magic and Freudian unconscious. A mirror relationship.
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


166. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΛΙΟΥΦΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/12/2015
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση του κειμένου: Η Οικιακή Εργασία είναι Πραγματική Εργασία: Η εκ νέου πολιτικοποίηση του θέματος του Φύλου, της Ιδιότητας του Πολίτη και των Παγκόσμιων Αδικιών
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the text: Domestic Work is Real Work: Repoliticizing the Discourse on Gender, Citizenship, and Global Injustices
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ


167. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΪΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/12/2015
Τίτλος Εργασίας: Investigating Primary Classroom Assessment Practices in Greek State Schools and Foreign Language Centres: A Case Study
Μετάφραση Τίτλου: Η διερεύνηση των πρακτικών αξιολόγησης στα ελληνικά δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών: μια περιπτωσιολογική μελέτη
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία


168. Ονοματεπώνυμο: ΚΛΑΓΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/12/2015
Τίτλος Εργασίας: Greek students' motivation and belifs about choosing teaching English as a career
Μετάφραση Τίτλου: Πεποιθήσεις και κίνητρα που ωθούν τους Έλληνες φοιτητές να επιλέξουν τη Διδασκαλία των Αγγλικών ως επάγγελμα
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία


169. Ονοματεπώνυμο: ΞΑΝΘΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/12/2015
Τίτλος Εργασίας: Teaching English through Differentiated Instruction in Greek State Primary Schools
Μετάφραση Τίτλου: Διδάσκοντας Αγγλικά μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε ελληνικά δημόσια δημοτικά σχολεία
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία


170. Ονοματεπώνυμο: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/12/2015
Τίτλος Εργασίας: Investigating English teacher motivation in the Greek educational context
Μετάφραση Τίτλου: Εξερευνώντας τα κίνητρα των καθηγητών αγγλικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία


171. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/11/2015
Τίτλος Εργασίας: The American Dream Becomes American Nightmare: The Perfomavity of Violence in the Age of Late Capitalism in the Theatrical Adaptations of The Talented Mr. Ripley (1999) and American Psycho: a New Musical Thriller (2013)
Μετάφραση Τίτλου: Το Αμερικανικό όνειρο γίνεται Αμερικανικός εφιάλτης: Η παραστασιολογία της βίας στην εποχή του ύστερου καπιταλισμού στις θεατρικές προσαρμογές Ο Ταλαντούχος κύριος Ρίπλει? (1999) και American Psycho: Ένα Νέο Musical Τρόμου (2013)
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


172. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΤΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/2015
Τίτλος Εργασίας: The acquisition of Greek liquids /r/ and /l/ by pre-school and primary school children
Μετάφραση Τίτλου: Η κατάκτηση των Ελληνικών υγρών σύμφωνων /ρ/ και /λ/ από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα


173. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/11/2015
Τίτλος Εργασίας: Αναμετάφραση και Γλωσσική Επικαιροποίηση: H νεανική ιδιόλεκτος στο The Catcher in the Rye, του J.D.Salinger
Μετάφραση Τίτλου: Retranslation and Linguistic update: Teenage slang in The Catcher in the Rye, by J.D. Salinger
Επιβλέπων/ουσα: ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ


174. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/10/2015
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Διερμηνεία
Μετάφραση Τίτλου: Report on Conference Interpreting
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ ΑΝΘΗ


175. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/10/2015


176. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/10/2015


177. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΛΑΜΑ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/10/2015
Τίτλος Εργασίας: The "Voice" of the "Other": Storytelling in Maxine Hong Kingston's The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood Among Ghosts and China Men
Μετάφραση Τίτλου: Η “φωνή” του “άλλου”: η διήγηση μύθων στα έργα της Μαξίν Χονγκ Κίνγκστον η γυναίκα πολεμιστής: απομνημονεύματα μιας παιδικής ηλικίας ανάμεσα σε φαντάσματα και άντρες της Κίνας
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


178. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/10/2015
Τίτλος Εργασίας: Αναπαραστάσεις για τους Εβραίους σε επιλεγμένα ιστοριογραφικά κείμενα για τα πρώτα χρόνια της ελληνικής επανάστασης (1821-1822)
Μετάφραση Τίτλου: Representations of Jews in selected historiographical texts about the early years of the Greek revolution (1821-1822)
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


179. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΑΜΑΓΚΑΡΗ ΘΩΜΑΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/10/2015
Τίτλος Εργασίας: Γλωσσική Ποικιλία και Μετάφραση: μια μελέτη στη μετάφραση της αμερικανικής και βρετανικής ποικιλίας της αγγλικής προς την ελληνική γλώσσα βασισμένη στα μυθιστορήματα Σαλεμς Λοτ του Σ.Ε. Κινγκ και ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ
Μετάφραση Τίτλου: Linguistic Variation and Translation: a study on the translation of the American and British English varieties into the Greek language based on S.E. King’s Salem’s Lot and J.K. Rowling’s Harry Potter and the Philosopher’s Stone novels”
Επιβλέπων/ουσα: ΛΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


180. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/10/2015
Τίτλος Εργασίας: “Let her go”: The evolution of the Disney female model in Tangled, Brave and Frozen


181. Ονοματεπώνυμο: ΦΛΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/10/2015
Τίτλος Εργασίας: Υπερρεαλισμός και Τρέλα: Μια προσέγγιση της τρέλας και του παραλόγου στο υπερρεαλιστικό κίνημα
Μετάφραση Τίτλου: Surrealism and madness: an approach of madness and absurdity in the surrealist movement
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


182. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/10/2015
Τίτλος Εργασίας: On Cognition, Culture, Discourse and Corpora: High Seas and Smitten Hearts
Μετάφραση Τίτλου: Περί Γνωσιακής Ικανότητας, Πολιτισμού, Συνεχούς Λόγου και Σωμάτων Κειμένων: Θάλασσες και Καρδιές
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


183. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΟΤΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/9/2015
Τίτλος Εργασίας: Superheroes in an Age of Economic and Political Crisis: Negotiations on American Republicanism in Marvel's Superhero Films
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή


184. Ονοματεπώνυμο: ΔΟΣΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/9/2015


185. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/9/2015


186. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΑΒΒΙΝΑ - ΜΕΛΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/9/2015


187. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/9/2015
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Διερμηνεία
Μετάφραση Τίτλου: Dossier of Conference Interpreting experience
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ ΑΝΘΗ


188. Ονοματεπώνυμο: ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/9/2015


189. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/9/2015
Τίτλος Εργασίας: "Early EFL literacy introduction: A Comparative Study of Whole World and Systematic Phonics Approaches"
Μετάφραση Τίτλου: Εισαγωγή στον Εγγραμματισμό για μικρούς μαθητές της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας: Mια συγκριτική μελέτη Ολιστικής και συστηματικής αναλυτικό-συνθετικής προσέγγισης (Phonics)
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


190. Ονοματεπώνυμο: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/7/2015
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση αποσπάσματος από το βιβλίο Literarische Ubersetzung – Geschichte – Theorie - Kulturelle Wirkung του Jorn Albrecht. Κεφάλαιο 7.2
Μετάφραση Τίτλου: Σχολιασμένη μετάφραση αποσπάσματος από το βιβλίο Literarische Ubersetzung – Geschichte – Theorie - Kulturelle Wirkung του Jorn Albrecht. Κεφάλαιο 7.2
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ ΑΝΘΗ


191. Ονοματεπώνυμο: ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΡΟΜΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/7/2015
Τίτλος Εργασίας: Η μετάφραση στο έργο του Jorge Luis Borges: θεωρία και πράξη
Μετάφραση Τίτλου: The theme of translation in Jorge Luis Borge’s writings: theory and practice
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


192. Ονοματεπώνυμο: ΛΥΜΠΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/7/2015
Τίτλος Εργασίας: The Wicked Witch of the Discworld: A Re-examination of Magical Authority and Gender Politics
Μετάφραση Τίτλου: Η Κακιά Μάγισσα του Δισκόκοσμου: Η Αναθεώρησης της Μαγικής Αρχής και η Πολιτική του Φύλου
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


193. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/6/2015
Τίτλος Εργασίας: Διπλωματική Εργασία για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης - Ειδίκευση Διερμηνείας
Μετάφραση Τίτλου: Thesis for the Master’s Degree in Conference Interpreting and Translation of the Schools of Philology, English, French, German, Italic Language and Literature – Major
Επιβλέπων/ουσα: ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ ΑΝΘΗ


194. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΟΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/6/2015
Τίτλος Εργασίας: Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την ανιθαγένεια Νο. 4: Εξασφάλιση του Δικαιώματος κάθε παιδιού για την Κτήση Ιθαγένειας μέσω των Άρθρων 1-4 της Σύμβασης του 1961 για τη Μείωση της Ανιθαγένειας
Μετάφραση Τίτλου: Guidelines on statelessness no. 4: ensuring Every Child’s Right to Acquire a Nationality through Articles 1-4 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ


195. Ονοματεπώνυμο: ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/6/2015
Τίτλος Εργασίας: Τραγουδώντας το Θάνατο: Το Μακάβριο και η Βία στο Ευρωπαϊκό Παιδικό Τραγούδι
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


196. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΣΙΡΛΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/5/2015
Τίτλος Εργασίας: Η γοτθική πλευρά της καφκικής τοπιογραφίας: Γοτθικά μοτίβα στη Δίκη του Φραντς Κάφκα
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ


197. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/5/2015
Τίτλος Εργασίας: Do bilinguals have an advantage in inhibitory control over monolinguals?
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


198. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/5/2015
Τίτλος Εργασίας: The Painful Body: A Trajectory of Pain through Female Performance Art
Μετάφραση Τίτλου: Το σώμα του πόνου: μια πορεία του πόνου μέσω της γυναικείας τέχνης του περφόρμανς
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


199. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/5/2015
Τίτλος Εργασίας: The old and the new English course books of Greek state primary schools: Vocabulary comparison and analysis between the third and the fourth primary school course books: Transition issues and recommendations'
Επιβλέπων/ουσα: Αλεξίου Θωμαή


200. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΡΑΤΣΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/5/2015
Τίτλος Εργασίας: Vocabulary analysis of Magic Book 1 and Magic Book 2: a corpus study'
Επιβλέπων/ουσα: Αλεξίου Θωμαή


201. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/5/2015
Τίτλος Εργασίας: Η Διερεύνηση της Ουτοπίας στο Ποιητικό Έργο του Ανδρέα Εμπειρίκου
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


202. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/5/2015
Τίτλος Εργασίας: Η διερεύνηση της ουτοπίας στο ποιητικό έργο του Ανδρέα Εμπειρίκου
Μετάφραση Τίτλου: The investigation of Utopia in Andreas Embeirikos’ poetic work
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


203. Ονοματεπώνυμο: MIRAKA FJORALBA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/3/2015
Τίτλος Εργασίας: Hollywood and the Femme Fatale: Feminine Monsters and Monstrous Femininities in Classical Film Noir and Neo-Noir
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


204. Ονοματεπώνυμο: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/2/2015
Τίτλος Εργασίας: Bilingualism and Narration: Exploring Grammatical and Orgainzational Skills through narrative development
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


205. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/2/2015
Τίτλος Εργασίας: Re-Writing History in Quentin Tarantino's Django Unchained
Επιβλέπων/ουσα: Κόντος Νίκος


206. Ονοματεπώνυμο: ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/2/2015
Τίτλος Εργασίας: Ημιαυτόματη επεξεργασία σωμάτων κειμένων στο πεδίο της βιοποικιλότητας με σκοπό την εξαγωγή ορολογίας
Μετάφραση Τίτλου: Semi-automatic processing of a corpus in the field of biodiversity for terminology extraction purposes
Επιβλέπων/ουσα: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


207. Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/1/2015
Τίτλος Εργασίας: Η Ιστορία της Πορφυρής Δούλης και Το Πάθος: Θηλυκή Ταυτότητα και Μεταμοντερνιστική Γραφή στα Μυθιστορήματα της Margaret Atwood και της Jeannette Winterson
Μετάφραση Τίτλου: The Handmaid’s Tale and The Passion : Female Identity and Postmodernist Writing in the Novels of Margaret Atwood and Jeanette Winterson
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


208. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΝΤΩ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/12/2014
Τίτλος Εργασίας: The American Interpretation of the Greek War of Independence through M. M. Noah's The Grecian Captive, Fitz G. Halleck's poem Marco Bozzans and other texts
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή


209. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/11/2014
Τίτλος Εργασίας: Εξερευνώντας το ελληνόφωνο μεταφρασεολογικό τοπίο με οδηγό τον χάρτη του Holmes: μια βιβλιογραφική βάση δεδομένων
Μετάφραση Τίτλου: Exploring the Translation Studies field in the Greek-speaking word with the guidance of Holmes’ map: a bibliographic database
Επιβλέπων/ουσα: ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ


210. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/2014
Τίτλος Εργασίας: From Homophobia to Phobophilia: Poetics of Camp in Southern Gothic Literature
Μετάφραση Τίτλου: Από την Ομοφοβία στην Φοβοφιλία: Η Ποιητική του Εξεζητημένου στη Γοτθική Λογοτεχνία του Αμερικανικού Νότου
Επιβλέπων/ουσα: Θεοδοσιάδου Γεωργία


211. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΤΟΥΧΑ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/11/2014
Τίτλος Εργασίας: The Vision of an Egalitarian Society within Charlotte Perkins Gilman's Utopian Novels: Moving the Mountain, Herland, and With Her In Ourland
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


212. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΦΙΝΑ ΧΡΥΣΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/10/2014
Τίτλος Εργασίας: Η οπτικότητα του λόγου στο ποιητικό έργο του Vassily Kamensky και του e. e. Cummings
Μετάφραση Τίτλου: The visuality of speech in poetry of Vassily Kamensky and E.E. Cummings
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


213. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/10/2014
Τίτλος Εργασίας: Questing for 21st Century ??? In the Realm of the Greek Magic Myth: Dramatic Mythic(al) Revisions by Cherrie Moraga, Luis Alfaro, and Caridad Svich
Μετάφραση Τίτλου: Αναζητώντας τη mestizaje του 21ου αιώνα στη χώρα του Ελληνικού τραγικού μύθου: Δραματικές μυθικές διασκευές από την Cherrie Moraga, τον Luis Alfaro, και την Caridad Svich.
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


214. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/9/2014


215. Ονοματεπώνυμο: ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/7/2014
Τίτλος Εργασίας: Η λογοτεχνική απεικόνιση στης έμφυλης υποκειμενικότητας: Επικίνδυνες Σχέσεις του Choderlso de Laclos, Κουαρτέτο του Heiner Muller και True Love του Άρη Μαραγκόπουλου
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


216. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/7/2014
Τίτλος Εργασίας: (Re)Imagining the (Neo)Victorian Spinster: Gothic, Sensationalist and Melodramatic Reflections of Miss Havisham
Μετάφραση Τίτλου: (Aνα)Διαμορφώνοντας την (Νέο)Βικτωριανή Γεροντοκορη: Γκόθικ, Αισθησιοκρατικές και Μελοδραματικές Απεικονήσεις της Μις Χάβισαμ.
Επιβλέπων/ουσα: Κίτση-Μυτάκου Αικατερίνη


217. Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/5/2014
Τίτλος Εργασίας: The Invention of Children's Literature: The Case of the Mischievous Roald Dahl
Μετάφραση Τίτλου: Η Εφεύρεση της Παιδικής Λογοτεχνίας: Η Περίπτωση του Άτακτου Ρόαλντ Νταλ
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


218. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΑΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/5/2014
Τίτλος Εργασίας: Λογοτεχνικός και μουσικός Ρομαντισμός: Ο Φάουστ και ο Βέρθερος στο λιμπρέτο της όπερας
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ


219. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/4/2014
Τίτλος Εργασίας: Investigating Teachers' and Learners' Perceptions and Attitudes Towards Multiculturalism: A Case Study
Μετάφραση Τίτλου: Ερευνώντας τις στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών και μαθητών απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα: Μελέτη περίπτωσης
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία


220. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/3/2014
Τίτλος Εργασίας: The acquisition of Greek vowels by pre-school and primary school children
Μετάφραση Τίτλου: Η απόκτηση των φωνηέντων της Ελληνικής από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα


221. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/2/2014
Τίτλος Εργασίας: Making Humans/Making Empires: Technologically Created Bodies as a Metaphor for Racialised Bodies in Mary Shelley's Frankenstein, or the Modern Prometheus (1818) and Kazus Ishiguro's Never Let me Go (2005)
Επιβλέπων/ουσα: Σχοινά Μαρία


222. Ονοματεπώνυμο: ΒΟΥΤΣΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/2/2014
Τίτλος Εργασίας: Overcoming Trauma and Guilt through Narrative in Ian McEwan's Atonement: Novel versus Film
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


223. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/2/2014
Τίτλος Εργασίας: Utopic/Dystopic Narratives and the Fantasy of Copernicization in Mary Shelley's Frankenstein or the Modern Prometheus
Επιβλέπων/ουσα: Σχοινά Μαρία


224. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΜΠΑΤΣΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/1/2014
Τίτλος Εργασίας: The Disruption of Stereotypical Prejudices, Ideological Mechanisms and Cultural Conventions by the Early Twentieth Century African American Women Playwrights
Μετάφραση Τίτλου: Η κατάρριψη των στερεοτυπικών προκαταλήψεων, ιδεολογικών μηχανισμών και πολιτιστικών συμβάσεων από τις Αφροαμερικανίδες θεατρικούς συγγραφείς των αρχών του εικοστού αιώνα.
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή


225. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΑΝΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/1/2014
Τίτλος Εργασίας: Wh-Movement: The Case of Greek Learners of English
Μετάφραση Τίτλου: Μετακίνηση WH-φράσης: Η Περίπτωση των Ελλήνων Μαθητών που Διδάσκονται την Αγγλική.
Επιβλέπων/ουσα: Τσαγγαλίδης Αναστάσιος


226. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΣΑΒΕΤ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/1/2014
Τίτλος Εργασίας: «Graphic Frankenstein»
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ


227. Ονοματεπώνυμο: ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/1/2014
Τίτλος Εργασίας: Η απεικόνιση της Ελλάδας ως γυναίκα σε ποιήματα και ζωγραφικούς πίνακες φιλελλήνων δημιουργών
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ


228. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/1/2014
Τίτλος Εργασίας: Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός και η διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


229. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΠΡΑ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/1/2014
Τίτλος Εργασίας: Women and Madness in American Theatre
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή


230. Ονοματεπώνυμο: ΞΑΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/1/2014
Τίτλος Εργασίας: Greek teenagers' argument construction in written English: a contrastive rhetoric study of argumentative writing
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


231. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/11/2013
Τίτλος Εργασίας: Frankenstein's Palimpsest: Cases of Media Specific Analysis in Mary Shelley's 1816-17 Draft of Frankenstein and Shelley Jackson's Patchwork Girl
Μετάφραση Τίτλου: Το Παλίμψηστο του Frankenstein: Μιντιακές Προσεγγίσεις στο 1816-17 Draft of Frankenstein της Mary Shelley και στο Patchwork Girl της Shelley Jackson
Επιβλέπων/ουσα: Σχοινά Μαρία


232. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/11/2013
Τίτλος Εργασίας: The Language of Expert and Lay Witness Testimonies in the State of Florida vs Casey Marie Anthony: a Corpus-based Analysis
Μετάφραση Τίτλου: Η γλώσσα των καταθέσεων των πραγματογνωμόνων και των απλών μαρτύρων στη δίκη της Πολιτείας της Φλόριντα κατά της Casey Marie Anthony: Μία ανάλυση που βασίζεται σε σώματα κειμένων.
Επιβλέπων/ουσα: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ


233. Ονοματεπώνυμο: RAKHUBA ANASTASIYA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/11/2013
Τίτλος Εργασίας: The Belarusian Learner Corpus of English: current status and Future directions
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


234. Ονοματεπώνυμο: ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/11/2013
Τίτλος Εργασίας: A corpus-based analysis of the lexis and phraseology of Management articles: A comparison to the "Academic wordlist" and the "General Service List"
Μετάφραση Τίτλου: Λεξιλογική και φρασεολογική ανάλυση των άρθρων Διοίκησης Επιχειρήσεων βασισμένη σε σώμα κειμένων: σύγκριση με την Λίστα Ακαδημαϊκών Λέξεων και την Λίστα Λέξεων Γενικής Χρήσης.
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


235. Ονοματεπώνυμο: ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/11/2013
Τίτλος Εργασίας: Fashion Glamor and Mass-Mediated Reality: Bret Easton Ellis's Glamorama (1998) and Jay McInverney's Model Behaviour (1998)
Μετάφραση Τίτλου: Η Λάμψη της Μόδας και η Μιντιακή Πραγματικότητα στο Μυθιστόρημα του Bret Easton Ellis, Glamorama (1998) και του Jay McInerney, Model Behaviour (1998).
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


236. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/11/2013
Τίτλος Εργασίας: Exploring Racial Identity in Digital Narratives: Erik Loyer's Chroma (2001) and Joyce R. Walker's Textural Textuality: A Personal Exploration of Critical Race Theory (2002)
Μετάφραση Τίτλου: Η Διερεύνηση της Φυλετικής Ταυτότητας σε Ψηφιακές Αφηγήσεις: Το Παράδειγμα του Erik Loyer Chroma (2001) και της Joyce R. Walker Textural Textuality: A Personal Exploration Of Critical Race Theory (200
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


237. Ονοματεπώνυμο: ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/10/2013
Τίτλος Εργασίας: Black Masculinity as Otherness: Invisibility and Citizenship in Blackface Minstrelsy, Herman Melville, Ralph Ellison, and Norman Mailer
Μετάφραση Τίτλου: Mαύρη Aρρενωπότητα ως Eτερότητα στην Αμερικάνικη Λογοτεχνία: Αορατότητα και Ιθαγένεια στα έργα των Χέρμαν Μέλβιλ, Ραλφ Ελλισον, και Νόρμαν Μέιλερ
Επιβλέπων/ουσα: Θεοδοσιάδου Γεωργία


238. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΤΕΛΗ-ΔΕΛΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/10/2013
Τίτλος Εργασίας: Η παιδεία των γυναικών, 17ος-18ος αιώνας
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


239. Ονοματεπώνυμο: ΑΛΟΓΑΡΙΑΣΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/9/2013


240. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΒΑΛΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/9/2013


241. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΝΤΑ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/9/2013


242. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/9/2013


243. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/9/2013


244. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΪΜΑΝΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/9/2013


245. Ονοματεπώνυμο: ΣΦΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/9/2013
Τίτλος Εργασίας: "Masculinity and Commodity Culture in the British Hooligan Film Center"
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


246. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/8/2013
Τίτλος Εργασίας: Poets, Planters and Shepherds: Edmund Spencer and the borders of Civility
Μετάφραση Τίτλου: Ποιητές, έποικοι και ποιμένες: ο Έντμουντ Σπένσερ και τα σύνορα της πολιτισμικής ταυτότητας
Επιβλέπων/ουσα: Κροντήρη Σταματία


247. Ονοματεπώνυμο: ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/7/2013
Τίτλος Εργασίας: Humanity Square One: From William Golding's Lord of the Fliesto ABC's Lost
Μετάφραση Τίτλου: Ανθρώπινη φύση από την αρχή: Από τον «Άρχοντα των Μυγών» του Γουίλιαμ Γκόλντινγκ στο «Οι Αγνοούμενοι» του ABC.
Επιβλέπων/ουσα: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμαράγδα


248. Ονοματεπώνυμο: ΡΑΛΛΗ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/6/2013
Τίτλος Εργασίας: Θέματα στην Ευρυδίκη του Anouihl
Επιβλέπων/ουσα: ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


249. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΦΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/6/2013
Τίτλος Εργασίας: Red Riding Hood – η Κοκκινοσκουφίτσα και οι λύκοι, όπως δίδεται από την Angela Carter
Επιβλέπων/ουσα: ΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ


250. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/6/2013
Τίτλος Εργασίας: Το παραμύθι ως όχημα της νεωτερικότητας: Συγκριτική μελέτη παραμυθιών του Charles Perrault και της Angela Carter
Επιβλέπων/ουσα: ΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ


251. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/5/2013
Τίτλος Εργασίας: Materials Development for the CLIL Primary Classroom: Communicative Tasks Revolving Aroundthe Teaching of Geography in English
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


252. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/5/2013
Τίτλος Εργασίας: Dora the Explorer: A TV character or a Preschoolers' foreign language teacher?
Επιβλέπων/ουσα: Αλεξίου Θωμαή


253. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΑΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/5/2013
Τίτλος Εργασίας: Beliefs and strategy use in the learning of Spanish on a Third or Additional language by Greek adult learners from a cross-linguistic perspective
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


254. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/4/2013
Τίτλος Εργασίας: Η διαδικασία επιχώριας προσαρμογής του προγράμματος Omega T+: η οπτική του μεταφραστή
Μετάφραση Τίτλου: The process of localizing Omega T+ into greek: a translator’s perspective
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΝΕΛΛΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ


255. Ονοματεπώνυμο: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/3/2013
Τίτλος Εργασίας: Θεσσαλονίκη: Λευκός Πύργος ή ΠΑΟΚ;
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


256. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/3/2013
Τίτλος Εργασίας: "Gender and Horror in Daren Aronofsky's Black Swan"
Επιβλέπων/ουσα: Rehling Nicola


257. Ονοματεπώνυμο: ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΕΡΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/3/2013
Τίτλος Εργασίας: Using electropalatography to investigate speech production of a hearing impaired adult with cochlear implantation: a case study
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα


258. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/2/2013
Τίτλος Εργασίας: Specific Language Impairment and Bilingualism: Evidence from Direct Object Clitics in L1 and L2 Greek
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


259. Ονοματεπώνυμο: ΜΕΓΑΛΟΓΕΝΗ ΙΛΕΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/2/2013
Τίτλος Εργασίας: The impact of Interactive Whiteboard on Young Learners L2 Vocabulary Acquisition
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


260. Ονοματεπώνυμο: ΟΣΑΝΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/2/2013
Τίτλος Εργασίας: Explicit vs Implicit vocabulary instruction: A comparable study in a Greek EFL primary class
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


261. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/2/2013
Τίτλος Εργασίας: Two Rivers Within Me Flow: Identity Formation and Development Among Biracial Individuals
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


262. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΒΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/2/2013
Τίτλος Εργασίας: Second Language Acquisition of Greek clitics and determiners: A cross-sectional study of endstate L1 Russian-L2 speakers
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


263. Ονοματεπώνυμο: MAKSIMOVIC TATJANA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/2/2013
Τίτλος Εργασίας: Participles: Their Conceptualization, Expression and Function
Μετάφραση Τίτλου: Μετοχές: η νόηση, έκφραση και η λειτουργία τους
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


264. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/2/2013
Τίτλος Εργασίας: Bringing Cognitive Linguistics theory on stage. Implications for second language acquisition and teaching
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


265. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/1/2013
Τίτλος Εργασίας: Baudrillard's 'The Spirit of Terrorism': Baudrillard, America and the Media
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή


266. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΑΘΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/1/2013
Τίτλος Εργασίας: The Oriental Woman in Byron's The Giaour, The Corsair, The Bride of Abydos and Lara: Empowerment or Misogyny?
Επιβλέπων/ουσα: Σχοινά Μαρία


267. Ονοματεπώνυμο: ΤΟΠΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/1/2013
Τίτλος Εργασίας: Violence and Otherness in David Mamet's Edmond, Sam Shepard's God of Hell and David Fincher's Fight Club
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή


268. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/1/2013
Τίτλος Εργασίας: Postmodern Represantations of the Past: Producing and Consuming Neo-Victorian Fiction and Film
Μετάφραση Τίτλου: Μεταμοντέρνες Αναπαραστάσεις του Παρελθόντος: Παράγοντας και Καταναλώνοντας Νέο-Βικτωριανή Πεζογραφία και Κινηματογράφο
Επιβλέπων/ουσα: Σχοινά Μαρία


269. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΩΠΗ ΧΡΥΣΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/1/2013
Τίτλος Εργασίας: Kitsch, Politics and Entertainment: the Kitschification of 9/11 and the American Musical
Μετάφραση Τίτλου: Κιτς, Πολιτική και Διασκέδαση: η κιτσοποίηση της 11ης Σεπτεμβρίου και του Αμερικάνικου Μιούζικαλ
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


270. Ονοματεπώνυμο: ΖΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/12/2012
Τίτλος Εργασίας: Colonial Identity Transformations
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


271. Ονοματεπώνυμο: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/12/2012


272. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΚΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/12/2012


273. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/12/2012
Τίτλος Εργασίας: The Language of Emotions in Elytis’ Poetry and the Affect of Culture: a Cognitive Linguistic Analysis of Elytis’ The Monogram’
Μετάφραση Τίτλου: Η Γλώσσα των Συναισθημάτων στην Ποίηση του Ελύτη και η Επίδραση του Πολιτισμού: μία Ανάλυση Γνωσιακής Γλωσσολογίας για Το Μονόγραμμα του Ελύτη
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


274. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/12/2012
Τίτλος Εργασίας: The Cognitive Grounding of English Phrasal Verbs
Μετάφραση Τίτλου: Μια γνωστική προσέγγιση στα περιφραστικά ρήματα της Αγγλικής
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


275. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/11/2012
Τίτλος Εργασίας: Growing Up Ethnic and Female in America: Revisions of the Bildungsroman in Sandra Cisnero's The House on Mango Street
Επιβλέπων/ουσα: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμαράγδα


276. Ονοματεπώνυμο: ΛΥΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2012
Τίτλος Εργασίας: On the Road to the Death of the American Dream: Jack Kerouac's On the Road and Hunter S. Thompson's Fear and Loathing in Las Vegas
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


277. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2012
Τίτλος Εργασίας: The Employment of Vocabulary Learning Strategies by Young Greek Learners of English
Μετάφραση Τίτλου: Η Χρήση Στρατηγικών Εκμάθησης Λεξιλογίου από τους Μικρούς Έλληνες Μαθητές της Αγγλικής
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


278. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2012
Τίτλος Εργασίας: The Drug Trope and Addiction Discourse in William Burroughs's Naked Lunch and William Gibson's Neuromancer
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


279. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2012
Τίτλος Εργασίας: Learning and Teaching Style Preferences in EFL in the Greek Primary School: Match or Mismatch?
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


280. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/10/2012
Τίτλος Εργασίας: Λογοτεχνία, ιδεολογία και πολιτική στράτευση στον ισπανικό εμφύλιο. Μια συγκριτική ανάλυση των αυτοβιογραφικών έργων «Πεθαίνοντας στην Καταλωνία» του George Orwell και «Η Φλόγα» του Arturo Barea
Μετάφραση Τίτλου: Literature, ideology and political commitment to the Spanish civil war. A comparative analysis of the autobiographical works Homage to Catalonia of George Orwell and The Flame of Arturo Barea
Επιβλέπων/ουσα: ΞΟΥΠΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


281. Ονοματεπώνυμο: ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/9/2012
Τίτλος Εργασίας: Ιστορία, μνήμη και συγκρότηση της ταυτότητας στις μεταπολεμικές μητροπόλεις: Από την Έρημος και το Χρυσόψαρο του J.M.G. Le Clezio στο White Teeth της Zadie Smith
Επιβλέπων/ουσα: ΠΛΟΥΜΙΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


282. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΚΩΤΤΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/9/2012
Τίτλος Εργασίας: Hollywood Reflections: The Figure of the Screenwriter in In a Lonely Place and Sunset Boulevard
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


283. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/9/2012
Τίτλος Εργασίας: Antithesis in the antipodes: Writing and screening a "multicultural" Australia
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


284. Ονοματεπώνυμο: ΒΕΡΒΕΡΗ ΣΟΦΙΑ – ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/9/2012
Τίτλος Εργασίας: Love, hierarchy and cosmos: Chances and the three medieval principles
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


285. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/7/2012
Τίτλος Εργασίας: Feature interpretability in adult second language acquisition: the case of the Greek article system
Επιβλέπων/ουσα: Αγαθοπούλου Ελένη


286. Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2012
Τίτλος Εργασίας: Language Learning Strategies for Writing by Greek Adolescent Learners of English
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


287. Ονοματεπώνυμο: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2012
Τίτλος Εργασίας: "'It's very stressful being an Other': Constructing and Deconstructing Otherness in Lost"
Επιβλέπων/ουσα: Rehling Nicola


288. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/5/2012
Τίτλος Εργασίας: Acquisition of word initial fricatives by Greek-speaking children
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα


289. Ονοματεπώνυμο: ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/5/2012
Τίτλος Εργασίας: Consonantal variation and connected speech processes in spontaneous speech: an investigation of the production of British English (RP) and its perception by Greek learners
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα


290. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΗΟΓΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/4/2012
Τίτλος Εργασίας: Digital Textualities in Michael Joyce's Twelve Blue and Twilight: A Symphony, and Steve Tomasula's TOC: A Media Novel
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


291. Ονοματεπώνυμο: ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/3/2012
Τίτλος Εργασίας: Στίχοι για δύο πόλεις: Η Νέα Υόρκη και το Παρίσι στην ευρωπαϊκή ποίηση των αρχών του 20ού αιώνα (1910-1920
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ


292. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΛΑ ΑΛΚΥΝΟΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/3/2012


293. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΥΔΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/3/2012
Τίτλος Εργασίας: "Disputing and Confirming Postfeminism in Sex and the City"
Επιβλέπων/ουσα: Rehling Nicola


294. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΡΜΠΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/3/2012
Τίτλος Εργασίας: Manifest Destiny and the American Dream in Anne Rice's Interview with the Vampire and Stephenie Meyer's Twilight
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


295. Ονοματεπώνυμο: ΜΗΤΡΟΓΩΓΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/3/2012
Τίτλος Εργασίας: Representing Bodies: Plausible Corporeal Readings and Body Image Subversion in Dickens's Little Dorrit and Bleak House
Επιβλέπων/ουσα: Κίτση Κατερίνα


296. Ονοματεπώνυμο: ΚΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/3/2012
Τίτλος Εργασίας: Η έννοια της περιγραφής στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο: Brokeback Mountain και η κινηματογραφική μεταφορά του
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


297. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/3/2012
Τίτλος Εργασίας: Χαρακτηριστικά της δυστοπίας στον κινηματογράφο της δεκαετίας του ’90: Dark City και 12 Monkeys
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


298. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΪΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/3/2012
Τίτλος Εργασίας: Το μυθιστόρημα I Malavoglia του Giovanni Verga και η κινηματογραφική διασκευή του Lucino Visconti La Terra Trema
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


299. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΛΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/2/2012
Τίτλος Εργασίας: (Re)writing History: Writing about Politics in England, 1380-1577
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


300. Ονοματεπώνυμο: ΖΗΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/12/2011
Τίτλος Εργασίας: French symbolism, English Aestheticism and the Pre-Raphaelites: The Cult of the Beautiful
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


301. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΚΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/12/2011
Τίτλος Εργασίας: A Psychosocial Reading of Ken Loach's Working Class Films Raining Stones (1993), Ladybird Ladybird (1994) and My Name is Joe (1998)
Επιβλέπων/ουσα: Rehling Nicola


302. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2011
Τίτλος Εργασίας: Σημειωτική ανάλυση τηλεοπτικών διαφημιστικών: Το ιδεολογικό υπόβαθρο ενός καθαρού σπιτιού
Επιβλέπων/ουσα: ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


303. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΛΗ ΧΡΥΣΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2011
Τίτλος Εργασίας: Ο μύθος του Καϊν και Άβελ στα έργα Cain: A Mystery του Lord Byron, Abel Sanchez του Miguel de Unamuno και Cain του Jose Saramago. Συγκλίσεις και απολίσεις στις λογοτεχνικές ενσαρκώσεις του Κάιν
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΓΕΡΜΕΤΖΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ


304. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΟΥΤ ΖΩΗ-ΕΛΕΝΗ-ΤΖΟΙΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/11/2011
Τίτλος Εργασίας: Post-Apocalypse Now: Traversing the Apocalyptic Event
Επιβλέπων/ουσα: Rehling Nicola


305. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/10/2011


306. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΜΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/10/2011
Τίτλος Εργασίας: A Critique of Fredric Jameson's Theory of Late Capitalism
Μετάφραση Τίτλου: Κριτική της Θεωρίας του Fredric Jameson για τον Ύστερο Καπιταλισμό
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


307. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΚΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/10/2011
Τίτλος Εργασίας: Ταυτότητα και ετερότητα στο Μικρό Ημερολόγιο Συνόρων του Γκάσμεντ Καπλάνι
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ


308. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/10/2011
Τίτλος Εργασίας: Ακροβατώντας στα όρια μεταξύ στρατευμένης λογοτεχνίας και (αυτο)λογοκρισίας
Επιβλέπων/ουσα: ΛΗΤΩ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ


309. Ονοματεπώνυμο: ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΛΕΥΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/10/2011
Τίτλος Εργασίας: Εφαρμογή των μύθων της Φαίδρας και της Μήδειας του Ευριπίδη στη Μεγάλη Χίμαιρα του Μ. Καραγάτση
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΓΕΡΜΕΤΖΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ


310. Ονοματεπώνυμο: KOSTIK SEDA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2011

Μετάφραση Τίτλου: Approaching the phenomenon of the modern: Baudelaire and Chaplin
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


311. Ονοματεπώνυμο: ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/10/2011
Τίτλος Εργασίας: Patterns of dyslexia in Greek adolescents
Μετάφραση Τίτλου: Μορφές δυσλεξίας σε Έλληνες εφήβους
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


312. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΡΔΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/8/2011
Τίτλος Εργασίας: Η αφήγηση του ονείρου στο φανταστικό μυθιστόρημα του Gerard de Nerval και του Theophile Gautier
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΡΑΣΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


313. Ονοματεπώνυμο: ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/7/2011
Τίτλος Εργασίας: Το Bildungsroman συναντά το Chicanismo: Τα παραδείγματα του Bless Me, Ultima του Rudolfo Anaya και The House on Mango Street της Sandra Cisneros
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


314. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΙΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/7/2011
Τίτλος Εργασίας: Ο ρόλος του Θόα ως αναπαράσταση της ετερότητας στην Ιφιγένεια η εν Ταύροις των Ευριπίδη Goethe και Gluck
Επιβλέπων/ουσα: ΠΛΟΥΜΙΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


315. Ονοματεπώνυμο: ΤΕΡΖΗ ΟΛΓΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/7/2011
Τίτλος Εργασίας: Πολλαπλές μετ-εγγραφές του μύθου της Φαίδρας στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ


316. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/6/2011
Τίτλος Εργασίας: Authentic materials and the contribution of language corpora in EFL high school classes in Greece
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


317. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΝΑΡΑ ΖΩΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/6/2011
Τίτλος Εργασίας: Language learning strategy use by Greek EFL secondary school learners: the effects of age, gender, proficiency level and motivation
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


318. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/6/2011
Τίτλος Εργασίας: Teaching idioms and collocations through corpus-based instruction: A primary school study
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


319. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΑΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/6/2011
Τίτλος Εργασίας: The Crossing of Boundaries: Technology, Subjectivity and the Body in Science Fiction Stories
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


320. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/5/2011
Τίτλος Εργασίας: Should EFL textbook writers change their mind? A corpus-based study on the use of idioms in EFL textbooks at C2 level
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


321. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΡΑ ΑΡΕΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/3/2011
Τίτλος Εργασίας: Exploring learners and teachers' views of the ELT materials in the Greek Primary School: The case of the new English book of the 6th Grade
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία


322. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΡΕΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/3/2011
Τίτλος Εργασίας: Παρενδυσία και μεταμφιέσεις του φύλου στη Νανά του Ζολά και στα διηγήματατου Βιζυηνού
Επιβλέπων/ουσα: ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


323. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/3/2011
Τίτλος Εργασίας: Παρίσι - Αθήνα - Κάλγκαρι: Ο εκπατρισμένος συγγραφέας σε αναζήτηση πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας
Επιβλέπων/ουσα: ΠΛΟΥΜΙΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


324. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/3/2011


325. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/3/2011


326. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/2/2011
Τίτλος Εργασίας: Attending the Theatrical Stock Market of Broadway: Can Failure Teach Success
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


327. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΤΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/2/2011
Τίτλος Εργασίας: Investigating readiness for learner autunomy in the foreign language classroom
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή


328. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΟΓΛΑΚΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/2/2011
Τίτλος Εργασίας: Investigating Greek Learner Beliefs and Preferences about Learning English
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία


329. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/12/2010
Τίτλος Εργασίας: A Historical and Psychoanalytic Reading of Charles Perrault's Donkeyskin
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


330. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΛΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/12/2010
Τίτλος Εργασίας: The Ambiguity of Power in Margaret Atwood's The Handmaid's Tale
Μετάφραση Τίτλου: Η αμφισημία της εξουσίας στο μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Άτγουντ «Η Ιστορία της Πορφυρής Δούλης».
Επιβλέπων/ουσα: Κίτση Κατερίνα


331. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/12/2010
Τίτλος Εργασίας: Λογική και Ευαισθησία: Το Μυθιστόρημα της Jane Austin και η Κινηματογραφική Διασκευή των Ang Lee & Emma Thompson
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


332. Ονοματεπώνυμο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/11/2010
Τίτλος Εργασίας: Young learners' preferences in EFL classrooms: Are teachers aware of learners' likes and dislikes?
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


333. Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2010
Τίτλος Εργασίας: Aptitude and foreign language vocabulary learning in young learners
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


334. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2010
Τίτλος Εργασίας: Death and Desire in Bram Stoker's Dracula and Edgar Allan Poe's "The Fall of the House of Usher"
Επιβλέπων/ουσα: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμαράγδα


335. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/11/2010
Τίτλος Εργασίας: The old and new English course books of Greek State primary schools: A corpus-based study of vocabulary size, frequency and recycling
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


336. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΙ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/11/2010
Τίτλος Εργασίας: Όψεις διαπολιτισμικότητας στη λογοτεχνία: Η αναπαράσταση της Ινδίας στο "Πέρασμα στην Ινδία" του E. M. Foster και στο "Άρωμα της Ινδίας" του P. P. Pasolini
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ


337. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/11/2010
Τίτλος Εργασίας: Το ταξίδι από το σκοτάδι στο φως στο "Βλέμμα του Οδυσσέα"
Επιβλέπων/ουσα: ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


338. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/10/2010
Τίτλος Εργασίας: "The Reception of William Shakespeare's The Tempest in Greece: A Comparative Study of Iacovos Polylas' and Vassilis Rotas' translations"
Επιβλέπων/ουσα: Κροντήρη Τίνα


339. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΚΕΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/10/2010
Τίτλος Εργασίας: Blue Ruins Condemned to Lamentation: An Interpretation of Tennessee William's Mutilated Characters in Terms of Mourning and Melancholia
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


340. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/10/2010
Τίτλος Εργασίας: Revision and/as survival in Jeanette Winterson's and Margaret Atwood's Flood myth remaking
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


341. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/10/2010
Τίτλος Εργασίας: The New Millenium Action Heroines in Mainstream Cinema: Promethean Figures or Dociu Nymphs?
Επιβλέπων/ουσα: Rehling Nicola


342. Ονοματεπώνυμο: ΣΟΦΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/9/2010
Τίτλος Εργασίας: The song remains the same.. or not? A pragmatic approach to the lyrics of rock songs
Επιβλέπων/ουσα: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ


343. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/7/2010
Τίτλος Εργασίας: Όσκαρ Ουάιλντ: De Profoundis: Μελέτη του έργου από τη σκοπιά της αυτοβιογραφίας
Επιβλέπων/ουσα: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ


344. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΚΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/7/2010
Τίτλος Εργασίας: The representation of Masculinities in HanifKureishi’s Quotes
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


345. Ονοματεπώνυμο: ΠΛΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/6/2010
Τίτλος Εργασίας: Αυτοβιογραφία και Αυτοπροσωπογραφία
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ


346. Ονοματεπώνυμο: ΣΚΟΤΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/4/2010
Τίτλος Εργασίας: Οριενταλισμός, φύλο και σεξουαλικότητα: Η φιγούρα της γκέισας στη Λογοτεχνία
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ


347. Ονοματεπώνυμο: ΧΟΥΠΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/4/2010
Τίτλος Εργασίας: Ο στερεοτυπικός ανθρωπομορφισμός του μαύρου γάτου στην παιδική λογοτεχνία και η επαναδιαπραγμάτευση των κοινωνικών στερεοτύπων
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ


348. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΓΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/3/2010
Τίτλος Εργασίας: Μήδεια. Φωνές: Ένα σχόλιο στον Ευριπίδη
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


349. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/3/2010
Τίτλος Εργασίας: L2 acquisition of Interrogative and Relative Clauses by Greek Learners of English: that-trace effects, subject-object extraction and the nature of Interlanguage represantation
Μετάφραση Τίτλου: Η κατάκτηση των ερωτηματικών και αναφορικών προτάσεων της Αγγλικής Γλώσσας από Έλληνες μαθητές: that-trace effects, μετακίνηση υποκειμένου και αντικειμένου και η φύση της Διαγλώσσας
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


350. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/2/2010
Τίτλος Εργασίας: The Politics of Violence, Mourning and Commemoration in Sophocles' Philoctetes and Euripides' Daughters of Troy
Μετάφραση Τίτλου: Η Πολιτική της Βίας, του Πένθους και της Μνήμης στον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή και τις Τρωάδες του Ευριπίδη
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


351. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΚΑΡΙΑΝ ΔΑΥΙΔ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/2/2010
Τίτλος Εργασίας: The Vagantendichtung: The Poetry of the Wandering Scholars of the Middle Ages
Μετάφραση Τίτλου: The Vagantendichtung: Η Κοσμική Λατινική Ποίηση των Περιπλανώμενων Φοιτητών του Μεσαίωνα
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


352. Ονοματεπώνυμο: ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/2/2010
Τίτλος Εργασίας: Represantations of Postmodern Identity and the Role of the Mass Media: Don DeLillo's Libra and Thomas Pynchon's Vineland
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


353. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΥΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/2/2010
Τίτλος Εργασίας: Hester under Scrutiny: Hawthorne’s Heroine v/s Joffe’s Cinematic Representation
Μετάφραση Τίτλου: Η Hester υπό εξέταση: Η ηρωίδα του Hawthorne σε αντιπαράθεση με την κινηματογραφική αναπαράσταση του Joffe
Επιβλέπων/ουσα: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμαράγδα


354. Ονοματεπώνυμο: ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/1/2010
Τίτλος Εργασίας: Φύλο και ταυτότητα στο ερμαφρόδιτο Bildungsroman Middlesex
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


355. Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/1/2010
Τίτλος Εργασίας: Διακειμενική Μεταβίβαση και Uncanny στον Στερεοτυπικό Μύθο της Carmen: Η Κατασκευή του Prosper Merimee, οι Μετατροπές του George Bizet,: η Αποδόμηση στην Κινηματογραφική Διασκευή του Carlos Saura.
Μετάφραση Τίτλου: Intertextual Transference and the Uncanny in the Stereotypical Myth of Carmen: Prosper Merimee's Construction, George Bizet's Transformations and their Deconstruction in Carlos Saura's Film Adaptation
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


356. Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/1/2010
Τίτλος Εργασίας: Διακειμενική Μεταβίβαση και Uncanny στον Στερεοτυπικό Μύθο της Carmen: Η Κατασκευή του Prosper Merimee, οι Μετατροπές του George Bizet,: η Αποδόμηση στην Κινηματογραφική Διασκευή του Carlos Saura
Μετάφραση Τίτλου: Intertextual Transference and the Uncanny in the Stereotypical Myth of Carmen: Prosper Merimee's Construction, George Bizet's Transformations and their Deconstruction in Carlos Saura's Film Adaptation
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


357. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΖΙΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/12/2009
Τίτλος Εργασίας: Student response to teacher written feedback in second language writing
Μετάφραση Τίτλου: Η ανταπόκριση των μαθητών/τριών στα σχόλια του/της καθηγητή/τριας στο γραπτό λόγο στο πλαίσιο εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


358. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/12/2009
Τίτλος Εργασίας: "The Fall of Man": Body Politics and Postmodern Complexities in Chuck Palahnuik's Lullaby and Bret Easton Ellis' Glamorama
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


359. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/12/2009
Τίτλος Εργασίας: Thematic roles of -ma and -simo nominals in Greek
Επιβλέπων/ουσα: Κακουριώτης


360. Ονοματεπώνυμο: ΚΛΕΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/11/2009
Τίτλος Εργασίας: The concept of WHITENESS in Modern Greek: a semasiological and onomasiological approach
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


361. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/11/2009
Τίτλος Εργασίας: Conditionality in Greek Political Speech: An empirical analysis
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


362. Ονοματεπώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/11/2009
Τίτλος Εργασίας: Νεότερες Λογοτεχνικές Προσεγγίσεις του Μϋθου της Μήδειας
Επιβλέπων/ουσα: ΦΡΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


363. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΕΡΚΕΖΗ ΟΛΓΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/11/2009
Τίτλος Εργασίας: Η πρόσληψη του λογοτεχνικού μύθου της Μήδειας στη σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία
Επιβλέπων/ουσα: ΦΡΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


364. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΝΤΟΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/11/2009
Τίτλος Εργασίας: Δομική ανάλυση μεσαιωνικών κειμένων
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


365. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΝΑΒΑΣΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/11/2009
Τίτλος Εργασίας: The status of the unaccusative/unergative split in the Greek-English interlanguage
Μετάφραση Τίτλου: Αναιτιατικά και ανεργαστικά κατηγορήματα στην ελληνοαγγλική διαγλώσσα
Επιβλέπων/ουσα: Αγαθοπούλου Ελένη


366. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/10/2009
Τίτλος Εργασίας: Η ελληνική ναυμαχία ως παράδειγμα συγκρουσιακών όψεων της εθναφύπνυσης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού διαφωτισμού
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


367. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/10/2009
Τίτλος Εργασίας: Patterns of corrective feedback in child and adolescent FL classrooms
Μετάφραση Τίτλου: Γλωσσικά Πρότυπα Διορθωτικών Αντιδράσεων σε Ξενόγλωσσες Τάξεις Παιδιών και Εφήβων
Επιβλέπων/ουσα: Αγαθοπούλου Ελένη


368. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ ΝΑΤΑΣΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/10/2009
Τίτλος Εργασίας: Code-switching in the ELT classroom
Μετάφραση Τίτλου: Εναλλαγή κώδικα στην τάξη διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας
Επιβλέπων/ουσα: Μακρή-Τσιλιπάκου Μαρίανθη


369. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΑΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/9/2009
Τίτλος Εργασίας: Cinematic perceptions and ambivalent dichotomies: Christopher Nolan's batman begins and the dark knight in a post 9/11 world
Επιβλέπων/ουσα: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμαράγδα


370. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/9/2009
Τίτλος Εργασίας: Fighting the Way for an Affirmative Cultural Position of the Coloured Female Identity in Three Postcolonial Plays
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


371. Ονοματεπώνυμο: ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/9/2009
Τίτλος Εργασίας: The use of epistemic modality markers as a means of hedging and boosting by L1 and L2 speakers of Modern Greek: A corpus-based study in informal letter-writing
Μετάφραση Τίτλου: Η χρήση δεικτών επιστημικής τροπικότητας ως μέσα μετριασμού και έμφασης από φυσικούς και μη-φυσικούς ομιλητές της ανεπίσημης/μη-τυπικής επιστολής
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


372. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/7/2009
Τίτλος Εργασίας: Σημειωτική της Θεσσαλονίκης: Σημειωτική Ανάλυση μιας Συνέντευξης της Πόλης
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


373. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΝΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/7/2009
Τίτλος Εργασίας: The Matrix Metropolis: Το Σώμα ως Υποκείμενο και η Λειτουργία στον Κινηματογράφο Επιστημονικής Φαντασίας
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


374. Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/5/2009
Τίτλος Εργασίας: Προσεγγίσεις του μύθου του Έρωτα και της Ψυχής στις Μεταμορφώσεις του Λουκίου Απουλήιου
Επιβλέπων/ουσα: ΦΡΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


375. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/5/2009
Τίτλος Εργασίας: Ειρωνία και χιούμορ στον Jonathan Swift - Οι τρόποι του Swift
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


376. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/4/2009
Τίτλος Εργασίας: Explorations of the posthuman in Octavia E. Butler's Xenogenesis trilogy
Μετάφραση Τίτλου: Διερευνώντας το Μετα-ανθρώπινο στην Τριλογία Xenogenesis της Octavia E. Butler.
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


377. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/2/2009
Τίτλος Εργασίας: Uncanny Distortions in David Lynch's Lost Highway and Mulholland Drive
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


378. Ονοματεπώνυμο: BABIC MARINA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/12/2008
Τίτλος Εργασίας: Κοινωνιοϊστορική Διάσταση και ο Λόγος του Αφηγητή στα Μυθιστορήματα "Διαβάζοντας τη Χάνα" τοιυ Bernard Schlink, "Σαν τον Κάβουρα" του Gunter Grass και το "Χρυσάφι του Κόσμου" του Sebastiano Vassali
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


379. Ονοματεπώνυμο: ΡΕΚΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/12/2008
Τίτλος Εργασίας: "Μήδεια" της Christa Wolff
Επιβλέπων/ουσα: ΦΡΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


380. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/12/2008
Τίτλος Εργασίας: Οι Νεκρές Αγαπημένες των Χάινε, Πόε και Μπωντλέρ.
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


381. Ονοματεπώνυμο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/12/2008
Τίτλος Εργασίας: Η Λογοτεχνική Διαδρομή της Δυσέρωτης και Ευκλέους Φαίδρας από τον Ευριπίδη στον Ρίτσο
Επιβλέπων/ουσα: ΦΡΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


382. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΕΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/12/2008
Τίτλος Εργασίας: Αυτοβιογραφία και Κινηματογράφος
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ


383. Ονοματεπώνυμο: STOICA DANIELA
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/11/2008

Μετάφραση Τίτλου: The Relation Human Body-Culture-Power Systems in Franz Kafka's "The Penal Colony" and Bernard Schlink's "Διαβάζοντας τη Χάνα"
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


384. Ονοματεπώνυμο: ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/11/2008


385. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/11/2008
Τίτλος Εργασίας: American Landscapes in European Opera: Giuseppe Verdi's Rigoletto Paradigm
Επιβλέπων/ουσα: Ραπατζίκου Τατιανή


386. Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/10/2008
Τίτλος Εργασίας: The Androgyne as an Image of Rebellion Against Patriarchal Images of Gender Essentialism: Androgynous Representations in 20th C Literature
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


387. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2008
Τίτλος Εργασίας: Racial Politics and the Construction of Identity in White American Children's Literature: The Case of The Adventures of Huck Finn and To Kill a Mockingbird
Μετάφραση Τίτλου: Φυλετική πολιτική και σχηματισμός ταυτότητας στη λευκή αμερικανική λογοτεχνία: η περίπτωση των "Οι περιπέτειες του Χάλκμπερι Φιν" και "Το να σκοτώνεις ένα κοτσύφι"
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή


388. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/9/2008
Τίτλος Εργασίας: Identity Formation in Biracial Female Authors' Narratives of Passing: Transgressing Racial and Sexual Boundaries in Nella Larsen's Passing and Danzy Senna's Caucasian
Μετάφραση Τίτλου: Σχηματισμός ταυτότητας στις διηγήσεις περάσματος μιγάδων γυναικών συγγραφέων : Υπερβαίνοντας φυλετικά και σεξουαλικά σύνορα στο Πέρασμα της Νίλα Λάρσεν και την Καυκασία της Ντάνζι Σένα
Επιβλέπων/ουσα: Δέτση ζωή


389. Ονοματεπώνυμο: STROEBEL WILLIAM
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/9/2008
Τίτλος Εργασίας: Ο Αντιρεαλισμός και το Μετακείμενο στον Beckett και τον Αλεξάνδρου
Επιβλέπων/ουσα: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


390. Ονοματεπώνυμο: ΝΤΑΚΑΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/9/2008
Τίτλος Εργασίας: “Encumbered by the trapping of metaphor”. On-stage negotiations of cancer in western culture
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


391. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/6/2008


392. Ονοματεπώνυμο: ΑΣΤΕΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/6/2008
Τίτλος Εργασίας: An acoustic study of V-V Coarticulation in Greek
Επιβλέπων/ουσα: Νικολαΐδου Κατερίνα


393. Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/6/2008


394. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/5/2008
Τίτλος Εργασίας: giorgos_poimenidis@yahoo.gr
Επιβλέπων/ουσα: MACRI GABRIELA


395. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/5/2008
Τίτλος Εργασίας: Guy de Maupassant
Επιβλέπων/ουσα: ΤΙΤΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


396. Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/5/2008
Τίτλος Εργασίας: Λογοτεχνικός μύθος και Διακειμενικότητα: Ο Μύθος της Μήδειας στα ομώνυμα έργα της Christa Wolf και του Μέντη Μποσταντζόγλου.
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


397. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 13/5/2008
Τίτλος Εργασίας: "Μυθολογίες - Μάθημα" "Όμορφη Θεσσαλονίκη: Τοπωνυμιακή περιγραφή του δικτυακά ρυθμισμένου χώρου υπό το πρίσμα της αισθητικής"
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


398. Ονοματεπώνυμο: ΑΔΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/2/2008
Τίτλος Εργασίας: Ο Αυτοπροσωπογραφίες της Φρίντα Κάλο: Προς μία (Μετα)νεωτερική Αυτοβιογραφία
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ


399. Ονοματεπώνυμο: ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/1/2008
Τίτλος Εργασίας: Η έννοια του χρόνου, του παρελθόντος και της μνήμης στα μυθιστορήματα Mrs Dallaway της Virgiania Wolf, Enfance της Natalie Sorrante και Oranges are not the only fruits της Jeannette Winterson.
Επιβλέπων/ουσα: ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΛΗΤΩ


400. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΛΑΒΟΥΖΗ ΜΗΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/11/2007
Τίτλος Εργασίας: Η τέχνη ως ironic simulacrum. Το παράδειγμα ενός θεατρικού έργου: ΄Ακης Δήμου,…και Ιουλιέττα
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


401. Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2007
Τίτλος Εργασίας: Η Μυθοποίηση και η απομυθοποίηση της Ελληνικότητας στο Μυθιστόρημα του Άρη Φακίνου "Τα Παιδιά του Οδυσσέα"
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΣΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ


402. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΙΤΟΥΛΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/11/2007
Τίτλος Εργασίας: Η Αλλοτρίωση όπως εμφανίζεται μέσα από τα Έργα του Alberto Moravia: Η Πλήξη και Οι Αδιάφοροι: Μια Κοινωνιολογική Ανάγνωση
Επιβλέπων/ουσα: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


403. Ονοματεπώνυμο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/11/2007
Τίτλος Εργασίας: Chivalric Ideology in the Political and Religious (Con)Texts of Courtly Romance
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


404. Ονοματεπώνυμο: ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2007


405. Ονοματεπώνυμο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2007


406. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/10/2007
Τίτλος Εργασίας: Homo Faber: Μορφές Διπολικότητας σε ένα Μοντερνιστικό Κείμενο με Εφαρμογές Βασικών Θέσεων της Σχολής της Φρανκφούρτης μέσα στο Λογοτεχνικό Έργο
Επιβλέπων/ουσα: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


407. Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/10/2007
Τίτλος Εργασίας: Ο Μύθος της Ωραίας Ελένης στην Ελένη του Ευριπίδη, στον Φάουστ του Γκαίτε και στην Οδύσσεια του Καζαντζάκη
Επιβλέπων/ουσα: ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


408. Ονοματεπώνυμο: ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/10/2007
Τίτλος Εργασίας: Ο Faust του Goethe και το Σολωμικό Έργο: Μια Εκλεκτική Συγγένεια
Επιβλέπων/ουσα: ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


409. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/7/2007
Τίτλος Εργασίας: Chicano Folklore Through a Magical Realist Lens: The Case of Rudolfo Anaya's Fiction
Μετάφραση Τίτλου: Η Μεταφυσική Παρουσίαση Λαογραφικών Στοιχείων της Μεξικανοαμερικακινής Παράδοσης στη Λογοτεχνία του Ρουντόλφο Ανάγια
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


410. Ονοματεπώνυμο: ΣΔΡΟΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/7/2007
Τίτλος Εργασίας: The interception of war and mobility in Salman Rushdie fiction
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


411. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/6/2007
Τίτλος Εργασίας: Native American Identity Crisis in Leslie Marmon Silko's Ceremony and James Welch's Winter in the Blood
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


412. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/3/2007


413. Ονοματεπώνυμο: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/3/2007
Τίτλος Εργασίας: Intensive and extensive vocabulary learning through reading
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


414. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/3/2007
Τίτλος Εργασίας: Roland Barthes par Roland Barthes: Λόγος και Υποκείμενο μέσα από τον αυτοβιογραφικό λόγο
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ


415. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/3/2007
Τίτλος Εργασίας: Συνείδηση, χρόνος και πραγματικότητα: Στοιχεία και τεχνικές του μοντερνισμού στα μυθιστορήματα "Η κυρία Ντάλαγουεη" και "Στο Φάρο" της Βιρτζίνια Γουλφ
Επιβλέπων/ουσα: ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΛΗΤΩ


416. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΣΧΟΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/1/2007
Τίτλος Εργασίας: A Southern Sense of Place: The Fiction of Eudora Welty
Επιβλέπων/ουσα: Θεοδοσιάδου Γεωργία


417. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/1/2007
Τίτλος Εργασίας: A Psychoanalytic Approach to the Presentation of Identification in Hitchcock's Psycho
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


418. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/11/2006
Τίτλος Εργασίας: Ο Αυτοβιογραφικός Λόγος στο Μυθιστόρημα της Εφηβείας: "Λεωνής του Γ. Θεοτοκά
Επιβλέπων/ουσα: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ


419. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΪΤΣΗ-ΓΚΟΥΑΧΑΡΝΤΟ ΒΕΡΟΝΙΚΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2006


420. Ονοματεπώνυμο: ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2006


421. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2006


422. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/9/2006
Τίτλος Εργασίας: Legend and Truth in American Letters: The Case of E. A. Poe
Επιβλέπων/ουσα: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμαράγδα


423. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/9/2006
Τίτλος Εργασίας: Η Αναβίωση του Φιλμ Νουάρ και η Σχέση του με τη Μεταμοντέρνα Κουλτούρα
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


424. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΙΑΦΕΤΑ ΣΤΕΛΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/9/2006
Τίτλος Εργασίας: Ο Ρεαλισμός στον Μεσαίωνα: Μια συγκριτική μελέτη των γαλλικών fabliaux του Βοκάκιο και του Chaucer
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


425. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/9/2006
Τίτλος Εργασίας: On the Way Out: Posthuman Represantations in Greg Egan's Quarantine, Permutation City and Diaspora
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


426. Ονοματεπώνυμο: ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/9/2006

Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


427. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΤΣΗ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/7/2006
Τίτλος Εργασίας: Language Disorders and Cognition: The comprehension and production of Modern Greek media-passive structures in normally developing and language impaired children
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


428. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/7/2006
Τίτλος Εργασίας: Communicative Testing and Communicative Instructions. How feasible are these?
Επιβλέπων/ουσα: Αντωνοπούλου Νιόβη


429. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/6/2006
Τίτλος Εργασίας: Imaginative Colonization: Greek Folk Dances in French anr British Travelogues of the Eighteenth and Nineteenth Century
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


430. Ονοματεπώνυμο: ΦΕΛΕΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/5/2006
Τίτλος Εργασίας: Ο Κατά Συρροή Δολοφόνος στα Μυθιστορήματα του Thomas Harris "The Silence of the Lambs" και "Hannibal" μέσα στα Όρια της Γοτθικής και της Μεταγοτθικής Παράδοσης
Επιβλέπων/ουσα: ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ


431. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/3/2006
Τίτλος Εργασίας: Postmodern Melodrama in the Films of Pedro Almodovar
Επιβλέπων/ουσα: Κοκκώνης Μιχάλης


432. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΕΡΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/2/2006
Τίτλος Εργασίας: Maternal Topocentrism, the Development of the Hero's Masculinity, and Topophilic Politicization in Celtic and Southern Folklore
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


433. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΣΑΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/2/2006
Τίτλος Εργασίας: Narrow paths of instruction: A Kleinian/Object-relations re-reading of Anne Bronte's Agnes Grey and The tenant of Wildfell Hall
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


434. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/2/2006
Τίτλος Εργασίας: The acquisition of Reflexive and Passive Readings of Non-active voice morphology in L1 Greek
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


435. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/12/2005
Τίτλος Εργασίας: Γλωσσική ανάπτυξη σε μια μελέτη περίπτωσης συνδρόμου DOWN
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


436. Ονοματεπώνυμο: ΧΟΡΤΑΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/12/2005
Τίτλος Εργασίας: Delving into the Contradictory World of a Genius: Woody Allen's Little Men and the Magnitude of his Women
Επιβλέπων/ουσα: Κοκκώνης Μιχάλης


437. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΪΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/11/2005
Τίτλος Εργασίας: Can reading promote vocabulary learning? A preliminary study into incidental vocabulary acquisition
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


438. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΟΥΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/11/2005
Τίτλος Εργασίας: The Effect of Glossing on Vocabulary Learning
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


439. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΦΑΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/11/2005
Τίτλος Εργασίας: Form-Focused Instruction: Variables affecting Grammar Instruction in the EFL classroom
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


440. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΤΑΜΠΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/11/2005
Τίτλος Εργασίας: The idea of beauty and its redefinition as a fluid field of the female body in Toni Morrison’s The bluest eye, The baby and Jazz
Επιβλέπων/ουσα: Κίτση-Μυτάκου Αικατερίνη


441. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/11/2005
Τίτλος Εργασίας: Teaching English in the Greek Prmary Classloom: A Study of Teachers' and Pupils' Beliefs and Attitudes
Επιβλέπων/ουσα: Σουγάρη Αρετή-Μαρία


442. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/10/2005
Τίτλος Εργασίας: Africa narrated and invented: the making of Colonial subjects with the ambivalence of colonial discourse
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


443. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΟΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 18/10/2005
Τίτλος Εργασίας: Racial and spatial concerns in Pam Gem's Deborah's daughter
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


444. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΡΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/9/2005
Τίτλος Εργασίας: Present and Aorist Participles in Modern Greek: A Sociolinguistic Approach
Επιβλέπων/ουσα: Μακρή-Τσιλιπάκου Μαρίανθη


445. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/9/2005
Τίτλος Εργασίας: Performance Gender: The Case of Women Politicians in the Context of Tv News Magazines
Επιβλέπων/ουσα: Μακρή-Τσιλιπάκου Μαρίανθη


446. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/5/2005


447. Ονοματεπώνυμο: ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/5/2005


448. Ονοματεπώνυμο: ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2004
Τίτλος Εργασίας: "A Laying On of Hands": Black Women Writers Exploring Female Bonding in African American Communities
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


449. Ονοματεπώνυμο: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/11/2004
Τίτλος Εργασίας: Transforming a "Rare Culture": American Personal-Trauma Narratives as Tools of Awakening
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


450. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/11/2004
Τίτλος Εργασίας: Dark reflections: A reli(e)vingaggressivity in a Lacanian approach to Tim Burton’s cinematic fantasy
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


451. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/11/2004
Τίτλος Εργασίας: Agatha Cristie's Uncanny: a journey into the depths of detective fiction
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


452. Ονοματεπώνυμο: ΡΙΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/11/2004
Τίτλος Εργασίας: Those arms at last: mourning and melancholia in Samuel Beckett’s Rockaby
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


453. Ονοματεπώνυμο: ΒΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/10/2004
Τίτλος Εργασίας: Corrective Feedback in L2 acquisition: A study on the Use of Corrective Feedback by Teachers of English and Learners Uptake in Greek foreign language Institutes
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


454. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/9/2004
Τίτλος Εργασίας: Motivation in Learning English as a Foreign Language
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


455. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/9/2004
Τίτλος Εργασίας: Masculinities in postmodern science fiction Hollywood cinema
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


456. Ονοματεπώνυμο: ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/9/2004
Τίτλος Εργασίας: The supernatural and the other in African American women’s fiction of the 20th century
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


457. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΛΑΜΠΑΝΤΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 14/9/2004
Τίτλος Εργασίας: The implementation of the cross-curricular approach by teachers of English in primary and secondary schools in Thessaloniki
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


458. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΪΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/6/2004
Τίτλος Εργασίας: Δυσλεξία: Βιβλιογραφική επισκόπηση και μελέτη περίπτωσης στην Ελληνική
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


459. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/6/2004
Τίτλος Εργασίας: Dispersing Centre and Centralizing Periphery: De- and Re-mythologizations in Ezra Pound's The Cantos
Επιβλέπων/ουσα: Τραγιαννούδη Πασχαλία


460. Ονοματεπώνυμο: ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/6/2004
Τίτλος Εργασίας: Η ασάφεια του Broca στην Ελληνική
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


461. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/4/2004
Τίτλος Εργασίας: L2 Acquisition and the constructionof the IL: A study of the Null Subject Parameter in the Interlanguage Grammars of Intermediate & Advanced Greek learners of English
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


462. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/3/2004
Τίτλος Εργασίας: Greek American Identity & New Aspects of Cinematic Represantation: The Case of My Big Fat Greek Wedding
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


463. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/3/2004
Τίτλος Εργασίας: "Harold Pinter's 'Corpo-Reality': A Phenomenological Merleau-pontian Approach"
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


464. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/3/2004
Τίτλος Εργασίας: A Good (Hi)Story to Tell: Discerning the Borderline between Fact and Fiction in Nicholas Gage's Eleni and Stratis Haviaras' The Heroic Age
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


465. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/1/2004
Τίτλος Εργασίας: Focus Theory: A syntactic account of focus structures
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


466. Ονοματεπώνυμο: ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/12/2003
Τίτλος Εργασίας: An Alternative Approach to Input Processing: Combining Processing Instruction and Output Production
Επιβλέπων/ουσα: Ματθαιουδάκη Μαρίνα


467. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/12/2003
Τίτλος Εργασίας: "Performing the Incarnate Struggle towards (Inter) Subjectivity: The Case of Pinter, Beckett, Mamet and Eustathiadi"
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


468. Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/12/2003
Τίτλος Εργασίας: The Polysemy of Under
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


469. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/11/2003
Τίτλος Εργασίας: Second Language Acquisition: the case of Turkish-speaking learners of Greek
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


470. Ονοματεπώνυμο: ΦΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 7/10/2003
Τίτλος Εργασίας: Em-Bodying the Woman: Represantations of the Female Body in Male and Female Surrealist Discourse
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


471. Ονοματεπώνυμο: ΤΙΑΛΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/9/2003
Τίτλος Εργασίας: Cinematic Narrative as the Ultimate Abjection through the Figures of the Monstrous Feminine
Επιβλέπων/ουσα: Κοκκώνης Μιχάλης


472. Ονοματεπώνυμο: ΣΠΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/9/2003
Τίτλος Εργασίας: Towards a Developmental SLA Curricullum for Young Learners (3-6 years)
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


473. Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/7/2003
Τίτλος Εργασίας: (N)e(u)rotic Bodies: Hysteria and the Re-inscription of the Maternal in Hamlet and Macbeth
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


474. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/4/2003
Τίτλος Εργασίας: "The Politics of Time and Space from Modernism to Postmodernism: T. S. Eliot and Charles Olson"
Επιβλέπων/ουσα: Τραγιαννούδη Πασχαλία


475. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/3/2003
Τίτλος Εργασίας: Medieval Corporealities: The Ideology of Chivalry and the Construction of the Masculine Body in Malory's Monte D' Arthur
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


476. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/9/2002
Τίτλος Εργασίας: For the Love of a Vampire: The Politics of Love in the Novels of Anne Rice, Chelsea Quinn Yarbro and Suzy McKee Charnas
Επιβλέπων/ουσα: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμαράγδα


477. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 10/9/2002
Τίτλος Εργασίας: Revealing the mask of psychoanalysis in Alfred Hitchcock's films
Επιβλέπων/ουσα: Κοκκώνης Μιχάλης


478. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/9/2002
Τίτλος Εργασίας: Modernism and the great war: a comparative approach to three war novels
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


479. Ονοματεπώνυμο: ΡΟΦΑΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/7/2002
Τίτλος Εργασίας: "The Invention of the Southern Nation: The Cavalier Myth-Symbol Complex of Old and New Southern Ethnicity and Nationalism"
Επιβλέπων/ουσα: Θεοδοσιάδου Γεωργία


480. Ονοματεπώνυμο: ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/4/2002
Τίτλος Εργασίας: Mother-Daughter Relationships in Margaret Atwood's The Blind Assassin, The Robber Bride and Aias Grace: A Psychoanalytic Approach
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


481. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΤΙΝΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/4/2002
Τίτλος Εργασίας: J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings: Writing a Hobbit/English National Identity
Επιβλέπων/ουσα: Γιαννοπούλου Ευθυμία


482. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/3/2002
Τίτλος Εργασίας: Fairy Tales Old and New: A Kleinian Approach to the Mother-Daughter Plot in Jane Austen's Pride and Prejudice, Mansfield Park and Persuasion
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


483. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΦΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 21/3/2002
Τίτλος Εργασίας: Women and letters in late fifteenth-century England and the case of two anonymous poems: The floure and the leafe and The assembly of ladies
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


484. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/3/2002
Τίτλος Εργασίας: Conditionality and Hypotheticality: An exploration in English and Greek
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


485. Ονοματεπώνυμο: ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/2/2002
Τίτλος Εργασίας: Neurotic Manhattanites in Quest for Self-Fulfillment: Woody Allen's Serious Comedy
Επιβλέπων/ουσα: Κοκκώνης Μιχάλης


486. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΟΓΛΟΥ ΖΑΡΙΦΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/2/2002
Τίτλος Εργασίας: Greek myths - American women-poets: from his-tory to her-story
Επιβλέπων/ουσα: Θεοδοσιάδου Γεωργία


487. Ονοματεπώνυμο: AL HAMMOURI RAIED
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/12/2001
Τίτλος Εργασίας: Linguistic Relativity
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


488. Ονοματεπώνυμο: ΑΡΧΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2001
Τίτλος Εργασίας: The importance of strategies of language learning and communication in second language acquisition
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


489. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2001
Τίτλος Εργασίας: Strategies for Listening and Reading
Μετάφραση Τίτλου: Strategies for Listening and Reading
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


490. Ονοματεπώνυμο: ΠΛΙΑΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2001
Τίτλος Εργασίας: Social and affective factors in second language learning: an overview
Επιβλέπων/ουσα: Γκώγκος Αλέξανδρος


491. Ονοματεπώνυμο: ΣΜΑΓΑ ΣΤΕΡΓΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2001
Τίτλος Εργασίας: Ανάλυση λαθών
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


492. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/10/2001
Τίτλος Εργασίας: Individual learner differences and their effect on second language acquisition
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


493. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 3/10/2001
Τίτλος Εργασίας: The inner eyes. A cognitive linguistic analysis of the knowing-is-seeing metaphor
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


494. Ονοματεπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/9/2001
Τίτλος Εργασίας: Lexical Borrowing and Codeswitching in the Modern Greek Press in the Contest of the Dominance of English as a Global Language
Επιβλέπων/ουσα: Μακρή-Τσιλιπάκου Μαρίανθη


495. Ονοματεπώνυμο: ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/9/2001
Τίτλος Εργασίας: The need for Intercultural Education in the Society: Problems and Future Perspectives
Επιβλέπων/ουσα: Μακρή-Τσιλιπάκου Μαρίανθη


496. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/9/2001
Τίτλος Εργασίας: WH-Movement in Interrogatives and Relatives: Evidence from SLA
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


497. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/8/2001
Τίτλος Εργασίας: S. T. Coliridge's Poems of Seduction: Dinning and Signing with Baudrillard
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


498. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/6/2001
Τίτλος Εργασίας: Revisioning the Hollywood Indian: Native American Stereotypes in the Second Half oh the Twentieth Century
Επιβλέπων/ουσα: Κοκκώνης Μιχάλης


499. Ονοματεπώνυμο: ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΡΕΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 25/5/2001
Τίτλος Εργασίας: Modernism(s) and Feminism(s): A Re-Reading of the Works of Gertrude Stein, Hilda Doolittle and Sylvia Plath
Επιβλέπων/ουσα: Τραγιαννούδη Πασχαλία


500. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/5/2001
Τίτλος Εργασίας: Theorizing the Act of Storytelling in and through the Act of Storytelling: A Lacanian Reading of Narrative Theory in the Work of John Fowles
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


501. Ονοματεπώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/5/2001
Τίτλος Εργασίας: "Gods Trapped in Mortality: Hamlet and the Matter of Power"
Επιβλέπων/ουσα: Κροντήρη Σταματία


502. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 6/12/2000
Τίτλος Εργασίας: The immigrant and social progress in American fiction: four fictional cases
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


503. Ονοματεπώνυμο: ΖΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/11/2000
Τίτλος Εργασίας: "Witnessing the Embodisment of the Self and Its World in Peter Handke's 'Kaspar'"
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


504. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΛΤΙΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 31/3/2000
Τίτλος Εργασίας: Ideology in Modern Theatre for Children in Greece
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


505. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 29/3/2000
Τίτλος Εργασίας: Comparativetranslation: sometheoreticalandpracticalperspectives. Thejuxtapositionof “ΒίοςκαιΠολιτείατουΑλέξηΖορμπά” byN. Kazantzakisanditstranslationas “ZormpatheGreek” byC. Wildman
Επιβλέπων/ουσα: Γκώγκος Αλέξανδρος


506. Ονοματεπώνυμο: ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 28/3/2000
Τίτλος Εργασίας: Teaching English in the Greek Primary Classroom: The Mixed-Ability Issue
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


507. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/3/2000
Τίτλος Εργασίας: Mimesis, synthesis, homeosis: the politics and ethics of (pre/post) romantic aesthetics
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


508. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΕΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/3/2000
Τίτλος Εργασίας: When a Man Loves a Woman or When Man the Signifier Meets his Double: Man the Signified Through Woman: A Psychoanalytic Study of the Function of the Heterosexual Double in Alan J. Pakula's
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


509. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΣΛΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 20/12/1999
Τίτλος Εργασίας: Unfinished women: problematic portrayals of the female psyche in southern drama
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


510. Ονοματεπώνυμο: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/12/1999
Τίτλος Εργασίας: Paradise of Exiles: Romanticized reading of Italy by Shelley and Byron
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


511. Ονοματεπώνυμο: ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/11/1999
Τίτλος Εργασίας: Eve's daughters: female struggles for identity and independence in contemporary plays and films
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


512. Ονοματεπώνυμο: ΔΟΒΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/1999
Τίτλος Εργασίας: A case of language delay: the study of the D and INFL systems in the language of a hearing impaired child
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία


513. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΛΙΚΙΣΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/1999
Τίτλος Εργασίας: Dyslexia: A case study of phonological dyslexia in Greek
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία


514. Ονοματεπώνυμο: ΤΡΑΚΚΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/1999
Τίτλος Εργασίας: Thetranslator’sinterventions. A study and comparison of two translations of the same novel: The Third Wedding Wreath by Costas Taktsis translated by A. Finer and J. Chioles
Επιβλέπων/ουσα: Γκώγκος Αλέξανδρος


515. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΜΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/1999
Τίτλος Εργασίας: Teaching grammar in EFL classroom: Problems and perspectives
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


516. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΚΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 24/11/1999
Τίτλος Εργασίας: TranslatabilityproblemsinG.B. Shaw’s “Pygmalion” andtheGreektranslationofthetextbyM. Ploritis
Επιβλέπων/ουσα: Γκώγκος Αλέξανδρος


517. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/11/1999
Τίτλος Εργασίας: Political Chaucer: Social class and literary form in the 14th century
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


518. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 11/11/1999
Τίτλος Εργασίας: A study of the acquisition of polarity items by Greek learners of English
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


519. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΦΕΡΕΝΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 9/11/1999
Τίτλος Εργασίας: From Bokanovsky groups to Clone Mums: Rethinking the relation between reproductive technologies and science fiction
Επιβλέπων/ουσα: Παστουρματζή Δόμνα


520. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 2/11/1999
Τίτλος Εργασίας: The language of anger
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


521. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/11/1999
Τίτλος Εργασίας: Activities of questionnaires and answerers in Greek news interviews
Επιβλέπων/ουσα: Μακρή-Τσιλιπάκου Μαριάνθη


522. Ονοματεπώνυμο: ΣΚΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/11/1999
Τίτλος Εργασίας: Dyslexia: A specific reading syndrome past and present issues
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


523. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/6/1999
Τίτλος Εργασίας: Watching from a Distance: European Immigrants View their Countries
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


524. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 26/5/1999
Τίτλος Εργασίας: Confronting ethnicities in the American self
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


525. Ονοματεπώνυμο: ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/5/1999
Τίτλος Εργασίας: “Father, I have sinned” from Kristeva to Madonna
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


526. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/4/1999
Τίτλος Εργασίας: Fatal Attractions: Performing the Myth of Sappho-Corinne in M. Robinson, F. Hemans and L. Landon
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


527. Ονοματεπώνυμο: ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 1/4/1999
Τίτλος Εργασίας: Elizabeth Barrett Browning and Aurora Lee: From Andromeda to Electra, or the Flight of the Woman Poet for Development and Creation
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


528. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/3/1999
Τίτλος Εργασίας: Memory and Jacques Lacan's "Future Perfect": A Psychoanalytic Reading of Marcel Proust's Remembrance of Things Past
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


529. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΜΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 5/3/1999
Τίτλος Εργασίας: Narrative Structure in the Middle English Breton Lays
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


530. Ονοματεπώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/1/1999
Τίτλος Εργασίας: Chicanismo and identity formation: the diachronic quest of the true La Vida
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


531. Ονοματεπώνυμο: ΤΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/12/1998
Τίτλος Εργασίας: The hyphenated American Identity: Fragmented psychesin a tug-of war
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


532. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΗΦΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 4/11/1998
Τίτλος Εργασίας: The function of ??? And ??? In Modern Greek
Επιβλέπων/ουσα: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ


533. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 27/4/1998


534. Ονοματεπώνυμο: ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/4/1998
Τίτλος Εργασίας: Gothic horrors in romantic poetry
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


535. Ονοματεπώνυμο: ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 30/3/1998
Τίτλος Εργασίας: Romanticism and the sublime: the case of Shelley
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


536. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 23/2/1998
Τίτλος Εργασίας: Modern theory and medieval dramatic practice
Επιβλέπων/ουσα: Boklund-Λαγοπούλου Karin


537. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΣΤΙΝΟΥΔΗ ΑΝΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 16/2/1998
Τίτλος Εργασίας: Narrative Voice and Gender in E. Gaskill's Cranford and Mary Marton
Επιβλέπων/ουσα: Πολίτη Τζίνα


538. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΦΕΙΡΗ-ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 8/1/1998
Τίτλος Εργασίας: Presuppositional aspects of speech in law court proceedings
Επιβλέπων/ουσα: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ


539. Ονοματεπώνυμο: ΒΕΖΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 22/12/1997
Τίτλος Εργασίας: The conceptualization of emotional causality in modern Greek
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


540. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΚΟΥΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 19/12/1997
Τίτλος Εργασίας: Ασκήσεις λεξιλογίου σε μαθητές δημοτικού
Επιβλέπων/ουσα: Ευσταθιάδης Ευστάθιος


541. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/12/1997
Τίτλος Εργασίας: An LFG approach to develop nominals with special reference to English and Greek
Επιβλέπων/ουσα: Κακουριώτης Αθανάσιος


542. Ονοματεπώνυμο: ΔΡΑΜΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/12/1997
Τίτλος Εργασίας: Vocabulary learning by young adults: learning and teaching strategies
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


543. Ονοματεπώνυμο: ΗΛΙΑΔΟΥ ΝΙΟΒΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/12/1997
Τίτλος Εργασίας: Η έκφραση της αμφισβήτησης στη γλώσσα των νέων (όπως αυτή φαίνεται μέσα από τους στίχους των τραγουδιών που ακούν)
Επιβλέπων/ουσα: Μακρή-Τσιλιπάκου Μαριάνθη


544. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 17/12/1997
Τίτλος Εργασίας: Deontic and epistemic modality in Greek
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


545. Ονοματεπώνυμο: ΓΟΥΒΕΔΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 15/12/1997
Τίτλος Εργασίας: The pragmatics of definiteness/ indefiniteness
Επιβλέπων/ουσα: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ


546. Ονοματεπώνυμο: ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/12/1997
Τίτλος Εργασίας: Middle constructions in English and Greek
Επιβλέπων/ουσα: Κακουριώτης Αθανάσιος


547. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Ημ/νία Ορκωμοσίας: 12/12/1997
Τίτλος Εργασίας: Physical space and its extensions in Greek
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


548. Ονοματεπώνυμο: RACHINGER ELIZABETH CHRISTINE


549. Ονοματεπώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ


550. Ονοματεπώνυμο: ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τίτλος Εργασίας: Αναθεωρήσεις του Φύλου στα ποιήματα του Τζον Κιτς «Lamia”, “Isabella” και “The Eve of St. Agnes”
Μετάφραση Τίτλου: Gender Ambivalence in John Keats’s “Lamia”, “Isabella” and “The Eve of St. Agnes”
Επιβλέπων/ουσα: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ


551. Ονοματεπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στο πεδίο της νόσου κοιλιοκάκη
Μετάφραση Τίτλου: IATE technology project in the domain of coeliac disease
Επιβλέπων/ουσα: Λουπάκη Ελπίδα


552. Ονοματεπώνυμο: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Τίτλος Εργασίας: Η επίδραση της δεύτερης γλώσσας στην κατάκτηση της τρίτης γλώσσας.
Μετάφραση Τίτλου: The effect of L2 in the acquisition of L3.
Επιβλέπων/ουσα: ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ


553. Ονοματεπώνυμο: ΑΛΜΟΥΖΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ


554. Ονοματεπώνυμο: ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τίτλος Εργασίας: Πολυτροπική επικοινωνία σε μια διαφήμιση στο Youtube.
Μετάφραση Τίτλου: Multimodal Communication in a Youtube commercial
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ


555. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ


556. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


557. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τίτλος Εργασίας: Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων στο Possessing the Secret of Joy (1992) της Άλις Γουόκερ και το Λουλούδι της Ερήμου (1998) της Γουόρις Ντίρι
Μετάφραση Τίτλου: Female Genital Mutilation in Alice Walker’s “Possessing the Secret of Joy” (1992) and Waris Dirie’s “Desert Flower” (1998)
Επιβλέπων/ουσα: ΔΟΜΝΑ ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗ


558. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στο πεδίο της νόσου κοιλιοκάκη
Μετάφραση Τίτλου: IATE technology project in the domain of coeliac disease
Επιβλέπων/ουσα: Λουπάκη Ελπίδα


559. Ονοματεπώνυμο: ΑΞΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ


560. Ονοματεπώνυμο: ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ


561. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΜΒΑΚΑ ΟΛΓΑ
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας στη Βιομηχανική Ρομποτική σε συνεργασία με τη WIPO Pearl
Μετάφραση Τίτλου: Industrial Robotics terminology project in collaboration with WIPO Pearl
Επιβλέπων/ουσα: ΛΟΥΠΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ


562. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΡΛΑΜΗ ΑΓΛΑΪΑ
Τίτλος Εργασίας: Τραύμα στο Σύγχρονο Βρετανικό Θέατρο: Sarah Kane και Lucy Prebble
Μετάφραση Τίτλου: Trauma in Contemporary British Drama: Sarah Kane and Lucy Prebble
Επιβλέπων/ουσα: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ


563. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΡΛΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ


564. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


565. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


566. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ


567. Ονοματεπώνυμο: ΒΕΤΣΛΕΡ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ


568. Ονοματεπώνυμο: ΒΗΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


569. Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Τίτλος Εργασίας: The use of the Greek language (L1) in the EFL classroom.
Μετάφραση Τίτλου: Η χρήση της ελληνικής γλώσσας ως (Γ1) στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2) στην σχολική τάξη
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ


570. Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ


571. Ονοματεπώνυμο: ΒΡΑΒΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Ο Επίμονος Άνθρωπος του Κάφκα και το Ανθρώπινο Πλήθος του Φραγκιά: Κατασκευές Μύθων - Συναρμογές Μηχανών - Λογοτεχνικές Μηχανές Γραφής
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


572. Ονοματεπώνυμο: ΒΡΑΓΓΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ


573. Ονοματεπώνυμο: ΒΡΑΤΖΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Γιέρυ Άλμπρεχτ. Λογοτεχνική Μετάφραση. Ιστορία. Θεωρία. Πολιτισμική Επίδραση.
Μετάφραση Τίτλου: Jorn Albrecht. Literarische Ubersetzung. Gesichte. Theorie. Kulturelle Wirkung.
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή


574. Ονοματεπώνυμο: ΒΩΤΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ


575. Ονοματεπώνυμο: ΓΑΡΟΥΦΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας στη Γεωπονία σε συνεργασία με τη WIPO Pearl
Μετάφραση Τίτλου: Agriculture terminology project in collaboration with WIPO Pearl
Επιβλέπων/ουσα: Λουπάκη Ελπίδα


576. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ


577. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ ΟΛΓΑ


578. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ


579. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΛΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση από το βιβλίο "Literarische Ubersetzung" του Albrecht Jorn από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of an extract from the book of Albrecht Jorn "Literarische Ubersetzung", from German into Greek
Επιβλέπων/ουσα: Τσοκακτσίδου Δήμητρα


580. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΑΝΝΟΥΠΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ


581. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΙΝΔΗ ΕΛΕΝΗ
Τίτλος Εργασίας: Η επίδραση της Γραπτής Διορθωτικής Ανατροφοδότησης στη Γλωσσική Ανάπτυξη μαθητών μικρής ηλικίας κατά την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: Effects of Written Corrective Feedback on Young Learners’ Development in EFL.
Επιβλέπων/ουσα: ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ


582. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση από το βιβλίο "Literarische Ubersetzung - Geschishte, Theorie, Kulturelle Wirkung" του Albrecht Jorn. Κεφάλαιο 7.1.
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of an extract from the book of Albrecht Jorn "Literarische Ubersetzung - - Geschishte, Theorie, Kulturelle Wirkung". Chapter 7.1.
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή


583. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ


584. Ονοματεπώνυμο: ΓΡΙΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ


585. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΔΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ


586. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά του κειμένου με πρωτότυπο τίτλο "Pharmacotherapy of Bipolar Disorder", "Φαρμακοθεραπεία για τη Διπολική Διαταραχή"
Μετάφραση Τίτλου: Annotated Bibliography from English to Greek of the text "Pharmacotherapy of Bipolar Disorder"
Επιβλέπων/ουσα: Λουπάκη Ελπίδα


587. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Τίτλος Εργασίας: Η Μεταφορά των Πολιτισμικών Στοιχείων στους Υπότιτλους: Η Περίπτωση της Σειράς Peaky Blinders
Μετάφραση Τίτλου: Transferring Culture-Specific Items in Subtitling: The Case of the Peaky Blinders TV Series.
Επιβλέπων/ουσα: Αποστόλου Φωτεινή


588. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ


589. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΜΗΡΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Κοινωνιογλωσσική ανάπτυξη και πραγματολογική παρεμβολή υπό το πρίσμα της μετάφρασης στην εκμάθηση ξένων γλωσσών
Μετάφραση Τίτλου: The Use of Translation n Language Learning: Focusing on the Elements of Sociolinguistic Development and Pragmatic Transfer
Επιβλέπων/ουσα: Παλαιολόγος Κωνσταντίνος


590. Ονοματεπώνυμο: ΔΙΒΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Ανάλυση Λόγου Ευγένειας/Αγένειας σε Σχόλια στο YouTube: Η Περίπτωση του Νόμου της Απαγόρευσης Αμβλώσεων
Μετάφραση Τίτλου: A Discourse Analysis of Im/politeness on Youtube Comments: The Case of the Anti-abortion Law
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ


591. Ονοματεπώνυμο: ΔΟΜΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Τίτλος Εργασίας: Δημιουργική Μεταβλητότητα στις Ωδές του Τζον Κιτς
Μετάφραση Τίτλου: Creative Mutability in the Odes of John Keats
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ


592. Ονοματεπώνυμο: ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Τίτλος Εργασίας: Ιστορικά Γεγονότα και εικονογραφημένα Μυθιστορήματα: Η Τέχνη του Αρτ Σπίγκελμαν
Μετάφραση Τίτλου: Historical Crises and Graphic Novels: The Art of Art Spiegelman
Επιβλέπων/ουσα: ΤΑΤΙΑΝΗ ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ


593. Ονοματεπώνυμο: ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΥΡΑΓΩ


594. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ ΜΥΡΤΩ-ΛΥΔΑ


595. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ


596. Ονοματεπώνυμο: ΖΒΕ ΜΑΡΙΝΑ
Τίτλος Εργασίας: Ο ερασιτεχνικός υποτιτλισμός στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση των κωμικών σειρών: The Good Place και Brooklyn Nine Nine.
Μετάφραση Τίτλου: Fansubbing vs Professional Subtitling: A comparative study of an American sitcom
Επιβλέπων/ουσα: Αποστόλου Φωτεινή


597. Ονοματεπώνυμο: ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
Τίτλος Εργασίας: Η κατανόηση του ρήματος στην Άνοια: μια προσέγγιση μέσω της ορισματικής δομής του ρήματος.
Μετάφραση Τίτλου: Verb comprehension in dementia: A verb argument structure approach
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ


598. Ονοματεπώνυμο: ΖΟΥΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ


599. Ονοματεπώνυμο: ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ


600. Ονοματεπώνυμο: ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


601. Ονοματεπώνυμο: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Τίτλος Εργασίας: Η Έννοια του Χώρου και της Μετατροπής του Σκοπού Χρήσης Υλικών και Τεχνολογίας στον Νευρομάντη και το Εικονικό Φως του Γουίλλιαμ Γκίμπσον
Μετάφραση Τίτλου: Space and the Re-Purposing of Materials and Technology in William Gibson’s Neuromancer and Virtual Light
Επιβλέπων/ουσα: ΤΑΤΙΑΝΗ ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ


602. Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


603. Ονοματεπώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ


604. Ονοματεπώνυμο: ΘΥΜΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


605. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ


606. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΑ


607. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΝΙΑ


608. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΙΣΑΡ ΜΑΡΙΑ


609. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΑΤΖΗ ΟΛΓΑ


610. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΪΑ


611. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ


612. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΠΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ


613. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Τίτλος Εργασίας: Στρατηγικές διδασκαλίας και εκμάθησης ξένης και μητρικής γλώσσας στο συμνάσιο
Μετάφραση Τίτλου: First and Foreign language teaching strategies in secondary education
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ


614. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τίτλος Εργασίας: Εξέλιξη ή Εκφυλισμός; Μια Ανάλυση της Δαρβινικής Επιρροής στην «Παράξενη Υπόθεση του Δόκτωρος Τζέκιλ και του Κυρίου Χάιντ» του Ρ. Λ. Στίβενσον και στη «Σκιά Πάνω από το Ίνσμουθ» του Χ. Φ. Λάβκραφτ
Μετάφραση Τίτλου: “Evolution or Degeneration”? An Analysis of Darwinian Influence on R. L. Stevenson’ s “Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” and H. Lovecrafts’ “The Shadow over Innsmounth”
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ


615. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΝΘΗ
Τίτλος Εργασίας: Επιχώρια Ποσαρμογή Τουριστικών Κειμένων: Κείμενα ΕΟΤ
Μετάφραση Τίτλου: Localisation in Tourist Texts: GNTO Texts
Επιβλέπων/ουσα: Γραμμενίδης Συμεών


616. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Επιβλέπων/ουσα: Ανθή Βηδενμάιερ


617. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


618. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗ ΦΙΛΟΜΗΛΑ


619. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή


620. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΣΗΛΟΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ


621. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΙΡΩΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ


622. Ονοματεπώνυμο: ΚΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τίτλος Εργασίας: Εκφάνσεις του φαινομένου της τελικής βαρύτητας (End-weight) σε ελληνικά διώνυμα.
Μετάφραση Τίτλου: End-weight manifestations in Greek binomials
Επιβλέπων/ουσα: ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΠΙΝΤΖΗ


623. Ονοματεπώνυμο: ΚΙΟΥΜΟΥΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μετάφραση Τίτλου: Representations of Masculinity Crisis in Spanish Culture: Unemployment as the Source of the Crisis and Agent of Change
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


624. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΓΙΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ


625. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΟΡΗ ΜΑΡΙΑ


626. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ


627. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ


628. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΡΦΙΑ ΕΙΡΗΝΗ


629. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


630. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΖΩΗ


631. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΟΥΦΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ


632. Ονοματεπώνυμο: ΚΡΕΜΕΡ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ


633. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΑΡΟΎΛΑ


634. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Πολιτισμική αντίληψη και εμφάνιση των Εννοιακών Μεταφορών στον Ελληνικό και Βρετανικό Τύπο για την Προσφυγική Κρίση
Μετάφραση Τίτλου: Cultural conceptualizations and Manifestation of Conceptual Metaphors in Greek and British Press on Refugees Crisis
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ


635. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τίτλος Εργασίας: Ανάλυση συνεχούς λόγου στην Βρετανική πολιτική πραγματικότητα. Μια συγκριτική μελέτη στην παρουσίαση του Brexit από την εναλλασσόμενη ηγεσία του συντηρητικού κόμματος.
Μετάφραση Τίτλου: Critical Discourse Analysis in British political reality. A comparative study in the presentation of Brexit on behalf of the alternating leadership of the Tory party.
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ


636. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ


637. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ


638. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Τίτλος Εργασίας: Ένα επισημειωμένο Σώμα Κειμένων, μαθητών της Αγγλικής επιπέδου Γ2 (CEFR) με την ελληνική ως πρώτη γλώσσα
Μετάφραση Τίτλου: An error-tagged learner corpus of L1 Greek EFL learners’ texts of C2 level (CEFR)
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ


639. Ονοματεπώνυμο: ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


640. Ονοματεπώνυμο: ΛΥΚΟΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ


641. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Στρατηγικές των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην μητρική και ξένη γλώσσα
Μετάφραση Τίτλου: Strategies of primary school teachers in L1 and L2
Επιβλέπων/ουσα: ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ


642. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΑΦΗ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


643. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση του κειμένου με τίτλο "Eutre theatre et performance"
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the text with the title "Eutre theatre et performance"
Επιβλέπων/ουσα: Γραμμενίδης Συμεών


644. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΙΑΤΗ ΡΟΔΟΘΕΑ
Τίτλος Εργασίας: Αμερικάνικες τηλεοπτικές σειρές: Τα «Φιλαράκια» στην διδασκαλία της αγγλικής ως ξένη γλώσσα
Μετάφραση Τίτλου: American TV series: The one with ‘’Friends’’ used in EFL classroom
Επιβλέπων/ουσα: ΘΩΜΑΗ ΑΛΕΞΙΟΥ


645. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ


646. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ


647. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΓΩΝΗ ΑΘΑNΑΣΙΑ


648. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τίτλος Εργασίας: Επαναπροσεγγίζοντας το νόμο του Schneider
Μετάφραση Τίτλου: Re-approaching Schneider' s Law
Επιβλέπων/ουσα: Τοπιντζή Ιωάννα


649. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΤΟΥ ΠΑΛΜΥΡΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Λίστες συχνότητας σε βιβλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας (επίπεδο Γ2) σε σύγκριση με λίστες συχνότητας σωμάτων κειμένων από φυσικούς ομιλητές της Αγγλικής
Μετάφραση Τίτλου: Frequency lists in EFL coursebooks (C2) compared to the frequency lists of native English corpora
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ


650. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


651. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ


652. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


653. Ονοματεπώνυμο: ΜΕΪΜΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ


654. Ονοματεπώνυμο: ΜΕΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Συγκριτική ανάλυση των μεταφράσεων της Σϋμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (Σύμβαση του Οβιέδο) για την ενσωμάτωση της σύμβασης στην ελληνική και στην κυπριακή έννομη τάξη αντίστοιχα.
Μετάφραση Τίτλου: Comparative analysis of the translations of the Council of Europe Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo Convention) for its integration into the Greek and Cypriot legal order respectively.
Επιβλέπων/ουσα: Παλαιολόγος Κωνσταντίνος


655. Ονοματεπώνυμο: ΜΗΝΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ


656. Ονοματεπώνυμο: ΜΗΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


657. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ


658. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τίτλος Εργασίας: Η μετάφραση του γραφικού μυθιστορήματος (graphic novel) βάσει της μετάφρασης του έργου "Θάνατος στην πόλη" των Bukowski / Schultheiss από την αγγλική στη γερμανική και την ελληνική γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: Translation of graphic novel based on the translation of the work "Death in the city" from Bukowski-Schultheiss From English to German and Greek.
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή


659. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΣΧΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ


660. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ


661. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ


662. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


663. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


664. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


665. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΕΛΕΣΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τίτλος Εργασίας: Η Οικογένεια ως Τόπος Συγκρούσεων στα Ρεαλιστικά Μυθιστορήματα Μαντάμ Μποβαρύ και Η Μεγάλη Χίμαιρα
Επιβλέπων/ουσα: ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ


666. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τίτλος Εργασίας: Λεκτικοί συνειρμοί: Σύγκριση των λεκτικών μοτίβων στα Ελληνικά ως Γ1 και Γ2.
Μετάφραση Τίτλου: Word associations: an insight into verbal behavior patterns in Greek as L1 and L2
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ


667. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΙΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση δημοσιογραφικών κειμένων με οικονομικούς όρους
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of newspaper articles with financial terms
Επιβλέπων/ουσα: Αποστόλου Φωτεινή


668. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΤΖΑ ΕΛΕΝΗ
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση αποσπάσματος του άρθρου "Regulatory considerations for the Clinical and Research use of Transcranial Direct Current Stimulation (+DCS): Review and recommendations from an expert panel
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of an extract of the article entitled "Regulatory considerations for the Clinical and Research use of Transcranial Direct Current Stimulation (+DCS): Review and recommendations from an expert panel
Επιβλέπων/ουσα: Αποστόλου Φωτεινή


669. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ


670. Ονοματεπώνυμο: ΝΑΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τίτλος Εργασίας: Όψη και σημασιολογική αποδεκτότητα στην επεξεργασία τοπικών αμφισημιών υποκειμένου-αντικειμένου από δίγλωσσα παιδιά: Συμφωνία υποκειμένου-ρήματος ως μέσω επίλυσης της αμφισημίας
Μετάφραση Τίτλου: Aspect and semantic plausibility in bilingual children’s processing of subject-object temporary ambiguities in Greek: Subject-verb agreement as a mode of disambiguation
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ


671. Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ


672. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΥΣΗ ΑΝΝΑ


673. Ονοματεπώνυμο: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ


674. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΕΛΑ ΑΝΝΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ


675. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ


676. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
Τίτλος Εργασίας: Διερεύνηση των πεποιθήσεων, στάσεων και διδακτικών πρακτικών των Ελληνων υποψηφίων καθηγητών ξένων γλωσσών σε θέματα διδασκαλίας της αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας
Μετάφραση Τίτλου: Investigating Greek preservice language teachers' beliefs, attitudes and classroom practices regarding EIL aware teaching.
Επιβλέπων/ουσα: ΣΟΥΓΑΡΗ ΑΡΕΤΗ


677. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ


678. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


679. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


680. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ


681. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ


682. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ


683. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΥΡΑ


684. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗ
Τίτλος Εργασίας: Αναπαγωγική Κλωνοποίηση: Η Ανθρώπινη Ταυτότητα των Κλώνων, οι Αρνητικές Συνέπειες της Κλωνοποίησης και η Ορθή Απόφαση περί Απαγόρευσης αυτής, βασισμένη στα έργα Where Late The Sweet Birds Sang της Kate Wilhelm και Never Let Me Go του Kozuo Ishiguro
Επιβλέπων/ουσα: ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗ ΔΟΜΝΑ


685. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΟΥΡΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ


686. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΗ
Τίτλος Εργασίας: Ερευνώντας την επίδραση που έχουν οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας, η επαγγελματική εξέλιξη και η εμπειρία των καθηγητών αγγλικής γλώσσας στην υιοθέτηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Μετάφραση Τίτλου: Investigating the impact of EFL teachers’ self-efficacy beliefs, professional development and experience on the implementation of differentiated instruction
Επιβλέπων/ουσα: ΑΡΕΤΗ ΣΟΥΓΑΡΗ


687. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Επανατροφοδότηση στα Λάθη και Αισθήματα Άγχους σε Μικρούς Μαθητές της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας: Μια μελέτη περίπτωσης
Μετάφραση Τίτλου: Oral Corrective Feedback and Anxiety in Young EFL Learners: A Case Study
Επιβλέπων/ουσα: ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΎΛΟΥ


688. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΙΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ


689. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ


690. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΣΣΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Τίτλος Εργασίας: Υποτιτλισμός και Μεταγλώττιση Ταινιών Κινούμενων Σχεδίων: Μια Συγκριτική Παρουσίαση
Μετάφραση Τίτλου: Subtitling and Dubbing of Animation Movies: A Comarative Presentation
Επιβλέπων/ουσα: Αποστόλου Φωτεινή


691. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ


692. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τίτλος Εργασίας: Η Ελλάδα σε κρίση: Εννοιοποίηση και πολυτροπική πραγμάτωση της Ελλάδας στην πολιτική γελοιογραφία της κρίσης.
Μετάφραση Τίτλου: Greece in crisis: conceptualization and multimodal realization of Greece in political cartoons
Επιβλέπων/ουσα: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ


693. Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΙΣΜΗΝΗ


694. Ονοματεπώνυμο: ΠΡΕΦΤΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ


695. Ονοματεπώνυμο: ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Ερευνώντας τις αντιλήψεις των μαθητών και των καθηγητών στα δημοτικά σχολεία: Μια σύγκριση ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισπανία
Μετάφραση Τίτλου: Investigating students’ and teachers’ perceptions towards CLIL instruction in primary schools: A comparison between Greece and Spain
Επιβλέπων/ουσα: ΘΩΜΑΗ ΑΛΕΞΙΟΥ


696. Ονοματεπώνυμο: ΠΥΛΙΤΣΗ ΑΝΝΑ


697. Ονοματεπώνυμο: ΡΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά του κειμένου με τίτλο "Alzheimer's Disease" (Η Νόσος Αλτσχάιμερ"
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation form English into Greek of the text entitled "Alzheimer's disease"
Επιβλέπων/ουσα: Χαραλαμπίδου Παρθένα


698. Ονοματεπώνυμο: ΡΕΣΤΑ ΖΩΗ


699. Ονοματεπώνυμο: ΡΙΖΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Τίτλος Εργασίας: Διαβάζοντας με Θόρυβο: Η Επίδραση της Μουσικής και της Ομιλίας Υποβάθρου στην Κατανόηση Κειμένου στην Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα.
Μετάφραση Τίτλου: Reading with Noise: The Effects of Music and Background Speech on Reading Comprehension in EFL.
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ


700. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ


701. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τίτλος Εργασίας: Η αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων μεθόδων στη διδασκαλία του επιτονισμού στην ελληνική τάξη αγγλικών
Μετάφραση Τίτλου: The effectiveness of particular methods in intonation teaching in the Greek EFL classroom
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ


702. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΪΝΑΤΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


703. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ
Τίτλος Εργασίας: Μνημονικές τεχνικές στην εκμάθηση ξένης γλώσσας με μη λατινικό αλφάβητο: τα Ιαπωνικά Χιραγκάνα
Μετάφραση Τίτλου: Mnemonics in the learning of non-Roman foreign language alphbets: Japanese Hiragana
Επιβλέπων/ουσα: ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ


704. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΡΧΟΣΗ ΕΛΕΝΗ


705. Ονοματεπώνυμο: ΣΑΧΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στο πεδίο της νόσου κοιλιοκάκη
Μετάφραση Τίτλου: IATE technology project in the domain of coeliac disease
Επιβλέπων/ουσα: Λουπάκη Ελπίδα


706. Ονοματεπώνυμο: ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Τίτλος Εργασίας: Μέτρηση γλωσσικής έφεσης χαρισματικών μαθητών μέσα από ένα τεστ δοκιμασιών
Μετάφραση Τίτλου: Measuring foreign language learning aptitude of intellectually gifted students with a newly devised test
Επιβλέπων/ουσα: ΘΩΜΑΗ ΑΛΕΞΙΟΥ


707. Ονοματεπώνυμο: ΣΕΡΕΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ
Τίτλος Εργασίας: Η Επίδραση της Ακουστικής Επεξεργασίας στην Ανάπτυξη Φωνολογικής Ενημερότητας.
Μετάφραση Τίτλου: The Effect of Auditory Processing on the Development of Phonological Awareness
Επιβλέπων/ουσα: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ


708. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΑΜΗΤΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ


709. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ


710. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη Μετάφραση από τα γερμανικά προς τα ελληνικά του επιστημονικού άρθρου: Sprachmittlung und pragmalinguistische Aspekte interkulturellen Fremdsprachenunterrichts.
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of the scientific article: Sprachmittlung und pragmalinguistische Aspekte interkulturellen Fremdsprachenunterrichts.
Επιβλέπων/ουσα: Τσοκακτσίδου Δήμητρα


711. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΩΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Τίτλος Εργασίας: Από τον Homo Sapiens στον Homo Animalis: Το Ζωώδες (και το) Ανθρώπινο σε Έργα του Samuel Beckett και του Ευγένιου Ιονέσκο
Επιβλέπων/ουσα: ΚΙΤΣΗ-ΜΥΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


712. Ονοματεπώνυμο: ΣΚΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΑ
Τίτλος Εργασίας: Σχολιασμένη μετάφραση μέρους του κεφαλαίου "Ein Dandy "bester Zucht" του Rainer Kohlmayer από το βιβλίο Literatur und Theater, Traditionen und Konventionen als Problem der Dramenubersetzung.
Μετάφραση Τίτλου: Annotated translation of a part of Rainer's Kohlmayer's chapter"Ein Dandy "bester Zucht" from the book Literatur und Theater, Traditionen und Konventionen als Problem der Dramenubersetzung.
Επιβλέπων/ουσα: Βηδενμάιερ Ανθή


713. Ονοματεπώνυμο: ΣΟΛΩΜΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ


714. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
Τίτλος Εργασίας: Αυτή είναι η Αγγλία»: Υβριδικές Ταυτότητες και Πολυπολιτισμικοί Ξένοι στο “Brick Lane” της Monica Ali, “Fruit of the Lemon” της Andrea Levy και “White Teeth” της Zadie Smith
Μετάφραση Τίτλου: “This is England”: Hybrid Selves and Multicultural Strangers in Monica Ali’s , “Brick Lane”, Andrea Levy’s “Fruit of the Lemon” and Zadie Smith’s “White Teeth”
Επιβλέπων/ουσα: ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ


715. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Τίτλος Εργασίας: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στο πεδίο της νόσου κοιλιοκάκη
Μετάφραση Τίτλου: IATE technology project in the domain of coeliac disease
Επιβλέπων/ουσα: Λουπάκη Ελπίδα


716. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΟΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Μετάφραση Τίτλου: EFL Greek Teachers’ beliefs and attitudes towards students with SpLDs
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ


717. Ονοματεπώνυμο: ΣΥΡΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


718. Ονοματεπώνυμο: ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Η χρήση της μη-κυριολεκτικής γλώσσας στον ελληνικό πολικό λόγο· η μεταφορά του "σώματος" για την ελληνική οικονομική κρίση.
Μετάφραση Τίτλου: The use of figurative language in Greek political discourse; the "body" metaphor for the Greek economic crisis
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


719. Ονοματεπώνυμο: ΣΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


720. Ονοματεπώνυμο: ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΗΡΩ


721. Ονοματεπώνυμο: ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ


722. Ονοματεπώνυμο: ΤΑΠΤΑΣ ΣΥΝΟΔΗΣ


723. Ονοματεπώνυμο: ΤΑΤΣΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
Τίτλος Εργασίας: Η Θεωρία του Νου σε άτομα με αφασία Broca: στοιχεία από μη-γλωσσικά πειράματα.
Μετάφραση Τίτλου: A study of the Theory of Mind skills in Broca's aphasia; evidence from non-verbal theory of Mind tasks
Επιβλέπων/ουσα: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


724. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΟΦΙΑ


725. Ονοματεπώνυμο: ΤΙΡΙΤΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Τίτλος Εργασίας: Η γλώσσα των ταινιών κινουμένων σχεδίων. Μια σύγκριση ανάμεσα στις Αγγλικές ταινίες και τις ελληνικές μεταγλωττίσεις τους
Μετάφραση Τίτλου: The complexity of language in animated movies. A comparison between English movies and their Greek dubbed adaptations.
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΔΟΥΑΚΗ


726. Ονοματεπώνυμο: ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Η μετάφραση του γραμματικού γένους από τα αγγλικά στα ελληνικά: Η περίπτωση των κειμένων της ΕΕ.
Μετάφραση Τίτλου: The translation of the grammatical gender from English into Greek: The case of the EU texts.
Επιβλέπων/ουσα: Αποστόλου Φωτεινή


727. Ονοματεπώνυμο: ΤΟΠΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ


728. Ονοματεπώνυμο: ΤΟΤΤΑ ΑΝΝΑ
Τίτλος Εργασίας: Η αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών γλωσσικών παιχνιδιών στην εμπέδωση του Γ2 λεξιλογίου
Μετάφραση Τίτλου: The efficacy of online computer games in the consolidation of L2 vocabulary.
Επιβλέπων/ουσα: ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ


729. Ονοματεπώνυμο: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ


730. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΪΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τίτλος Εργασίας: Κριτική Ανάλυση Λόγου: Η Περίπτωση της Συμφωνίας των Πρεσπών στην Ελλάδα
Μετάφραση Τίτλου: Critical Discourse Analysis: The Case of the Prespes Agreement in Greece
Επιβλέπων/ουσα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ


731. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ


732. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


733. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΛΓΙΝΗ ΧΡΥΣΗ


734. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


735. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


736. Ονοματεπώνυμο: ΥΦΑΝΤΗ ΧΡΥΣΗ


737. Ονοματεπώνυμο: ΦΑΝΑΡΑ ΧΑΪΔΩ


738. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ


739. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΝΔΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ


740. Ονοματεπώνυμο: ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ


741. Ονοματεπώνυμο: ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ


742. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΟΡΙΝΑ


743. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ


744. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ


745. Ονοματεπώνυμο: ΧΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


746. Ονοματεπώνυμο: ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τίτλος Εργασίας: Η Ελεύθερη Βούληση στην Αρθρουριανή Λογοτεχνίας του Chretien de Troyes
Μετάφραση Τίτλου: Free Will in Chretien de Troyes’ Arthurian Romances
Επιβλέπων/ουσα: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ