Διοίκηση

Πρόεδρος
Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, Καθηγητής
Γραφείο: 310Β
Τηλ.: 2310-997939
Email: atsangal@enl.auth.gr
Αναπληρώτρια Πρόεδρος
Τατιανή Ραπατζίκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 308ΣΤ
Τηλ.: 2310-997414
Email: trapatz@enl.auth.gr
Διευθ. Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Ελένη Αγαθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 305
Τηλ.: 2310-997396
Email: agatho@enl.auth.gr
Διευθ. Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας
Ευθυμία Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 307Γ
Τηλ.: 2310-997445
Email: yiannopo@enl.auth.gr
Διευθ. Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας
Ζωή Δέτση, Καθηγήτρια
Γραφείο: 309A
Τηλ.: 2310-997448
Email: detsi@enl.auth.gr
Διευθ. Τομέα Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών
Φωτεινή Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 307Γ
Τηλ.: 2310-997905
Email: fapostol@enl.auth.gr
Διευθ. Mεταπτυχιακών Σπουδών
Αικατερίνη Νικολαΐδου, Καθηγήτρια
Γραφείο: 306A
Τηλ.: 2310-997429
Email: knicol@enl.auth.gr
Προϊστάμενος Γραμματείας
Χρήστος Αρβανίτης, Διοικητικός υπάλληλος
Γραφείο: Γραμματεία
Τηλ.: 2310-991354
Email: charvani@enl.auth.gr

 Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
Φωτεινή Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πασχαλίνα Γρούτκα, ΕΕΠ
Ζωή Δέτση, Καθηγήτρια
Έφη Μποτονάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αρετή-Μαρία Σουγάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σύμβουλοι Σπουδών
Φωτεινή Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πασχαλίνα Γρούτκα, ΕΕΠ
Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων
Ελένη Αγαθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ευθυμία Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αικατερίνη Γουλέτη, ΕΔΙΠ
Επιτροπή Οδηγού Σπουδών
Αικατερίνη Γουλέτη, ΕΔΙΠ
Πασχαλίνα Γρούτκα, ΕΕΠ
Γεωργία Θεοδοσιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Ελένη Αγαθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τατιανή Ραπατζίκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Φωτεινή Σταύρου, ΕΔΙΠ
Επιτροπή Ερευνών
Αικατερίνη Νικολαΐδου, Καθηγήτρια
Επιτροπή Ιστοσελίδας Τμήματος
Ελένη Αγαθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αικατερίνη Κίτση-Μυτάκου, Καθηγήτρια
Μιχαήλ Μηλαπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τατιανή Ραπατζίκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Επιτροπή Εθελοντισμού
Θωμαή Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αικατερίνη Γουλέτη, ΕΔΙΠ
Αικατερίνη Κίτση-Μυτάκου, Καθηγήτρια
Συντονιστές ECTS Τμήματος
Θωμαή Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Δόμνα Παστουρματζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ECTS για πρακτική άσκηση
Αρετή-Μαρία Σουγάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννα (Νίνα) Τοπιντζή, Επίκουρη Καθηγήτρια
Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής
Φωτεινή Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
Αγγελική Αθανασιάδου-Γεροθανάση, Καθηγήτρια
Φωτεινή Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ευθυμία Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ζωή Δέτση, Καθηγήτρια
Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ευθυμία Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ζωή Δέτση, Καθηγήτρια
Αικατερίνη Νικολαΐδου, Καθηγήτρια
Αρετή-Μαρία Σουγάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Επιτροπή Ερευνητικής Πολιτικής
Θωμαή Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Φωτεινή Αποστόλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ευθυμία Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ζωή Δέτση, Καθηγήτρια
Αικατερίνη Νικολαΐδου, Καθηγήτρια
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού
Αγγελική Αθανασιάδου-Γεροθανάση, Καθηγήτρια
Έφη Μποτονάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αικατερίνη Νικολαΐδου, Καθηγήτρια
Τατιανή Ραπατζίκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αρετή-Μαρία Σουγάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια