Δημιουργικές ομάδες

 

Λέσχη Ανάγνωσης "Transparent Windows" Θεατρική Ομάδα "Bald Theatre"
 
Breathe in Experience, Breathe out Poetry Storytellers
   
Echoes - Online Literary Magazine Multimodal Group
   
Bridges of Poetry Bards Players