Γλ3-329 Διδακτική Θεωρία και Πράξη

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητές / τις φοιτήτριες να εξοικειωθούν με τις αρχές και τις τεχνικές της γλωσσικής διδασκαλίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα συζητηθούν τρέχουσες θεωρίες γλωσσικής εκμάθησης και ευρήματα πρόσφατων ερευνών προκειμένου να μπορέσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες να συσχετίσουν τις θεωρίες αυτές με τις επιλογές και τις αποφάσεις που χρειάζεται να υλοποιήσουν στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης. Το μάθημα θα καλύψει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές διαφορετικών ηλικιακών ομάδων (π.χ. διδασκαλία των δεξιοτήτων, του λεξιλογίου, της γραμματικής, διαχείριση της τάξης, σχεδιασμός μαθήματος, κλπ.) και θα παρουσιάσει καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας προκειμένου να ενθαρρύνει την εφαρμογή τους.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Τετάρτη14:00 16:00107 Ματθαιουδάκη Μαρίνα
Χειμερινό Παρασκευή13:30 15:30107 Ματθαιουδάκη Μαρίνα