Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημ/νία: 14/11/2019  Από: Μποτονάκη Έφη
Τίτλος: Change of Office Hours
There will be no office hours on Friday 15 November. There will be extra office hours on Tuesday 19 November 10:15-11:45.


Ημ/νία: 14/11/2019  Από: Γουλέτη Αικατερίνη
Τίτλος: OFFICE HOURS
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 14/11/2019  Από: Δαλπαναγιώτη Θώμη
Τίτλος: Change of Office Hours
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 13/11/2019  Από: Βεργοπούλου Σταυρούλα
Τίτλος: Change of Office Hours
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 13/11/2019  Από: Ραπατζίκου Τατιανή
Τίτλος: CHANGE OF OFFICE HOURS - transfer from 15/11 to 14/11
No office hours will be held on Friday 15/11. They will be held tomorrow instead: Thursday 14/11 between 12:00-14:00.


Ημ/νία: 12/11/2019  Από: Ματθαιουδάκη Μαρίνα
Τίτλος: Αλλαγή γραφείου
Το γραφείο της κ. Ματθαιουδάκη μεταφέρθηκε από το 306Α στο 307Β.


Ημ/νία: 11/11/2019  Από: Ιωαννίδου Ελισάβετ
Μάθημα: Λογ5-125 Εργαστήριο Κριτικού Λόγου: Ποίηση
Τίτλος: Midterm Exam (Group A)
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 9/11/2019  Από: Δημητριάδης Γεώργιος
Μάθημα: Ερ1-220 Μεθοδολογία Έρευνας
Τίτλος: No class or office hours on Tusday 12 November
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 3/11/2019  Από: Δεσύλλα Λουΐζα
Τίτλος: Office Hours Change on Thursday 7/11
My office hours on Thursday November 7th will be 9-11am (instead of 2-4pm).

Dr Louisa Desilla


Ημ/νία: 3/11/2019  Από: Δεσύλλα Λουΐζα
Τίτλος: ΜΔΣ4-320 Μεταφραστική Τεχνολογία - Group B Make-up class Tuesday 5/11 New Time
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 29/10/2019  Από: Μήσιου Βασιλική
Μάθημα: ΜΔΣ3-311 Λογοτεχνική Μετάφραση
Τίτλος: TIS 311 - Extra class (30.10.2019)
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 27/10/2019  Από: Μήσιου Βασιλική
Τίτλος: TIS 311 - Extra class (29.10.2019)
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 21/10/2019  Από: Καλτσά Μαρία
Μάθημα: Γλ4-337 Eισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία
Τίτλος: Postponement of class (31/10) & make-up classes (25/11 & 9/12)
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 25/2/2019  Από: Δεσύλλα Λουΐζα
Τίτλος: Office Hours 26 Feb and 27 Feb
Dr Louisa Desilla will not be in during her office hours on February 26th and 27th.  There will be extra office hours on March 5th and 6th.