Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 22/8/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 20/8/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων (European Global Navigation Satellite Systems Agency)
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 20/8/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-Lisa
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 20/8/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 20/8/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 20/8/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Πρόσκληση για τη θέση Προϊσταμένου Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης της ΕΑΑΔΗΣΥ
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 25/7/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Προκήρυξη 9ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, Αρχαία Μεσσήνη 2020
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 23/7/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: CALL FOR APPLICATIONS FOR THE UNESCO Chair in Cultural Policy and Management (MA Studies), an interdisciplinary double diploma master program!
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 11/7/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούλιος 2019
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 10/7/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Heidelberg Center for American Studies Spring Academy 2020
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 27/6/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: 2η Ανακοίνωση ΙΣΤ' Διεθνούς Συνεδρίου Π.Ε.Ε.
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 5/6/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Προκήρυξη νέου κύκλου ακ. έτους 2019-2020 για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Αν
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 24/5/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ CANON ΕΥΡΩΠΗΣ
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 23/5/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 15/3/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Υποτροφίες Σλοβακίας για υποστήριξη κινητικότητας, ακ. έτους 2019-20
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 25/1/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη
περισσότερα εδώ ...

Ημ/νία: 21/5/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ετήσιος Διαγωνισμός Επιστημονικών Μελετών Βασιλικής Ακαδημίας Υπερπόντιων Επιστημών Βελγίου
περισσότερα εδώ ...