Γλ3-460 Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος: Μικροδιδασκαλία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Micro-teaching denotes a context in which a teaching situation has been reduced in scope and/or simplified in some systematic way. This course will familiarise student-trainees with the art of teaching by preparing micro-lessons, teaching the micro-class and adopting the reflective model through group discussions and keeping a teaching diary. The micro-lessons will be based on selected topics ranging from beginner to advanced learners. Peer-teaching is expected to give insights into learning problems by assuming the learners’ role. Some key issues related to classroom/time management, use of activities, use of visual aids as well as the quality of input/interaction, questioning techniques, management of feedback and promotion of more realistic use of language for communication will also be raised. Βy the end of this course, students will be able to: n Make an effective lesson plan n Select appropriate teaching aids n Implement suitable tasks for a given situation n Reflect upon their teaching in a critical way. Course textbook and outline/list of readings are available. Assessment: 1. micro-lesson taught; 2. lesson plan and reflective practice report; 3. participation in class discussions; 4. final exam.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.