Γλ3-494 Eιδικά Θέματα: Παιδαγωγικές αρχές στην εκμάθηση ξένης / δεύτερης γλώσσας ΙΙ

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις διάφορες αρχές της Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας που σχετίζονται με την διαδικασία ανάπτυξης των παιδιών. Η ενότητα αποσκοπεί να βοηθήσει τους φοιτητές να:

Τρόπος αξιολόγησης: Τελική γραπτή εξέταση και project (επιλογής).

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Πέμπτη16:00 18:30417 Αλεξίου Θωμαή