Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής από άλλα Τμήματα

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά προσφερόμενων επιλεγόμενων μαθημάτων από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, εφόσον είναι συγγενή προς τα διδασκόμενα από το Tμήμα μαθήματα. Σχετικός κατάλογος με ορισμένα από τα μαθήματα αυτά ανακοινώνεται κατά την περίοδο των εγγραφών. Τα μαθήματα Παιδαγωγικής που προσφέρονται από τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής πιστώνονται με 6 ΠΜ. Καλό θα είναι οι φοιτητές/τριες να επικοινωνούν με τους ακαδημαϊκούς συμβούλους πριν επιλέξουν μάθημα που δεν συγκαταλέγεται στα μαθήματα που ανακοινώνονται από το Τμήμα.