Κριτήρια αποφοίτησης

Δεδομένων των αλλαγών του προγράμματος σπουδών και της αλλαγής του ηλεκτρονικού συστήματος, οι φοιτητές/τριες ανάλογα με το έτος εισαγωγής τους μπορούν να ελέγχουν την πορεία των σπουδών τους χρησιμοποιώντας τους παρακάτω πίνακες.