Γλ4-337 Eισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Πρόκειται για μάθημα εισαγωγής στο χώρο της Ψυχογλωσσολογίας. Αν και ο χώρος αυτός είναι πολύ ευρύς, το μάθημα επικεντρώνεται στους βασικούς άξονες εξέτασης της ψυχογλωσσολογίας και πώς αυτοί σχετίζονται με τη γλωσσολογική θεωρία. Οι άξονες αυτοί περιλαμβάνουν:? τη μελέτη της Γλωσσικής ικανότητας δηλ. της γνωσιακής κατάστασης που αποδίδεται σε κάθε φυσικό ομιλητή μιας γλώσσας τη μελέτη της ανάπτυξης αυτής της γλωσσικής ικανότητας σε παιδιά μονόγλωσσα και δίγλωσσα αλλά και σε ενήλικες τη μελέτη της χρήσης της γλώσσας όσον αφορά τη κατανόηση και τη παραγωγή και τη μελέτη κάποιων γλωσσικών διαταραχών Η εξοικείωση των φοιτητών με τα πεδία έρευνας της ψυχογλωσσολογίας αποτελεί τον κύριο μαθησιακό στόχο του μαθήματος αυτού. Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Διανέμεται σύγγραμμα; Ναι Διανέμεται σχετική βιβλιογραφία; Ναι Μέθοδοι αξιολόγησης: Τελική γραπτή εξέταση

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Πέμπτη08:30 11:00112 π.κ. Καλτσά Μαρία