Γλ3-225 Aπόκτηση Δεύτερης Γλώσσας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Το μάθημα εισάγει τους/τις φοιτητές/ήτριες στο επιστημονικό πεδίο της απόκτησης δεύτερης γλώσσας. Μαθησιακός στόχος είναι να κατανοούν τα παρακάτω: θεωρίες απόκτησης πρώτης γλώσσας (Γ1), τύπους διγλωσσίας, απόκτηση/εκμάθηση δεύτερης γλώσσας (Γ2), αναπτυξιακά στάδια στη Γ2, γνωστικούς και ψυχολογικούς παραμέτρους στη Γ2, τη φύση της διαγλώσσας και τρόπους ανάλυσής της, το ρόλο της Γ1 στη Γ2, την επίδραση του περιβάλλοντος και της ανατροφοδότησης. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/ήτριες θα μπορούν να κάνουν κριτική αποτίμηση της έρευνας που συνδέεται με τα παραπάνω.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Τρίτη11:00 13:30107 Αγαθοπούλου Ελένη

Αρχεία μαθήματος

Course Outline