Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας

O Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε στην παρούσα του μορφή το 1987.

Κύριος στόχος του είναι η μελέτη και έρευνα στον χώρο της Αμερικανικής λογοτεχνίας και πολιτισμού. Μέσα από μια σειρά μαθημάτων που ξεκινούν από τα πρώιμα κείμενα των Πουριτανών μέχρι τη μεταμοντέρνα γραφή, το πρόγραμμα του Τομέα στοχεύει στη διερεύνηση της πολύπλοκης έννοιας του Αμερικανικού πολιτισμού εστιάζοντας την προσοχή τους στις πολλαπλές και πολυφωνικές αφηγήσεις που τον χαρακτηρίζουν.

Τα μαθήματα τα οποία προσφέρονται σε προπτυχιακό επίπεδο και οι ερευνητικές δραστηριότητες που επιβλέπονται σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο προάγουν την διεπιστημονικότητα και την κατανόηση του διαπολιτισμικού χαρακτήρα των Αμερικανικών Σπουδών καθώς και τη συνεχή αλληλεπίδραση με τον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτά καλύπτουν μία ευρεία γκάμα θεμάτων από το 17ο μέχρι τον 21ο αιώνα στα πλαίσια της Αμερικανικής πεζογραφίας, θεάτρου και ποίησης. Ο Τομέας εξειδικεύεται στη διδασκαλία και έρευνα του Αμερικανικού Μοντερνισμού και Μεταμοντερνισμού, Εθνοτικές Σπουδές και Μετανάστευση, Σπουδές του Αμερικανικού Νότου, Σπουδές Φύλου, Λαϊκή Κουλτούρα, Αμερικανικός Κινηματογράφος και Τηλεόραση, Αμερικανική Αβάντ-Γκαρντ, Αμερικανικό Γοτθικό Μυθιστόρημα, Πειραματικό Θέατρο, Αφρικανο-Αμερικανική Λογοτεχνία και Θέατρο, Επιστημονική Φαντασία, Κυβερνοκουλτούρα/Κυβερνοπάνκ, ΄Εντυπη και Ψηφιακή λογοτεχνική παραγωγή.

Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με την κριτική ανάλυση μεγάλης ποικιλίας πρωτογενών και δευτερογενών κειμένων μέσα στα πλαίσια της Αμερικανικής ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού. Προσφέρονται μαθήματα στα οποία συνδιδάσκουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του τομέα αλλά και μαθήματα από επισκέπτες Καθηγητές ή Συγγραφείς μέσω του Ιδρύματος Φουλμπράϊτ το οποίο μαρτυρεί το διαδραστικό και δυναμικό χαρακτήρα του Τομέα. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να ασχοληθούν με την έρευνα, την παρουσίαση διαφόρων θεμάτων μέσα στην τάξη, τη συγγραφή δοκιμίων και επιβλεπόμενων ερευνητικών εργασιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές/τριες καθοδηγούνται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούν τις βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές αποφεύγοντας τη λογοκλοπή και αναγνωρίζοντας τη σημασία της τήρησης των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο Τομέας θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την επικοινωνία του με την ευρύτερη κοινωνία την οποία επιτυγχάνει μέσω της διοργάνωσης ημερίδων και διεθνών συνεδρίων, της έκδοσης μονογραφιών και συλλογικών τόμων στα ελληνικά και αγγλικά, καθώς και της συμμετοχής του σε ομιλίες που οργανώνονται σε δημοτικές βιβλιοθήκες. Το εθνικό και διεθνές προφίλ του Τομέα ενισχύεται περαιτέρω μέσω της ενεργής δραστηριοποίησης των μελών του στις ακόλουθες εταιρείες, όπως Η Ένωση Ελλήνων Κριτικών Θεάτρου, Η Ελληνική Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών (ΗΕLAAS), Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών (EAAS), Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Πρώιμων Αμερικανικών Σπουδών (EEASA), Η Εταιρεία Πολυ-Εθνοτικών Σπουδών: στην Ευρώπη και στην Αμερική (MESEA), το Φόρουμ Σπουδών του Αμερικανικού Νότου κ.ά.

Ο Τομέας έχει επίσης δραστηριοποιηθεί σε έναν αριθμό ερευνητικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος με ειδίκευση στα μαθήματα που προσφέρει ο Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας μπορούν επαγγελματικά να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της δημοσιογραφίας, ΜΜΕ, εκπαίδευση, δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση, δημόσιους φορείς κ.ά ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο είτε ακολουθώντας το ΜΔΕ στην Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμό είτε το ΔΔ στην Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμό που ο ίδιος Τομέας προσφέρει.