MA Programme Graduates

Since 1995, 596 students
have graduated from our MA programme


MA Course Sort

Dissertation title

Student

Supervisor1. Name: DOUKA LEONIDIA
Graduation date: 17/7/2018
Dissertation title: Το Παραβατικό Σώμα στη Βικτωριανή Γοτθική Λογοτεχνία: Οι Περιπτώσεις του Δράκουλα του Μπραμ Στόκερ και της Καρμίλλα του Τζόσεφ Σέρινταν Λε Φανού
Dissertation title: The Transgressive Body in Victorian Gothic Literature: The Cases of Bram Stoker' s Dracula and Joseph Sheridan le Fanu' s Carmilla
Supervisor: Schoina Maria


2. Name: GOUVA ANNA
Graduation date: 17/7/2018
Dissertation title: Το Γυναικείο Σώμα ως Θυμικό (Affective Space) στα έργα των: Ματέι Βισνιέκ «Το Σώμα της Γυναίκας ως Πεδίο Μάχης στη Βοσνία» (1996) και Έλεν Καπλάν «Σαράγεβο Φοίνιξ» (2013)
Dissertation title: The Female Body as affective space in Matei Visniec' s The Bodie of a Woman as a Battlefield in the Bosnian War (1996) and Ellen W. Kaplan' s Saragievo Phoenix
Supervisor: Zoi Detsi


3. Name: KARATSORI IOANNA
Graduation date: 17/7/2018
Dissertation title: Αξιολογική λειτουργία των επιθέτων: Μια γνωσιακή προσέγγιση
Dissertation title: Evaluative adjectives: A cognitive approach
Supervisor: ATHANASIADOY-GEROTHANASI ANGELIKI


4. Name: OURANIA ZIGOURI
Graduation date: 17/7/2018

Dissertation title: Literary Visions of Gender and Sexuality in Dionne Brand' s In another place, not here and Shani Mootoos' s Cereus Blooms at night
Supervisor: Yiannopoulou Effie


5. Name: PINAKOULIA MARIA
Graduation date: 17/7/2018
Dissertation title: Βρετανική Γυναικεία Λογοτεχνία και (Απο)αποικιοποίηση: Αποικιακή Λευκότητα και Γυναικείες Ταυτότητες στο Voyage in the Dark της Ζαν Ρις και στο Black Narcissus της Ρούμερ Γκόντεν
Dissertation title: British Women’s Writing and (De)colonization: Colonial Whiteness and Female Subjectivities in Jean Rhys’s Voyage in the Dark and Rumer Godden’s Black Narcissus
Supervisor: Yiannopoulou Effie


6. Name: PITA ATHINA
Graduation date: 17/7/2018
Dissertation title: Διερεύνηση των αντιλήψεων και των απόψεων αυτο-αποτελεσματικότητας των καθηγήτων αγγλικής γλώσσας σχετικά με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ (Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) στην τάξη
Dissertation title: Investigating greek EFL Teachers' Attitudes and Self-efficacy Beliefs towards the Integration of ICT (Information and Communication Technology) in the classroom
Supervisor: Areti-Maria Sougari


7. Name: TSIKOPOULOU MARIA-VIRGINIA
Graduation date: 17/7/2018
Dissertation title: Κοινωνικο-χωρικότητα (Sociospatiality) και Ψυχολογική Κρίση στον Εντμοντ (1982) του Ντειβιντ Μάμετ και στους Πνεύμονες (2011) του Ντάνκαν Μακμίλλαν.
Dissertation title: Sociospaciality and Psycological crises in David Mamet' s Edmond (1982) and Dancan Mac Millan' s Lunges (2011)
Supervisor: Zoi Detsi


8. Name: ZIGOURI OURANIA
Graduation date: 17/7/2018
Dissertation title: Οι Λογοτεχνικές Οπτικές του Φύλου και της Σεξουαλικότητας στο In Another Place, Not Here της Dionne Brand και στο Cereus Blooms at Night της Shani Mootoo
Dissertation title: Literary visions of Gender and Sexuality in Dionne Brand’s In Another Place, Not Here and Shani Mootoo’s Cereus Blooms at Night
Supervisor:


9. Name: EFTHIMIOU IOANNIS
Graduation date: 19/6/2018
Dissertation title: Σχολιασμένη Μετάφραση – Ευρωπαϊκό Έργο για την Ηλεκτρονική Υγεία Τελική Ερευνητική Έκθεση – CHF – Δρ. Παναγιώτης Σταφυλάς – Ερευνητικό Έργο United4Health – Καθολικές λύσεις για την ανάπτυξη υπηρεσιών
Dissertation title: Annotated Translation – Ehealth Project Final Trial Report – CHF - Dr. Panagiotis Stafylas - United4HealthProject – UNIversal solutions in Telemedicine Deployment for European HEALTH care – EU funded
Supervisor: GRAMMENIDIS SIMEON


10. Name: IASONIDOU FOSTIRA
Graduation date: 29/5/2018
Dissertation title: Η αντιπαράθεση Κρέοντα-Αντιγόνης ως σύγκρουση εξουσίας- καθήκοντος . Από τον Σοφοκλή στα έργα των Anouilh και Brecht
Dissertation title: The confrontation between Creon and Antigone as a conflict between political authority and moral duty in Antigone by Sophocles, Anouilh and Brecht.
Supervisor: DETSI ZOE


11. Name: LITSA MARIA
Graduation date: 29/5/2018
Dissertation title: Οι Παιδικοί Χαρακτήρες στο Παιδικό μυθιστόρημα 19ου και 20ου αιώνα: Αναζητώντας τα Χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα
Dissertation title: Child Characters in the novel of 19th and 20th century: Looking for their main characteristics
Supervisor: DETSI ZOE


12. Name: NIKOLOPOULOU SOFIA-MARIA
Graduation date: 18/4/2018
Dissertation title: Νεαρές Επαναστάτριες Ενάντια σε Δυστοπικά Καθεστώτα στα βιβλία uglies (2005) του Scott Westerfeld και starters (2012) της Lissa Price
Dissertation title: Young female rebels against dystopian regimes in Scott Westerfeld' s uglies (2005) and Lissa Price' s starters (2012)
Supervisor: Domna Pastourmatzi


13. Name: SIMOS ATHANASIOS
Graduation date: 16/4/2018
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση από τα γαλλικά στα ελληνικά νομικού άρθρου με τίτλο “Tartuffe face a Marie-Madeleine: Retour sur la condamnation d’une ex-Femen pour exhibition sexuelle” της Hileme Kombila
Dissertation title: Annotated translation from french into greek of a legal article with the title “Tartuffe face a Marie-Madeleine: Retour sur la condamnation d’une ex-Femen pour exhibition sexuelle”, written by Hileme
Supervisor: Loupaki Elpida


14. Name: KARANASIOU THALIA
Graduation date: 29/3/2018
Dissertation title: Η έκφραση της επιστημικής τροπικότητας των Ελλήνων σπουδαστών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στο γραπτό λόγο επιχειρηματολογίας: Μία συγκριτική μελέτη βασισμένη σε σώματα κειμένων
Dissertation title: The expression of epistemic modality in Greek EFL Learners' argumentative essays
Supervisor: Marina Mattheoudakis


15. Name: KIOSE IRINI
Graduation date: 29/3/2018
Dissertation title: Χαρακτηριστικά και ιδιότητες του διαπολιτισμικά επαρκούς εκπαιδευτικού: Απόψεις εκπαιδευτικών
Dissertation title: Traits and Qualities of the interculturally competent teacher: Teachers' Perspectives
Supervisor: Thomai Alexiou & Iliopoulou Konstantina


16. Name: LIOUMPA IRINI
Graduation date: 29/3/2018
Dissertation title: Σχολικός εκφοβισμός σε διαπολιτισμικό πλαίσιο: Η περίπτωση του διαπολιτισμικού γυμνασίου Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Dissertation title: Bullying in a Multicultural Context: the Case of the Intercultural Junior High School of Eastern Thessaloniki.
Supervisor: Anastasios Tsangalidis & Iliopoulou Konstantina


17. Name: MOULARA PARASEVI
Graduation date: 29/3/2018
Dissertation title: Η επίπτωση της πρακτικής άσκησης στους μέντορες καθηγητές όσο αφορά στις απόψεις και τις πρακτικές διδασκαλίας τους
Dissertation title: The impact of a practicum on mentor-teachers' beliefs and teaching practices
Supervisor: Areti-Maria Sougari


18. Name: MPISA AGLAIA
Graduation date: 29/3/2018
Dissertation title: Η εφαρμογή των πολυτροπικών κειμένων στην τάξη των μικρών παιδιών στην Ελλάδα: Οι απόψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών
Dissertation title: The implementation of multimodal texts in the young learners' classroom in Greece: Teachers' beliefs and practices
Supervisor: Areti-Maria Sougari


19. Name: NANNOY NATALIA
Graduation date: 29/3/2018
Dissertation title: Linguistic Processing and Executive Control: the case of Pontic-Greek Bidialectalism in Healthy Ageing. The Role of Morphological Case in the Processing of Locally Ambiguous Sentences
Dissertation title: Γλωσσική επεξεργασία και εκτελεστικός έλεγχος: Η περίπτωση του διδιαλεκτισμού Ποντιακής-Νεοελληνικής στην υγιή γήρανση. Ο ρόλος της μορφολογικής πτώσης στην επεξεργασία τοπικά αμφίσημων προτάσεων
Supervisor: Marina Mattheoudakis & Georgia Fotiadou


20. Name: NTOLA GEORGIA
Graduation date: 29/3/2018
Dissertation title: Το Γοτθικό στα Τέλη του Δεκάτου Ογδόου Αιώνα και το Θρησκευτικό Άλλο: Οι Περιπτώσεις των Vathek του William Beckford και The Monk του Matthew G. Lewis
Dissertation title: Late Eighteenth-Century Gothic and the Religious other: William Beckford' s Vathek and Matthew G Lewis' the Monk
Supervisor: Maria Schoina


21. Name: PAPADOPOULOU ARGYRO
Graduation date: 29/3/2018
Dissertation title: Εφαρμόζοντας μια διδακτική προσέγγιση της Αγγλικής ως διεθνής γλώσσα σε μαθητές δημοτικού
Dissertation title: Implementing an ELF-oriented approach in the young classroom
Supervisor: Areti-Maria Sougari


22. Name: PLAKIA ATHINA-MARIA
Graduation date: 29/3/2018
Dissertation title: Η γνώση δεκτικού λεξιλογίου σε δυο διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα: σύγκριση τάξης CLIL με μία κανονική τάξη
Dissertation title: Receptive vocabulary knowledge of CLIL and non-CLIL learners: A comparison between two different learning contexts
Supervisor: Marina Mattheoudakis


23. Name: TRIANTAFYLLOU MARINA
Graduation date: 29/3/2018
Dissertation title: Η επίδραση της μεθόδου CLIL στην εκμάθηση λεξιλογίου και την εργαζόμενη μνήμη
Dissertation title: The effect of CLIL and EFL teaching on Greek young learners' vocabulary knowledge and working memory
Supervisor: Marina Mattheoudakis


24. Name: SALAVATIS KONSTANTINOS
Graduation date: 28/3/2018
Dissertation title: Πληρότητα εαυτού: Η ενηλικίωση στα έργα της Ούρσουλα K. Λε Γκεν Ο μάγος του αρχιπελάγους και Η πιο μακρινή ακτή
Dissertation title: Wholeness of self: Coming of age in Ursula K. Le Guin' s a Wizard of Earthsea and the Farthest Shore
Supervisor: Domna Pastourmatzi


25. Name: MANTIDI ATHINA
Graduation date: 20/2/2018
Dissertation title: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης με έμφαση στην πνευματική και ψυχολογική κατάσταση του διερμηνέα και πώς αυτή επηρεάζει την απόδοσή του
Dissertation title: Commenting Conference Interpreting process in the context of student internship with special mention to the interpreter’s emotional and intellectual condition and how it affects their performance
Supervisor: Anthi Wiedenmayer


26. Name: MICHALAKIS ANTONIOS
Graduation date: 20/2/2018
Dissertation title: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης με έμφαση στην ταυτόχρονη διερμηνεία τεχνικών κειμένων
Dissertation title: Commented interpretation in the context of the work experience placement provided by the JPPS “Conference Interpreting and Translation” Interpreting branch, with the emphasis given on the interpretation of technical texts
Supervisor: Anthi Wiedenmayer


27. Name: PAPADOPOULOS PANAGIOTIS
Graduation date: 20/2/2018
Dissertation title: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της Κατεύθυνσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης με έμφαση στον τρόπο εργασίας (working mode)
Dissertation title: Commenting Interpreting process within the internship of the Interpreting course of the Joint Postgraduate Studies Programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation”, with emphasis on the working mode
Supervisor: Anthi Wiedenmayer


28. Name: PISKIOULI MARIA
Graduation date: 20/2/2018
Dissertation title: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης διερμηνείας του ΔΜΠΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ διερμηνέων στην ταυτόχρονη διερμηνεία
Dissertation title: Annotated interpretation within the internship of the Interpreting course of the Joint Postgraduate Studies Programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation” with emphasis on the cooperation between interpreters in simultaneous interpretation
Supervisor: Anthi Wiedenmayer


29. Name: VLAMOU EKATERINI
Graduation date: 20/2/2018
Dissertation title: Σχολιασμένη διερμηνεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της κατεύθυνσης διερμηνείας του ΔΠΜΣ διερμηνείας και μετάφρασης, με έμφαση στον ρόλο του επικεφαλής διερμηνέων
Dissertation title: Commenting Interpreting process within the internship of the Interpreting course of the Joint Postgraduate Studies Programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation”, with emphasis on the working mode
Supervisor: Anthi Wiedenmyer


30. Name: FRANGOULI KALLIOPI
Graduation date: 9/2/2018
Dissertation title: Η Πολιτική του Χρώματος του Δέρματος και το Πρότυπο της Ομορφιάς: Εξετάζοντας την Αφρο-Αμερικανική Θηλυκή Εφηβεία στο The Bluest Eye (1970) και God Help the Child (2015) της Τόνι Μόρρισον
Dissertation title: Skin Color Politics and the Beauty Standard: Examining African American Girlhood in Toni Morrison' s the Bluest Eye (1970) and God Help the Child (2015)
Supervisor: Domna Pastourmatzi


31. Name: KAVADIA ZAFIROULA
Graduation date: 5/2/2018
Dissertation title: Περί Μηχανών και Τεράτων: Μία Νέα Υλιστική Ανάγνωση της Ύλης στο Steampunk στα The Difference Engine των William Gibson και Bruce Sterling και Perdido Street Station του China Mieville
Dissertation title: Of Engines and Monsters: A New Materialist Reading of Steampunk Materialities in William Gibson and Bruce Sterling's The Difference Engine and China Mieville's Perdido Street Station
Supervisor: Tatiani Rapatzikou


32. Name: XANTHOU DESPINA-CHRISTINA
Graduation date: 10/1/2018
Dissertation title: Η επίδραση της μεθόδου CLIL στην ανάπτυξη παραγωγής γραπτού λόγου και λεξιλογίου μαθητών Γ' Δημοτικού στο 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Dissertation title: The effect of CLIL on the writing and vocabulary skills of 3rd graders in the 3rd Experimental Primary School of Thessaloniki
Supervisor: Marina Matthaioudakis


33. Name: TSAOUSIDOU ILIANA
Graduation date: 20/12/2017
Dissertation title: Η ανατροπή της ετεροκανονικότητας στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο στα « Το Πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ» και «Τέλενυ» του Όσκαρ Γουάιλντ
Dissertation title: The Subversion of Heteronormativity in Public and Private Space in Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray and Teleny
Supervisor: Katerina Kitsi-Mitakou


34. Name: CHRISAKI CHRISTINA
Graduation date: 9/12/2017
Dissertation title: Διηγήσεις για έναν Άγνωστο Κόσμο: η μετανάστευση ως χωρικό στάδιο του καθρέφτη σε ελληνικές και ελληνοαμερικανικές συλλογικές καλλιτεχνικές παραγωγές
Dissertation title: Narratives of a World beyond Understanding: Migration as a spacial mirror stage in Greek American artistic production
Supervisor: Kalogeras Yiorgos


35. Name: KONTSANTINOU THOMAI
Graduation date: 8/12/2017
Dissertation title: Σχέδιο ορολογίας στο πεδίο της ρομποτικής χειρουργικής σε συνεργασία με τη Μονάδα Ορολογίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Dissertation title: Robotic surgery terminology project in collaboration with World Intellectual Property Organization’s Terminology Unit.
Supervisor: LOUPAKI ELPIDA


36. Name: ALLOUS AMPNTEL-NOUR
Graduation date: 14/11/2017
Dissertation title: Σχολιασμός Διερμηνείας με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινοτική διερμηνεία στο πλαίσιοτης πρακτικής άσκησης της Κατεύθυνσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας & Μετάφρασης
Dissertation title: Commenting Interpreting process during the student internship with special mention to community interpreting as part of the Joint Postgraduate Studies programme (J.P.P.S.) “Conference Interpreting and Translation”
Supervisor: Anthi Wiedenmayer


37. Name: KIRVEI MARINA-CHRISTINA
Graduation date: 7/11/2017
Dissertation title: Ο Ρόλος του Συγγραφέα στην εποχή του Τρόμου και της Συναισθηματικής Αποσύνδεσης: Mao II του Don DeLillo και Taipei του Tao Lin
Dissertation title: The Role of the Author at a time of Terror and Emotional Detachment: Don DeLillo’s Mao II and Tao Lin’s Taipei
Supervisor: Tatiani Rapatzikou


38. Name: KATSANOU MARIA
Graduation date: 31/10/2017
Dissertation title: Φωνητική ανάλυση της ομιλίας των ασθενών με σχιζοφρένεια
Dissertation title: Acoustic characteristics of speech production by speakers with schizophrenia and other psychotic disorders
Supervisor: Ekaterini Nikolaidou


39. Name: MANITSA ELEFTHERIA
Graduation date: 25/9/2017
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση του κεφαλαίου «Essenze o oli essenziali» από το βιβλίο του Francesco Capasso, Farmacognosia-Botanica, Chimica e Farmacologia delle Piante Medicinali
Dissertation title: Annotated translation of the chapter “Essenze o oli essenziali” from the book Farmacognosia-Botanica, Chimica e Farmacologia delle Piante Medicinali, by Francesco Capasso
Supervisor: KASAPI ELENI


40. Name: VANTOLA CHRISTINA
Graduation date: 25/9/2017
Dissertation title: Σχολιασμένη Μετάφραση: «Φαρμακευτικά Φυτά και Κεντρικό Νευρικό Σύστημα»
Dissertation title: Annotated Translation: “Medicinal plants and the central nervous system”
Supervisor: KASAPI ELENI


41. Name: ARMEN AFRODITI
Graduation date: 28/8/2017
Dissertation title: Απόκτηση απομνημονευμένων ακολουθιών και αντίληψη προφορικής γλωσσικής ικανότητας: αξιολογώντας μικρούς μαθητές στο ελληνικό πλαίσιο διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας
Dissertation title: Acquisition of formulaic sequences and perceived oral proficiency: assessing young learners in the Greek EFL context
Supervisor: Marina Matthaioudakis


42. Name: SARAFI VASILIA
Graduation date: 21/7/2017
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση του κειμένου με τίτλο «Le bilan», από το βιβλίο «Les societes commerciales»των Michel Germain & Veronique Magnier
Dissertation title: Annotated translation of the text entitled “Le bilan”, from the book of Michel Germain and Veronique Magnier “Les societes commerciales”
Supervisor: DIMITROULIA XANTHIPI


43. Name: TSAKIRI AFRODITI
Graduation date: 21/7/2017
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση του κειμένου ‘Communication Theatrale’ του Tadeusz Kowzan από την γαλλική στην ελληνική γλώσσα
Dissertation title: Annotated translation of the text ‘Communication Theatrale’ by Tadeusz Kowzan from the French to the Greek language
Supervisor: DIMITROULIA XANTHIPI


44. Name: KORDALI CHRISTIANA
Graduation date: 18/7/2017
Dissertation title: Μια διεπιστημονική σύγκριση περιλήψεων ερευνητικών άρθρων: Ανάλυση βασισμένη σε σώματα κειμένων
Dissertation title: A cross-disciplinary comparison of research article abstacts: A corpus-based study
Supervisor: Eleni Agathopoulou


45. Name: LAZOGLOU MARIA
Graduation date: 18/7/2017
Dissertation title: Ρητορική ανάλυση των περιλήψεων συνεδρίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: ανάλυση βασισμένη σε σώματα κειμένων
Dissertation title: A rhetorical analysis of conference abstracts in Greek and English: a corpus-based analysis
Supervisor: Eleni Agathopoulou


46. Name: KALOGIROS NIKOLAOS
Graduation date: 17/7/2017
Dissertation title: Ουρλιάζοντας τα Κλέφτικα: ξαναγράφοντας τους Μπιτ στις ελληνικές νεανικές (υπο)κουλτούρες μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008
Dissertation title: Howling Kleftika: Re-writing the Beats in the post-December 2008 youth underground (sub)cultures
Supervisor: RAPATZIKOU TATIANI


47. Name: STAFILIDOU ELEFTHERIA
Graduation date: 14/7/2017
Dissertation title: Από την Υπακοή στην Αντίσταση: η Μεταμόρφωση των Θηλυκών Εφήβων στο Επαναστάτες στο Mockingjay της Suzanne Collins και στο Divergent της Veronica Roth
Dissertation title: From Docility to Resistance: The Transformation of Female Adolescents into Rebels in Suzanne Collins’s Mockingjay and Veronica Roth’s Divergent
Supervisor: Tatiani Rapatzikou


48. Name: SKEVI ELIRA
Graduation date: 13/7/2017
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση: Αρχιτεκτονική και διακόσμηση των αναγεννησιακών κάστρων της Γαλλίας
Dissertation title: Interpreted translation: Architecture and ornamentation of Renaissance castles in France
Supervisor: DIMITROULIA XANTHIPI


49. Name: FOTIADOU NIKOLETA
Graduation date: 11/7/2017
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση (DE, EL) - Αποσπάσματα από το βιβλίο «Λογοτεχνική Μετάφραση» του Γιερν Άλμπρεχτ
Dissertation title: Annotated translation (DE, EL) - Excerpts from the book “Literary Translation” by Jorn Albrecht
Supervisor: ANTHI WIEDENMAIER


50. Name: ILIADIS CHRISTOS
Graduation date: 11/7/2017
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση αποσπάσματος από το βιβλίο Literarische Ubersetzung – Geschichte, Theorie, Kulturelle Wirkung του Jorn Albrecht. Κεφάλαιο 4.3
Dissertation title: Annotated translation of a passage from the book Literarische Ubersetzung – Geschichte, Theorie, Kulturelle Wirkung by Jorn Albrecht. Chapter 4.3
Supervisor: WIEDENMAYER ANTHI


51. Name: PETSA MARKELA-DESPINA
Graduation date: 6/7/2017
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση από τη γαλλική προς την ελληνική του άρθρου με τίτλο: La propulsion diesel electrique des methaniers Gaz de France
Dissertation title: Annotated translation from French into Greek of the article entitled: La propulsion diesel electrique des methaniers Gaz de France
Supervisor: LOYPAKI ELPIDA


52. Name: PITOU CHRISTINA
Graduation date: 4/7/2017
Dissertation title: Ελληνικές Παραδόσεις στις ΗΠΑ και Μετάλλαξη Ταυτότητας: Αφομοίωση και Ενσωμάτωση στην Αμερικανική Κουλτούρα στο Rain in the Valley της Helen Papanikolas και το My Big Fat Greek Wedding 1 & 2 της Nia
Dissertation title: Greek Homeland Traditions in the USA and Identity Transformation: Assimilation and Acculturation in Helen Papanikolas’s Rain in the Valley and Nia Vardalos’s My Big Fat Greek Wedding 1 & 2
Supervisor: George Kalogeras


53. Name: MARGARI EKATERINI
Graduation date: 3/7/2017
Dissertation title: Χρήση της λίστας ακαδημαϊκών λέξεων (AWL) της Coxhead και συμφράσεις που παράχθηκαν σε διαλεκτικά δοκίμια Ελλήνων και Αμερικανών πανεπιστημιακών φοιτητών: μια συγκριτική μελέτη
Dissertation title: Coxhead’s AWL use and collocations produced in Greek and American university students’ argumentative essays: a comparative study
Supervisor: Eleni Agathopoulou


54. Name: KOYRNETA MARIA
Graduation date: 30/6/2017
Dissertation title: Το Μυστικό Νόημα: μια συγκριτική προσέγγιση Στωϊκών & Νεοπλατωνικών αλληγορικών αναγνώσεων των Ομηρικών Επών Ιλιάς & Οδύσσεια
Dissertation title: The Secret Meaning: a comparative approach of Stoic & Neoplatonic allegorical readings of the Homeric Epics Ilias & Odyssey
Supervisor: GIAVIS KONSTANTINOS


55. Name: PAROUSI KALLIROI
Graduation date: 23/6/2017
Dissertation title: Μετανεωτερικές αναπαραστάσεις και το βίωμα της πόλης
Dissertation title: Postmodern representations and the experience of the city
Supervisor: RAPATZIKOU TATIANI


56. Name: SYMEONIDOU PINELOPI
Graduation date: 23/6/2017
Dissertation title: Η παρουσία του παρία/του περιθωρίου στο αθηναϊκό άστυ. Μια γενεαλογία των μορφών και του χώρου
Dissertation title: The presence of pariah / margin in the Athens city. A genealogy of forms and space
Supervisor: NAOUM IOANNA


57. Name: PARISAKI MARINA
Graduation date: 16/6/2017
Dissertation title: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στον τομέα των υλικών συσκευασίας
Dissertation title: Project IATE in Packaging field
Supervisor: LOYPAKI ELPIDA


58. Name: TSIOKOU EKATERINI
Graduation date: 12/6/2017
Dissertation title: Αναγνώσεις του Αστικού Πεδίου στην Πεζογραφία της 11ης Σεπτεμβρίου: Αστικές Εκδηλώσεις Τραύματος και Εθνικής Ταυτοτητας στο Falling Man του Don DeLillo και στο Netherland του Joseph O’Neill
Dissertation title: Reading the Cityscape in Post-9/11 Fiction: Urban Manifestations of Trauma and National Identity in Don DeLillo’s Falling Man and Joseph O’Neill’s Netherland
Supervisor: Tatiani Rapatzikou


59. Name: GERAKINI ALEXANDRA
Graduation date: 25/5/2017
Dissertation title: Η πόλη των Αθηνών στη λογοτεχνία της κρίσης
Dissertation title: The city of Athens in the literature of crisis
Supervisor: NAOUM IOANNA


60. Name: MPAMPA PARASKEVI
Graduation date: 24/5/2017
Dissertation title: Διεθνείς οργανισμοί και εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης της UNESCO και της UNICEF. Σημειωτική ανάλυση.
Dissertation title: International organizations and education. Study case of UNESCO and UNICEF. Semiotic analysis
Supervisor: CHRISTODOULOU ANASTASIA - CHARIKLIA


61. Name: PARANOU CHRYSOULA
Graduation date: 24/5/2017
Dissertation title: Σημειωτική ανάλυση του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β, αρ. φύλλου 304/13-03-03
Dissertation title: Semiotic analysis of the cross-curricular comprehensive framework for preschool education (Government’s Gazette Vol. B, No. 304 / 13-03-03)
Supervisor: CHRISTODOULOU ANASTASIA - CHARIKLIA


62. Name: LUKIANENKO MARYNA
Graduation date: 23/5/2017
Dissertation title: Investigating the effects of processing instruction on the acquisition of Russian aspect by Greek learners
Dissertation title: Διερεύνηση των επιπτώσεων της Διδασκαλίας Βάσει Γλωσσικής Επεξεργασίας στην απόκτηση του ποιού ενέργειας στα Ρώσικα από Έλληνες σπουδαστές
Supervisor: AGATHOPOULOU ELENI


63. Name: AGRAFIOTI ANTONIA-NANETTE
Graduation date: 10/5/2017
Dissertation title: Ο μεταφραστής και το XLIFF: Πού έγκειται η σημασία του;
Dissertation title: XLIFF and the Translator: Why Does It Matter?
Supervisor: DIMITROULIA XANTHIPI


64. Name: GKIVISI ELENI
Graduation date: 10/5/2017
Dissertation title: Το στερεότυπο της Ανατολής μέσα από την εικονολογία: οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις της Αιγύπτου και του Πακιστάν μέσα από τα έργα των Alaa Al-Aswany και Tariq Ali
Dissertation title: The stereotype of the Orient through literary imagology: the cultural representations the Egypt and Pakistan through the works of Alaa Al – Aswany and Tariq Ali
Supervisor: GRAMMATIKOPOULOU EVGENIA


65. Name: THEODORIDOU CHRISTINA
Graduation date: 10/5/2017
Dissertation title: Ο τρόμος μέσα στον «Τρόμο»: Η επιρροή της Γαλλικής Επανάστασης στη λογοτεχνία, μέσα από την αφήγηση του Καλόγερου του Matthew Lewis και της Ζυστίν του Μαρκήσιου Ντε Σαντ
Dissertation title: The terror within the “Terror”: The influence of the French Revolution on literature, through the narratives of Matthew Lewis’ The Monk and Marquis De Sade’s Justine
Supervisor: SCHOINA MARIA


66. Name: NAKA MALAMATI-IOANNA
Graduation date: 9/5/2017
Dissertation title: Το αισθητικό Υψηλό και οι ονειρικές κατασκευές στον William Wordsworth και τον Διονύσιο Σολωμό
Dissertation title: The aesthetic Sublime and dream devices in William Wordsworth and Dionysios Solomos
Supervisor: SCHOINA MARIA


67. Name: VAMVINI EVANGELIA
Graduation date: 8/5/2017
Dissertation title: Ο Καβάφης και ο Σεφέρης ως world poets. Η παρουσία της καβαφικής και σεφερικής ποίησης σε αγγλόφωνες ανθολογίες της world literature
Dissertation title: Cavafy and Seferis as world poets. Cavafy’s and Seferis’ poetry in anglophone anthologies of world literature
Supervisor: NAOUM IOANNA


68. Name: ELEFTHERIADOU ELENI
Graduation date: 5/5/2017
Dissertation title: Σεξουαλικότητα και πόλεμος ως νεωτερικές εκφάνσεις στα μυθιστορήματα Mrs Dalloway και Lady Chatterley’s Lover
Dissertation title: Sexuality and war as manifestations of modernity in Mrs Dalloway and Lady Chatterley's Lover
Supervisor: APOSTOLOU FOTINI


69. Name: TSANTARI CHRISANTHI
Graduation date: 5/4/2017
Dissertation title: CLIL in art: Materials Design and implementation
Dissertation title: CLIL και τέχνη: Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού
Supervisor: MATTHEOUDAKIS MARINA


70. Name: CHIMONIDOU PANAGIOTA
Graduation date: 22/3/2017
Dissertation title: Περιστασιακή και Σκόπιμη κατάκτηση λεξιλογίου με αξιοποίηση παραμυθιού: μελέτη περίπτωσης για μικρούς μαθητές
Dissertation title: Incidental and intentional vocabulary acquisition through storytelling: A case study of young learners
Supervisor: Mattheoudakis Marina


71. Name: NIKOLAIDOU GEORGIA
Graduation date: 21/3/2017
Dissertation title: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στον τομέα των υλικών συσκευασίας
Dissertation title: IATE terminology project on packaging materials
Supervisor: LOUPAKI ELPIDA


72. Name: PAPANDREOU PANAGIOTA
Graduation date: 21/3/2017
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά Απόσπασμα από το άρθρο «The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges
Dissertation title: Annotated translation into Greek. Abstract of the article “The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges
Supervisor:


73. Name: CHIRAS ALEXANDROS-KONSTANTINOS
Graduation date: 15/3/2017
Dissertation title: Σχολιασμένη Μετάφραση του κειμένου: Κατευθυντήριες γραμμές εκτέλεσης των ελέγχων με σκοπό τη διασφάλιση της διατροφικής ασφάλειας στο πλαίσιο της παράγωγης και της διάθεσης στην αγορά γάλακτος που προορίζεται για θερμική επεξεργασία και
Dissertation title: Annotated translation of the text: Guidelines for the execution of controls to ensure food safety during the production and placing on the market of milk intended for heat treatment and processing
Supervisor: KASAPI ELENI


74. Name: TSOMPANOS DIMITRIOS-AGAMEMNON
Graduation date: 9/2/2017
Dissertation title: Όταν οι κόσμοι συγκρούονται: Οντολογία και μεταμυθοπλασία στα έργα του Stephen King "To τραγούδι της Σουζάνας και ο Μαύρος Πύργος"
Dissertation title: When worlds collide: Ontology and metafiction in Stephen King’s The Dark Tower Series
Supervisor: Rapatzikou Tatiani


75. Name: FIORENTZI CRYSTALLENIA
Graduation date: 2/2/2017
Dissertation title: Αρθρωτικά προβλήματα σε ενήλικες με Σύνδρομο Ντάουν: μια μελέτη για τα φωνήεντα και τα σύμφωνα της ελληνικής γλώσσας
Dissertation title: Articulatory problems in adults with Down Syndrome: A study of Greek vowels and consonants
Supervisor: Nicolaidis Katerina


76. Name: NESI VASILIKI
Graduation date: 31/1/2017
Dissertation title: Ακουστική ανάλυση των ελληνικών έρρινων, υγρών συμφώνων και του φωνιεντικού περιβάλλοντός τους όπως αυτά παράγονται από παιδιά και ενήλικες
Dissertation title: An acoustic analysis of Greek nasals, liquids and their vocalic context as produced by children and adults
Supervisor: Nicolaidis Katerina


77. Name: LIVADA ARCHONTIA
Graduation date: 20/1/2017
Dissertation title: Ανακτώντας το Φεμινισμό στη Λαϊκή Κουλτούρα
Dissertation title: Reclaiming feminism in popular culture: Subversive humour and satirical reappropriation of female stereotypes in the film comedies "Pitch Perfect" and "Pitch Perfect 2"
Supervisor: Pastourmatzi Domna


78. Name: MAVRIDOU IOANNA
Graduation date: 20/1/2017
Dissertation title: Φύλο, (Απο)Σωματοποίηση, και Εικόνα της Τεχνητής Νοημοσύνης και του Ρομπότ στο «Δικός της» του Σπάικ Τζονζ και στο «Από μηχανής» του Άλεξ Γκάρλαντ
Dissertation title: Gender, (Dis)Embodiment, and the Image of A.I. and Robot in Spike Jonze’s Her and Alex Garland’s Ex Machina
Supervisor: Pastourmatzi Domna


79. Name: KARAMPELA ELI
Graduation date: 19/1/2017
Dissertation title: Διαμελίζοντας το Πολιτικό Σώμα: Έθνος και Διαφορετικότητα στο Frankenstein και στο The Last Man της Mary Shelley
Dissertation title: Dissecting the Body Politic: Nationhood and Otherness in Mary Shelley's Frankenstein and The Last Man
Supervisor: Maria Schoina


80. Name: KARKANEVATOU STYLIANI
Graduation date: 19/1/2017
Dissertation title: Επανεξέταση της πολιτισμικής ταυτότητας στα έργα «Τα πάντα γίνονται κομμάτια» του Τσίνουα Ατσέμπε και «Τελετή»
Dissertation title: Cultural identity revisited in Chinua Achebe's Things Fall Apart and A.M. Silko's Ceremony
Supervisor: Yiannopoulou Effie


81. Name: MISAILIDOU AGAPI
Graduation date: 22/12/2016
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση με τίτλο: "Χρηματοπιστωτικές αγορές μικρών επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2014"
Dissertation title: Annotated translation entitled: "Small business finance markets 2014"
Supervisor: LOUPAKI ELPIDA


82. Name: AVGERIDOU SOFIA
Graduation date: 19/12/2016
Dissertation title: Αξιολόγηση ξενόγλωσσου (Αγγλικού) υλικού για μαθητές προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα
Dissertation title: Evaluation of EFL materials for preschool learners in Greece
Supervisor: Alexiou Thomai


83. Name: DOUVIS ZAFIRIOS
Graduation date: 19/12/2016
Dissertation title: Developing Learner Profiles: A corpus-based study of tense and aspect use by young EFL learners
Dissertation title: Αναπτυσσόμενα Προφίλ Μαθητών: Μια μελέτη, βασισμένη σε σώματα κειμένων, της χρήσης των χρόνων και ρηματικών όψεων από μικρούς μαθητές που μαθαίνουν την αγγλική ως ξένη γλώσσα
Supervisor: Matthaioudakis Marina


84. Name: FEKA MARIA
Graduation date: 1/12/2016
Dissertation title: Δυσλεξία στην Ελληνική ως μητρική γλώσσα και στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα: μελέτη μιας περίπτωσης
Dissertation title: Dyslexia in Greek as an L1 and in English as an L2: A Case Study
Supervisor: Mattheoudakis Marina


85. Name: EFTHIMIOU CHRISTINA
Graduation date: 20/9/2016
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση από τα Ισπανικά προς τα Ελληνικά Τίτλος άρθρου: El “interprete” audiovisual y el humor en el doblaje
Dissertation title: Αnnotated translation from Spanish into Greek Article title: El “interprete” audiovisual y el humor en el doblaje
Supervisor:


86. Name: CHRISOULAKI CHRISOULA
Graduation date: 14/9/2016
Dissertation title: Σχολιασμένη Μετάφραση από τα ισπανικά στα ελληνικά του άρθρου El control de la inmigracion ilegal en la frontera exterior del Mediterraneo Central
Dissertation title: Commented Translation from Spanish to Greek of the article with the title “El control de la inmigracion ilegal en la frontera exterior del Mediterraneo Central”
Supervisor: PALEOLOGOS KONSTANTINOS


87. Name: KAFETZI-LOUZIOTOU LIGIA
Graduation date: 14/9/2016
Dissertation title: Σχολιασμένη Μετάφραση «Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global» Miguel A. Bernal-Merino
Dissertation title: Annotated Translation “Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global” Miguel A. Bernal-Merino
Supervisor: DIMITROULIA XANTHIPI


88. Name: LIATSOPOULOU ANDRIANI
Graduation date: 19/8/2016
Dissertation title: Μια επώδυνη κληρονομιά Τραύμα, Ενοχή και Διαχείριση του Παρελθόντος στα μυθιστορήματα Διαβάζοντας στη Χάννα του Bernhard Schlink Ο Γερμανός μουτζαχεντίν του Boualem Sansal
Dissertation title: A painful heritage Trauma, Guilt and Management of the Past in Bernhard Schlink’s The Reader and Boualem Sansal’s Le Village de l'Allemand ou Le Journal des freres Schiller
Supervisor: GEORGOPOULOU ELENI


89. Name: GAKI THOMAI
Graduation date: 26/5/2016
Dissertation title: Σχέδιο ορολογίας IATE : μια πρακτική και θεωρητική προσέγγιση
Dissertation title: IATE Terminology project : a practical and theoretical approach
Supervisor: LOUPAKI ELPIDA


90. Name: KOUMPLI ILIANA
Graduation date: 23/3/2016
Dissertation title: Η απόδοση του πολιτισμικού στοιχείου στα κόμικς: η περίπτωση Don Rosa: «Bίος και πολιτεία του Σκρουτζ Μακ Ντακ
Dissertation title: The rendition of the cultural element in comics: the case of Don Rosa: “The Life and Times of Scrooge Mc Duck
Supervisor: DIMITROULIA XANTHIPI


91. Name: ACHMET KECHAGIA SERVER
Graduation date: 22/3/2016
Dissertation title: Ανάλυση της Πομακικής γλώσσας βασισμένη σε δεδομένα επιτόπιας έρευνας
Dissertation title: En analysis of the Pomak language based on fieldwork research data
Supervisor: Elisabeth Mela-Athanasopoulou


92. Name: PAPADOPOYLOU THEODOSIA
Graduation date: 22/3/2016
Dissertation title: A Sketch Grammar of the Dialect of Thrace, based on primary data from the region of Xanthi
Supervisor: mela-athanasopoylou elisavet


93. Name: CHRISTIDOU IOULIETTA
Graduation date: 25/2/2016
Dissertation title: Revision and recycling of linguistic elements in textbook materials: A corpus investigation
Supervisor: Matthaioudakis Marina


94. Name: DAVITI ANGELIKI
Graduation date: 25/2/2016
Dissertation title: A corpus-based study of future 'will' and 'be going to' in Greek EFL textbooks
Dissertation title: Μια έρευνα βασισμένη στα σώματα-κειμένων πάνω στο Μέλλοντα (will be και going to) όπως χρησιμοποιείται σε αγγλικά ξενόγλωσσα βιβλία που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα
Supervisor: Matthaioudakis Marina


95. Name: KALLERGI STAVROYLA
Graduation date: 19/2/2016
Dissertation title: Memory and vocabulary development in children
Dissertation title: Μνήμη και γλωσσική ανάπτυξη σε παιδιά
Supervisor: Matthaioudakis Marina


96. Name: PAPAGIANNIDIS KONSTANTINOS
Graduation date: 18/2/2016
Dissertation title: Pre-service Foreign Language Teachers' Beliefs about Language Learning
Supervisor: Sougari Areti-Maria


97. Name: TEGOU SOULTANA
Graduation date: 10/2/2016
Dissertation title: A study on French-Greek Bilingual School Children
Dissertation title: Μελέτη σε δίγλωσσα γαλλο-ελληνόφωνα παιδιά σχολικής ηλικίας
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


98. Name: ROUMANLI ELENI
Graduation date: 28/1/2016
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση με τίτλο: Το trafficking ως φαινόμενο και η εκπόρνευση των μεταναστριών
Dissertation title: Annotated translation titled: Trafficking and prostitution of immigrant women
Supervisor: KASAPI ELENI


99. Name: IOANNIDOU SOSANNA
Graduation date: 21/12/2015
Dissertation title: Ονειρικό φως και εφιαλτικές σκιές στα διηγήματα του E.T.A. Χόφμαν: Κόσμος μαγικός, εσώτερος και φροϋδικό ασυνείδητο. Μια κατοπτρική σχέση.
Dissertation title: The light of dreams and the shadows of nightmares in the stories of ETA Hoffman: A world of magic and Freudian unconscious. A mirror relationship.
Supervisor: NAOUM IOANNA


100. Name: KOULIOUFA VERONIKH
Graduation date: 16/12/2015
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση του κειμένου: Η Οικιακή Εργασία είναι Πραγματική Εργασία: Η εκ νέου πολιτικοποίηση του θέματος του Φύλου, της Ιδιότητας του Πολίτη και των Παγκόσμιων Αδικιών
Dissertation title: Annotated translation of the text: Domestic Work is Real Work: Repoliticizing the Discourse on Gender, Citizenship, and Global Injustices
Supervisor: LOUPAKI ELPIDA


101. Name: KLANGOU STAMATIA
Graduation date: 8/12/2015
Dissertation title: Greek students' motivation and belifs about choosing teaching English as a career
Dissertation title: Πεποιθήσεις και κίνητρα που ωθούν τους Έλληνες φοιτητές να επιλέξουν τη Διδασκαλία των Αγγλικών ως επάγγελμα
Supervisor: Sougari Areti-Maria


102. Name: PRODROMOU EVANGELIA
Graduation date: 8/12/2015
Dissertation title: Investigating English teacher motivation in the Greek educational context
Dissertation title: Εξερευνώντας τα κίνητρα των καθηγητών αγγλικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Supervisor: Sougari Areti-Maria


103. Name: VAITSI EVDOXIA
Graduation date: 8/12/2015
Dissertation title: Investigating Primary Classroom Assessment Practices in Greek State Schools and Foreign Language Centres: A Case Study
Dissertation title: Η διερεύνηση των πρακτικών αξιολόγησης στα ελληνικά δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών: μια περιπτωσιολογική μελέτη
Supervisor: Sougari Areti-Maria


104. Name: XANTHOU ELISAVET
Graduation date: 8/12/2015
Dissertation title: Teaching English through Differentiated Instruction in Greek State Primary Schools
Dissertation title: Διδάσκοντας Αγγλικά μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε ελληνικά δημόσια δημοτικά σχολεία
Supervisor: Sougari Areti-Maria


105. Name: KOYTSI PANAGIOTA
Graduation date: 26/11/2015
Dissertation title: The American Dream Becomes American Nightmare: The Perfomavity of Violence in the Age of Late Capitalism in the Theatrical Adaptations of The Talented Mr. Ripley (1999) and American Psycho: a New Musical Thriller (2013)
Dissertation title: Το Αμερικανικό όνειρο γίνεται Αμερικανικός εφιάλτης: Η παραστασιολογία της βίας στην εποχή του ύστερου καπιταλισμού στις θεατρικές προσαρμογές Ο Ταλαντούχος κύριος Ρίπλει? (1999) και American Psycho: Ένα Νέο Musical Τρόμου (2013)
Supervisor: Patsalidis Savvas


106. Name: CHARTA MELPOMENI
Graduation date: 24/11/2015
Dissertation title: The acquisition of Greek liquids /r/ and /l/ by pre-school and primary school children
Dissertation title: Η κατάκτηση των Ελληνικών υγρών σύμφωνων /ρ/ και /λ/ από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Supervisor: Nicolaidis Katerina


107. Name: GRIGORIADOU CHRISOULA
Graduation date: 5/11/2015
Dissertation title: Αναμετάφραση και Γλωσσική Επικαιροποίηση: H νεανική ιδιόλεκτος στο The Catcher in the Rye, του J.D.Salinger
Dissertation title: Retranslation and Linguistic update: Teenage slang in The Catcher in the Rye, by J.D. Salinger
Supervisor: GRAMMENIDIS SIMEON


108. Name: CHARANA NIKOLETTA
Graduation date: 22/10/2015


109. Name: MANTA EVGENIA
Graduation date: 22/10/2015
Dissertation title: Σχολιασμένη Διερμηνεία
Dissertation title: Report on Conference Interpreting
Supervisor: WIEDENMAYER ANTHI


110. Name: TSANAKAS KONSTANTINOS
Graduation date: 22/10/2015


111. Name: GIALAMA ELENI
Graduation date: 20/10/2015
Dissertation title: The "Voice" of the "Other": Storytelling in Maxine Hong Kingston's The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood Among Ghosts and China Men
Dissertation title: Η “φωνή” του “άλλου”: η διήγηση μύθων στα έργα της Μαξίν Χονγκ Κίνγκστον η γυναίκα πολεμιστής: απομνημονεύματα μιας παιδικής ηλικίας ανάμεσα σε φαντάσματα και άντρες της Κίνας
Supervisor: Kalogeras Yiorgos


112. Name: GKAMAGKARI THOMAI
Graduation date: 8/10/2015
Dissertation title: Γλωσσική Ποικιλία και Μετάφραση: μια μελέτη στη μετάφραση της αμερικανικής και βρετανικής ποικιλίας της αγγλικής προς την ελληνική γλώσσα βασισμένη στα μυθιστορήματα Σαλεμς Λοτ του Σ.Ε. Κινγκ και ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ
Dissertation title: Linguistic Variation and Translation: a study on the translation of the American and British English varieties into the Greek language based on S.E. King’s Salem’s Lot and J.K. Rowling’s Harry Potter and the Philosopher’s Stone novels”
Supervisor: LAVIDAS NIKOLAOS


113. Name: CHARDALIAS ASTERIOS
Graduation date: 1/10/2015
Dissertation title: On Cognition, Culture, Discourse and Corpora: High Seas and Smitten Hearts
Dissertation title: Περί Γνωσιακής Ικανότητας, Πολιτισμού, Συνεχούς Λόγου και Σωμάτων Κειμένων: Θάλασσες και Καρδιές
Supervisor: Athanasiadou-Gerothanasi Angeliki


114. Name: MARKOPOYLOU PARASKEVI
Graduation date: 1/10/2015
Dissertation title: “Let her go”: The evolution of the Disney female model in Tangled, Brave and Frozen


115. Name: GKOTOSOPOYLOU DIMITRA
Graduation date: 22/9/2015
Dissertation title: Superheroes in an Age of Economic and Political Crisis: Negotiations on American Republicanism in Marvel's Superhero Films
Supervisor: Detsi Zoi


116. Name: DOSIDI ANASTASIA
Graduation date: 18/9/2015


117. Name: FRANTZESKAKI AIKATERINI
Graduation date: 18/9/2015


118. Name: MPAROUTI MARIA
Graduation date: 18/9/2015


119. Name: PAPADAKI SAVVINA - MELINA
Graduation date: 18/9/2015


120. Name: PARALIKAS ILIAS
Graduation date: 18/9/2015
Dissertation title: Σχολιασμένη Διερμηνεία
Dissertation title: Dossier of Conference Interpreting experience
Supervisor: WIEDENMAYER ANTHI


121. Name: TSIADIMOS NIKOLAOS
Graduation date: 8/9/2015
Dissertation title: "Early EFL literacy introduction: A Comparative Study of Whole World and Systematic Phonics Approaches"
Dissertation title: Εισαγωγή στον Εγγραμματισμό για μικρούς μαθητές της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας: Mια συγκριτική μελέτη Ολιστικής και συστηματικής αναλυτικό-συνθετικής προσέγγισης (Phonics)
Supervisor: Matthaioudakis Marina


122. Name: APOSTOLIDOU ANASTASIA
Graduation date: 14/7/2015
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση αποσπάσματος από το βιβλίο Literarische Ubersetzung – Geschichte – Theorie - Kulturelle Wirkung του Jorn Albrecht. Κεφάλαιο 7.2
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση αποσπάσματος από το βιβλίο Literarische Ubersetzung – Geschichte – Theorie - Kulturelle Wirkung του Jorn Albrecht. Κεφάλαιο 7.2
Supervisor:


123. Name: KIPOURIDOU ROMINA
Graduation date: 14/7/2015
Dissertation title: Η μετάφραση στο έργο του Jorge Luis Borges: θεωρία και πράξη
Dissertation title: The theme of translation in Jorge Luis Borge’s writings: theory and practice
Supervisor: PALEOLOGOS KONSTANTINOS


124. Name: LYMPOU PAVLINA
Graduation date: 7/7/2015
Dissertation title: The Wicked Witch of the Discworld: A Re-examination of Magical Authority and Gender Politics
Dissertation title: Η Κακιά Μάγισσα του Δισκόκοσμου: Η Αναθεώρησης της Μαγικής Αρχής και η Πολιτική του Φύλου
Supervisor: Boklund-Lagopoulou Karin


125. Name: FINOPOULOU THEODORA
Graduation date: 26/6/2015
Dissertation title: Διπλωματική Εργασία για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης - Ειδίκευση Διερμηνείας
Dissertation title: Thesis for the Master’s Degree in Conference Interpreting and Translation of the Schools of Philology, English, French, German, Italic Language and Literature – Major
Supervisor: WIEDENMAYER ANTHI


126. Name: TSIOTRA DESPINA
Graduation date: 24/6/2015
Dissertation title: Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την ανιθαγένεια Νο. 4: Εξασφάλιση του Δικαιώματος κάθε παιδιού για την Κτήση Ιθαγένειας μέσω των Άρθρων 1-4 της Σύμβασης του 1961 για τη Μείωση της Ανιθαγένειας
Dissertation title: Guidelines on statelessness no. 4: ensuring Every Child’s Right to Acquire a Nationality through Articles 1-4 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness
Supervisor: LOUPAKI ELPIDA


127. Name: TSOPOURIDOU STAVROYLA
Graduation date: 26/5/2015
Dissertation title: Do bilinguals have an advantage in inhibitory control over monolinguals?
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


128. Name: TZOYNI MARIA
Graduation date: 21/5/2015
Dissertation title: The Painful Body: A Trajectory of Pain through Female Performance Art
Dissertation title: Το σώμα του πόνου: μια πορεία του πόνου μέσω της γυναικείας τέχνης του περφόρμανς
Supervisor: Patsalidis Savvas


129. Name: VAGENAS ALEXANDROS
Graduation date: 19/5/2015
Dissertation title: The old and the new English course books of Greek state primary schools: Vocabulary comparison and analysis between the third and the fourth primary school course books: Transition issues and recommendations'
Supervisor: Alexiou Thomai


130. Name: SARATSLI DIONYSIA
Graduation date: 18/5/2015
Dissertation title: Vocabulary analysis of Magic Book 1 and Magic Book 2: a corpus study'
Supervisor: Alexiou Thomai


131. Name: PAPAGEORGIOU ATHANASIA
Graduation date: 5/5/2015
Dissertation title: Η διερεύνηση της ουτοπίας στο ποιητικό έργο του Ανδρέα Εμπειρίκου
Dissertation title: The investigation of Utopia in Andreas Embeirikos’ poetic work
Supervisor: NAOUM IOANNA


132. Name: MIRAKA FJORALBA
Graduation date: 19/3/2015
Dissertation title: Hollywood and the Femme Fatale: Feminine Monsters and Monstrous Femininities in Classical Film Noir and Neo-Noir
Supervisor: Pastourmatzi Domna


133. Name: KYRIAKOU VASILIKI
Graduation date: 27/2/2015
Dissertation title: Bilingualism and Narration: Exploring Grammatical and Orgainzational Skills through narrative development
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


134. Name: CHATZIDIMOU MARIA
Graduation date: 9/2/2015
Dissertation title: Re-Writing History in Quentin Tarantino's Django Unchained
Supervisor: Kontos Nikos


135. Name: TROUPKOS NIKOLAOS
Graduation date: 6/2/2015
Dissertation title: Ημιαυτόματη επεξεργασία σωμάτων κειμένων στο πεδίο της βιοποικιλότητας με σκοπό την εξαγωγή ορολογίας
Dissertation title: Semi-automatic processing of a corpus in the field of biodiversity for terminology extraction purposes
Supervisor: KYRIAKOPOULOU PANAGIOTA


136. Name: KARAMPELA MANTO-PINELOPI
Graduation date: 18/12/2014
Dissertation title: The American Interpretation of the Greek War of Independence through M. M. Noah's The Grecian Captive, Fitz G. Halleck's poem Marco Bozzans and other texts
Supervisor: Detsi Zoi


137. Name: FILIPIDOU EKATERINI
Graduation date: 25/11/2014
Dissertation title: Εξερευνώντας το ελληνόφωνο μεταφρασεολογικό τοπίο με οδηγό τον χάρτη του Holmes: μια βιβλιογραφική βάση δεδομένων
Dissertation title: Exploring the Translation Studies field in the Greek-speaking word with the guidance of Holmes’ map: a bibliographic database
Supervisor: GRAMENNIDIS SIMEON


138. Name: CHATZIPAPATHEODORIDIS KONSTANTINOS
Graduation date: 24/11/2014
Dissertation title: From Homophobia to Phobophilia: Poetics of Camp in Southern Gothic Literature
Dissertation title: Από την Ομοφοβία στην Φοβοφιλία: Η Ποιητική του Εξεζητημένου στη Γοτθική Λογοτεχνία του Αμερικανικού Νότου
Supervisor: Theodosiadou Georgia


139. Name: PATOYCHA ANNA
Graduation date: 14/11/2014
Dissertation title: The Vision of an Egalitarian Society within Charlotte Perkins Gilman's Utopian Novels: Moving the Mountain, Herland, and With Her In Ourland
Supervisor: Pastourmatzi Domna


140. Name: DELIKONSTANTINIDOU AIKATERINI
Graduation date: 10/10/2014
Dissertation title: Questing for 21st Century ??? In the Realm of the Greek Magic Myth: Dramatic Mythic(al) Revisions by Cherrie Moraga, Luis Alfaro, and Caridad Svich
Dissertation title: Αναζητώντας τη mestizaje του 21ου αιώνα στη χώρα του Ελληνικού τραγικού μύθου: Δραματικές μυθικές διασκευές από την Cherrie Moraga, τον Luis Alfaro, και την Caridad Svich.
Supervisor: Patsalidis Savvas


141. Name: KOSTOPOULOS STELIOS
Graduation date: 24/9/2014


142. Name: DIMITRIADOU MARIA
Graduation date: 1/7/2014
Dissertation title: (Re)Imagining the (Neo)Victorian Spinster: Gothic, Sensationalist and Melodramatic Reflections of Miss Havisham
Dissertation title: (Aνα)Διαμορφώνοντας την (Νέο)Βικτωριανή Γεροντοκορη: Γκόθικ, Αισθησιοκρατικές και Μελοδραματικές Απεικονήσεις της Μις Χάβισαμ.
Supervisor: Kitsi-Mitakou Katerina


143. Name: ANGELIDOU KYRIAKI
Graduation date: 16/5/2014
Dissertation title: The Invention of Children's Literature: The Case of the Mischievous Roald Dahl
Dissertation title: Η Εφεύρεση της Παιδικής Λογοτεχνίας: Η Περίπτωση του Άτακτου Ρόαλντ Νταλ
Supervisor: Boklund-Lagopoulou Karin


144. Name: BARMPAGEORGOPOYLOU STAVROYLA
Graduation date: 3/4/2014
Dissertation title: Investigating Teachers' and Learners' Perceptions and Attitudes Towards Multiculturalism: A Case Study
Dissertation title: Ερευνώντας τις στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών και μαθητών απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα: Μελέτη περίπτωσης
Supervisor: Sougari Areti-Maria


145. Name: KATSANIDI GEORGIA
Graduation date: 31/3/2014
Dissertation title: The acquisition of Greek vowels by pre-school and primary school children
Dissertation title: Η απόκτηση των φωνηέντων της Ελληνικής από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Supervisor: Nicolaidis Katerina


146. Name: LIONTOU AIKATERINI
Graduation date: 10/2/2014
Dissertation title: Making Humans/Making Empires: Technologically Created Bodies as a Metaphor for Racialised Bodies in Mary Shelley's Frankenstein, or the Modern Prometheus (1818) and Kazus Ishiguro's Never Let me Go (2005)
Supervisor: Schoina Maria


147. Name: VOUTSA VARVARA
Graduation date: 7/2/2014
Dissertation title: Overcoming Trauma and Guilt through Narrative in Ian McEwan's Atonement: Novel versus Film
Supervisor: Sakellaridou Elisavet


148. Name: POZOUKIDIS KONSTANTINOS
Graduation date: 4/2/2014
Dissertation title: Utopic/Dystopic Narratives and the Fantasy of Copernicization in Mary Shelley's Frankenstein or the Modern Prometheus
Supervisor: Schoina Maria


149. Name: KAMPATSIKA KALLIOPI
Graduation date: 31/1/2014
Dissertation title: The Disruption of Stereotypical Prejudices, Ideological Mechanisms and Cultural Conventions by the Early Twentieth Century African American Women Playwrights
Dissertation title: Η κατάρριψη των στερεοτυπικών προκαταλήψεων, ιδεολογικών μηχανισμών και πολιτιστικών συμβάσεων από τις Αφροαμερικανίδες θεατρικούς συγγραφείς των αρχών του εικοστού αιώνα.
Supervisor: Detsi Zoi


150. Name: KATSANIDI THEODORA
Graduation date: 31/1/2014
Dissertation title: Wh-Movement: The Case of Greek Learners of English
Dissertation title: Μετακίνηση WH-φράσης: Η Περίπτωση των Ελλήνων Μαθητών που Διδάσκονται την Αγγλική.
Supervisor: Tsangalidis Anastasios


151. Name: ZAPRA ELENI
Graduation date: 22/1/2014
Dissertation title: Women and Madness in American Theatre
Supervisor: Detsi Zoi


152. Name: XARGIA MARIA
Graduation date: 13/1/2014
Dissertation title: Greek teenagers' argument construction in written English: a contrastive rhetoric study of argumentative writing
Supervisor: Matthaioudakis Marina


153. Name: POURNARA ELISAVET
Graduation date: 29/11/2013
Dissertation title: Frankenstein's Palimpsest: Cases of Media Specific Analysis in Mary Shelley's 1816-17 Draft of Frankenstein and Shelley Jackson's Patchwork Girl
Dissertation title: Το Παλίμψηστο του Frankenstein: Μιντιακές Προσεγγίσεις στο 1816-17 Draft of Frankenstein της Mary Shelley και στο Patchwork Girl της Shelley Jackson
Supervisor: Schoina Maria


154. Name: KOKKALIARI AIKATERINI
Graduation date: 28/11/2013
Dissertation title: The Language of Expert and Lay Witness Testimonies in the State of Florida vs Casey Marie Anthony: a Corpus-based Analysis
Dissertation title: Η γλώσσα των καταθέσεων των πραγματογνωμόνων και των απλών μαρτύρων στη δίκη της Πολιτείας της Φλόριντα κατά της Casey Marie Anthony: Μία ανάλυση που βασίζεται σε σώματα κειμένων.
Supervisor: Koutoupi-Kiti Elisavet


155. Name: RAKHUBA ANASTASIYA
Graduation date: 26/11/2013
Dissertation title: The Belarusian Learner Corpus of English: current status and Future directions
Supervisor: Matthaioudakis Marina


156. Name: SEITANIDI ELENI
Graduation date: 18/11/2013
Dissertation title: A corpus-based analysis of the lexis and phraseology of Management articles: A comparison to the "Academic wordlist" and the "General Service List"
Dissertation title: Λεξιλογική και φρασεολογική ανάλυση των άρθρων Διοίκησης Επιχειρήσεων βασισμένη σε σώμα κειμένων: σύγκριση με την Λίστα Ακαδημαϊκών Λέξεων και την Λίστα Λέξεων Γενικής Χρήσης.
Supervisor: Matthaioudakis Marina


157. Name: OUZOYNOGLOU SOFIA
Graduation date: 5/11/2013
Dissertation title: Fashion Glamor and Mass-Mediated Reality: Bret Easton Ellis's Glamorama (1998) and Jay McInverney's Model Behaviour (1998)
Dissertation title: Η Λάμψη της Μόδας και η Μιντιακή Πραγματικότητα στο Μυθιστόρημα του Bret Easton Ellis, Glamorama (1998) και του Jay McInerney, Model Behaviour (1998).
Supervisor: Rapatzikou Tatiani


158. Name: POLITIDOU SOFIA
Graduation date: 5/11/2013
Dissertation title: Exploring Racial Identity in Digital Narratives: Erik Loyer's Chroma (2001) and Joyce R. Walker's Textural Textuality: A Personal Exploration of Critical Race Theory (2002)
Dissertation title: Η Διερεύνηση της Φυλετικής Ταυτότητας σε Ψηφιακές Αφηγήσεις: Το Παράδειγμα του Erik Loyer Chroma (2001) και της Joyce R. Walker Textural Textuality: A Personal Exploration Of Critical Race Theory (200
Supervisor: Rapatzikou Tatiani


159. Name: KIPOUROY IOANNA
Graduation date: 30/10/2013
Dissertation title: Black Masculinity as Otherness: Invisibility and Citizenship in Blackface Minstrelsy, Herman Melville, Ralph Ellison, and Norman Mailer
Dissertation title: Mαύρη Aρρενωπότητα ως Eτερότητα στην Αμερικάνικη Λογοτεχνία: Αορατότητα και Ιθαγένεια στα έργα των Χέρμαν Μέλβιλ, Ραλφ Ελλισον, και Νόρμαν Μέιλερ
Supervisor: Theodosiadou Georgia


160. Name: ALOGARIASTOY EFROSINI
Graduation date: 30/9/2013


161. Name: KARAVALTSIOU MARIA
Graduation date: 30/9/2013


162. Name: KONTA ELENI
Graduation date: 30/9/2013


163. Name: MOUKAS PANAGIOTIS
Graduation date: 30/9/2013


164. Name: PAPAKOSTAS DIMITRIOS
Graduation date: 30/9/2013


165. Name: TSAIMANAKI POLIXENI
Graduation date: 30/9/2013


166. Name: SFITI NIKOLETA
Graduation date: 12/9/2013
Dissertation title: "Masculinity and Commodity Culture in the British Hooligan Film Center"
Supervisor: Boklund-Lagopoulou Karin


167. Name: KOYTLA DIMITRA
Graduation date: 19/8/2013
Dissertation title: Poets, Planters and Shepherds: Edmund Spencer and the borders of Civility
Dissertation title: Ποιητές, έποικοι και ποιμένες: ο Έντμουντ Σπένσερ και τα σύνορα της πολιτισμικής ταυτότητας
Supervisor: Krontiri Tina


168. Name: ILIADOU ANTONIA
Graduation date: 2/7/2013
Dissertation title: Humanity Square One: From William Golding's Lord of the Fliesto ABC's Lost
Dissertation title: Ανθρώπινη φύση από την αρχή: Από τον «Άρχοντα των Μυγών» του Γουίλιαμ Γκόλντινγκ στο «Οι Αγνοούμενοι» του ABC.
Supervisor: Yemenetzi-Malathoyni Smaragda


169. Name: GRAMMATIKOPOYLOU PANAGIOTA
Graduation date: 21/5/2013
Dissertation title: Materials Development for the CLIL Primary Classroom: Communicative Tasks Revolving Aroundthe Teaching of Geography in English
Supervisor: Matthaioudakis Marina


170. Name: KOKLA ANASTASIA
Graduation date: 21/5/2013
Dissertation title: Dora the Explorer: A TV character or a Preschoolers' foreign language teacher?
Supervisor: Alexiou Thomai


171. Name: TZAIKOU ELENI
Graduation date: 21/5/2013
Dissertation title: Beliefs and strategy use in the learning of Spanish on a Third or Additional language by Greek adult learners from a cross-linguistic perspective
Supervisor: Psaltou-Joycey Angeliki


172. Name: MONA GEORGIA
Graduation date: 9/4/2013
Dissertation title: Η διαδικασία επιχώριας προσαρμογής του προγράμματος Omega T+: η οπτική του μεταφραστή
Dissertation title: The process of localizing Omega T+ into greek: a translator’s perspective
Supervisor: KANELLIADOU POLIXENI


173. Name: GIANNOULIDOU THEODORA
Graduation date: 4/3/2013
Dissertation title: "Gender and Horror in Daren Aronofsky's Black Swan"
Supervisor: Rehling Nicola


174. Name: KYRIAZI MEROPI
Graduation date: 1/3/2013
Dissertation title: Using electropalatography to investigate speech production of a hearing impaired adult with cochlear implantation: a case study
Supervisor: Nicolaidis Katerina


175. Name: PONTIKAS GIORGOS
Graduation date: 27/2/2013
Dissertation title: Specific Language Impairment and Bilingualism: Evidence from Direct Object Clitics in L1 and L2 Greek
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


176. Name: MEGALOGENI ILEANA
Graduation date: 26/2/2013
Dissertation title: The impact of Interactive Whiteboard on Young Learners L2 Vocabulary Acquisition
Supervisor: Matthaioudakis Marina


177. Name: OSANLI DIMITRA
Graduation date: 26/2/2013
Dissertation title: Explicit vs Implicit vocabulary instruction: A comparable study in a Greek EFL primary class
Supervisor: Matthaioudakis Marina


178. Name: GKEKA AIKATERINI
Graduation date: 25/2/2013
Dissertation title: Two Rivers Within Me Flow: Identity Formation and Development Among Biracial Individuals
Supervisor: Pastourmatzi Domna


179. Name: KOUVALAKI GEORGIA
Graduation date: 20/2/2013
Dissertation title: Second Language Acquisition of Greek clitics and determiners: A cross-sectional study of endstate L1 Russian-L2 speakers
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


180. Name: ANTONIADOU DESPOINA
Graduation date: 1/2/2013
Dissertation title: Bringing Cognitive Linguistics theory on stage. Implications for second language acquisition and teaching
Supervisor: Athanasiadou-Gerothanasi Angeliki


181. Name: MAKSIMOVIC TATJANA
Graduation date: 1/2/2013
Dissertation title: Participles: Their Conceptualization, Expression and Function
Dissertation title: Μετοχές: η νόηση, έκφραση και η λειτουργία τους
Supervisor: Athanasiadou-Gerothanasi Angeliki


182. Name: KONTOPOYLOU KONSTANTINA
Graduation date: 31/1/2013
Dissertation title: Baudrillard's 'The Spirit of Terrorism': Baudrillard, America and the Media
Supervisor: Detsi Zoi


183. Name: KALATHA DESPOINA
Graduation date: 28/1/2013
Dissertation title: The Oriental Woman in Byron's The Giaour, The Corsair, The Bride of Abydos and Lara: Empowerment or Misogyny?
Supervisor: Schoina Maria


184. Name: TOPA CHARIKLEIA
Graduation date: 17/1/2013
Dissertation title: Violence and Otherness in David Mamet's Edmond, Sam Shepard's God of Hell and David Fincher's Fight Club
Supervisor: Detsi Zoi


185. Name: IOANNIDOU ELISAVET
Graduation date: 11/1/2013
Dissertation title: Postmodern Represantations of the Past: Producing and Consuming Neo-Victorian Fiction and Film
Dissertation title: Μεταμοντέρνες Αναπαραστάσεις του Παρελθόντος: Παράγοντας και Καταναλώνοντας Νέο-Βικτωριανή Πεζογραφία και Κινηματογράφο
Supervisor: Schoina Maria


186. Name: SIOPI CHRYSA
Graduation date: 8/1/2013
Dissertation title: Kitsch, Politics and Entertainment: the Kitschification of 9/11 and the American Musical
Dissertation title: Κιτς, Πολιτική και Διασκέδαση: η κιτσοποίηση της 11ης Σεπτεμβρίου και του Αμερικάνικου Μιούζικαλ
Supervisor: Patsalidis Savvas


187. Name: ZOTOU PARASKEVI
Graduation date: 21/12/2012
Dissertation title: Colonial Identity Transformations
Supervisor: Giannopoylou Efthymia


188. Name: XANTHOPOULOU MARIA
Graduation date: 20/12/2012


189. Name: CHRISTAKIDOU ALEXANDRA
Graduation date: 10/12/2012
Dissertation title: The Language of Emotions in Elytis’ Poetry and the Affect of Culture: a Cognitive Linguistic Analysis of Elytis’ The Monogram’
Dissertation title: Η Γλώσσα των Συναισθημάτων στην Ποίηση του Ελύτη και η Επίδραση του Πολιτισμού: μία Ανάλυση Γνωσιακής Γλωσσολογίας για Το Μονόγραμμα του Ελύτη
Supervisor: Athanasiadou-Gerothanasi Angeliki


190. Name: SAKATOU GEORGIA
Graduation date: 10/12/2012


191. Name: TSAROYCHA EFTHYMIA
Graduation date: 6/12/2012
Dissertation title: The Cognitive Grounding of English Phrasal Verbs
Dissertation title: Μια γνωστική προσέγγιση στα περιφραστικά ρήματα της Αγγλικής
Supervisor: Athanasiadou-Gerothanasi Angeliki


192. Name: KARALI MARIA
Graduation date: 8/11/2012
Dissertation title: Growing Up Ethnic and Female in America: Revisions of the Bildungsroman in Sandra Cisnero's The House on Mango Street
Supervisor: Yemenetzi-Malathoyni Smaragda


193. Name: BALNTOYMI KONSTANTINA
Graduation date: 31/10/2012
Dissertation title: The Employment of Vocabulary Learning Strategies by Young Greek Learners of English
Dissertation title: Η Χρήση Στρατηγικών Εκμάθησης Λεξιλογίου από τους Μικρούς Έλληνες Μαθητές της Αγγλικής
Supervisor: Psaltou-Joycey Angeliki


194. Name: LYMPOU IOANNA
Graduation date: 31/10/2012
Dissertation title: On the Road to the Death of the American Dream: Jack Kerouac's On the Road and Hunter S. Thompson's Fear and Loathing in Las Vegas
Supervisor: Rapatzikou Tatiani


195. Name: SALIKOPOYLOU MARIA
Graduation date: 31/10/2012
Dissertation title: The Drug Trope and Addiction Discourse in William Burroughs's Naked Lunch and William Gibson's Neuromancer
Supervisor: Rapatzikou Tatiani


196. Name: TSAKLIDOU KLEONIKI
Graduation date: 31/10/2012
Dissertation title: Learning and Teaching Style Preferences in EFL in the Greek Primary School: Match or Mismatch?
Supervisor: Matthaioudakis Marina


197. Name: KARAKOTTA ANDRONIKI
Graduation date: 28/9/2012
Dissertation title: Hollywood Reflections: The Figure of the Screenwriter in In a Lonely Place and Sunset Boulevard
Supervisor: Rapatzikou Tatiani


198. Name: CHARTOFYLLI ANTHOYLA
Graduation date: 25/9/2012
Dissertation title: Antithesis in the antipodes: Writing and screening a "multicultural" Australia
Supervisor: Giannopoylou Efthymia


199. Name: VERVERI SOFIA – MARIA
Graduation date: 16/9/2012
Dissertation title: Love, hierarchy and cosmos: Chances and the three medieval principles
Supervisor: Boklund-Lagopoulou Karin


200. Name: SISMANIDOU IOANNA
Graduation date: 11/7/2012
Dissertation title: Feature interpretability in adult second language acquisition: the case of the Greek article system
Supervisor: Agathopoulou Eleni


201. Name: THEODOROPOULOS GEORGIOS
Graduation date: 10/7/2012
Dissertation title: Language Learning Strategies for Writing by Greek Adolescent Learners of English
Supervisor: Psaltou-Joycey Angeliki


202. Name: TRIANTAFYLLOU KATERINA
Graduation date: 10/7/2012
Dissertation title: "'It's very stressful being an Other': Constructing and Deconstructing Otherness in Lost"
Supervisor: Rehling Nicola


203. Name: CHIONIDOU ANASTASIA
Graduation date: 4/5/2012
Dissertation title: Consonantal variation and connected speech processes in spontaneous speech: an investigation of the production of British English (RP) and its perception by Greek learners
Supervisor: Nicolaidis Katerina


204. Name: MICHAILIDOU NINA
Graduation date: 4/5/2012
Dissertation title: Acquisition of word initial fricatives by Greek-speaking children
Supervisor: Nicolaidis Katerina


205. Name: DELIOGLANIS VASILEIOS
Graduation date: 27/4/2012
Dissertation title: Digital Textualities in Michael Joyce's Twelve Blue and Twilight: A Symphony, and Steve Tomasula's TOC: A Media Novel
Supervisor: Rapatzikou Tatiani


206. Name: LALA ALKINOI
Graduation date: 13/3/2012


207. Name: KARYDA NIKOLETTA
Graduation date: 12/3/2012
Dissertation title: "Disputing and Confirming Postfeminism in Sex and the City"
Supervisor: Rehling Nicola


208. Name: BARMPOKA VASILIKI
Graduation date: 8/3/2012
Dissertation title: Manifest Destiny and the American Dream in Anne Rice's Interview with the Vampire and Stephenie Meyer's Twilight
Supervisor: Kalogeras Yiorgos


209. Name: MITROGOGOU POULCHERIA
Graduation date: 6/3/2012
Dissertation title: Representing Bodies: Plausible Corporeal Readings and Body Image Subversion in Dickens's Little Dorrit and Bleak House
Supervisor: Kitsi-Mitakou Katerina


210. Name: SAMARA ELLI
Graduation date: 3/2/2012
Dissertation title: (Re)writing History: Writing about Politics in England, 1380-1577
Supervisor: Boklund-Lagopoulou Karin


211. Name: ZIZAKI SOFIA
Graduation date: 12/12/2011
Dissertation title: French symbolism, English Aestheticism and the Pre-Raphaelites: The Cult of the Beautiful
Supervisor: Boklund-Lagopoulou Karin


212. Name: KARKANI DESPOINA
Graduation date: 6/12/2011
Dissertation title: A Psychosocial Reading of Ken Loach's Working Class Films Raining Stones (1993), Ladybird Ladybird (1994) and My Name is Joe (1998)
Supervisor: Rehling Nicola


213. Name: STAOUT ZOI-ELENI-TZOIS
Graduation date: 3/11/2011
Dissertation title: Post-Apocalypse Now: Traversing the Apocalyptic Event
Supervisor: Rehling Nicola


214. Name: IOANNIDIS ANASTASIOS
Graduation date: 30/10/2011


215. Name: KAMPRAGKOS CHRYSOVALANTIS
Graduation date: 21/10/2011
Dissertation title: A Critique of Fredric Jameson's Theory of Late Capitalism
Dissertation title: Κριτική της Θεωρίας του Fredric Jameson για τον Ύστερο Καπιταλισμό
Supervisor: Kalogeras Yiorgos


216. Name: FOTEINOY GARYFALLIA
Graduation date: 4/10/2011
Dissertation title: Patterns of dyslexia in Greek adolescents
Dissertation title: Μορφές δυσλεξίας σε Έλληνες εφήβους
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


217. Name: ANTONIOU MARIOS
Graduation date: 22/6/2011
Dissertation title: Authentic materials and the contribution of language corpora in EFL high school classes in Greece
Supervisor: Matthaioudakis Marina


218. Name: KANARA ZOI
Graduation date: 21/6/2011
Dissertation title: Language learning strategy use by Greek EFL secondary school learners: the effects of age, gender, proficiency level and motivation
Supervisor: Psaltou-Joycey Angeliki


219. Name: LIAGKA VASILIKI
Graduation date: 20/6/2011
Dissertation title: Teaching idioms and collocations through corpus-based instruction: A primary school study
Supervisor: Matthaioudakis Marina


220. Name: LIALIOU EVGENIA
Graduation date: 16/6/2011
Dissertation title: The Crossing of Boundaries: Technology, Subjectivity and the Body in Science Fiction Stories
Supervisor: Pastourmatzi Domna


221. Name: CHRISTOPOYLOU ERMIONI
Graduation date: 6/5/2011
Dissertation title: Should EFL textbook writers change their mind? A corpus-based study on the use of idioms in EFL textbooks at C2 level
Supervisor: Matthaioudakis Marina


222. Name: KOYTRA ARETI
Graduation date: 22/3/2011
Dissertation title: Exploring learners and teachers' views of the ELT materials in the Greek Primary School: The case of the new English book of the 6th Grade
Supervisor: Sougari Areti-Maria


223. Name: KALOGERIDOU OURANIA
Graduation date: 1/3/2011


224. Name: MICHAILAKI KONSTANTINA
Graduation date: 1/3/2011


225. Name: PAPADOPOYLOU DIMITRA
Graduation date: 28/2/2011
Dissertation title: Attending the Theatrical Stock Market of Broadway: Can Failure Teach Success
Supervisor: Patsalidis Savvas


226. Name: CHATZOGLAKI KORNILIA
Graduation date: 4/2/2011
Dissertation title: Investigating Greek Learner Beliefs and Preferences about Learning English
Supervisor: Sougari Areti-Maria


227. Name: MANTANI MELPOMENI
Graduation date: 4/2/2011
Dissertation title: Investigating readiness for learner autunomy in the foreign language classroom
Supervisor: Sougari Areti


228. Name: SIDERI AIKATERINI
Graduation date: 14/12/2010
Dissertation title: A Historical and Psychoanalytic Reading of Charles Perrault's Donkeyskin
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


229. Name: PARLAMA GEORGIA
Graduation date: 7/12/2010
Dissertation title: The Ambiguity of Power in Margaret Atwood's The Handmaid's Tale
Dissertation title: Η αμφισημία της εξουσίας στο μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Άτγουντ «Η Ιστορία της Πορφυρής Δούλης».
Supervisor: Kitsi-Mitakou Katerina


230. Name: LEONIDOU KALLIOPI
Graduation date: 23/11/2010
Dissertation title: Young learners' preferences in EFL classrooms: Are teachers aware of learners' likes and dislikes?
Supervisor: Matthaioudakis Marina


231. Name: KAKAMANOYDI MARIA
Graduation date: 22/11/2010
Dissertation title: Death and Desire in Bram Stoker's Dracula and Edgar Allan Poe's "The Fall of the House of Usher"
Supervisor: Yemenetzi-Malathoyni Smaragda


232. Name: THEODORIDOU AIKATERINI
Graduation date: 22/11/2010
Dissertation title: Aptitude and foreign language vocabulary learning in young learners
Supervisor: Matthaioudakis Marina


233. Name: ZAPOUNIDIS THOMAS
Graduation date: 15/11/2010
Dissertation title: The old and new English course books of Greek State primary schools: A corpus-based study of vocabulary size, frequency and recycling
Supervisor: Mattheoudakis Marina


234. Name: DALPANAGIOTI DIMITRA
Graduation date: 25/10/2010
Dissertation title: "The Reception of William Shakespeare's The Tempest in Greece: A Comparative Study of Iacovos Polylas' and Vassilis Rotas' translations"
Supervisor: Krontiri Tina


235. Name: GRIGOROYDI ATHINA-MARKELA
Graduation date: 18/10/2010
Dissertation title: Blue Ruins Condemned to Lamentation: An Interpretation of Tennessee William's Mutilated Characters in Terms of Mourning and Melancholia
Supervisor: Sakellaridou Elisavet


236. Name: PALAMOYTI CHRISTINA
Graduation date: 14/10/2010
Dissertation title: Revision and/as survival in Jeanette Winterson's and Margaret Atwood's Flood myth remaking
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


237. Name: MANTZIARI DESPOINA
Graduation date: 12/10/2010
Dissertation title: The New Millenium Action Heroines in Mainstream Cinema: Promethean Figures or Dociu Nymphs?
Supervisor: Rehling Nicola


238. Name: SOFIADI ANGELINA
Graduation date: 29/9/2010
Dissertation title: The song remains the same.. or not? A pragmatic approach to the lyrics of rock songs
Supervisor: Koutoupi-Kiti Elisavet


239. Name: TSIKALA KATERINA
Graduation date: 7/7/2010
Dissertation title: The representation of Masculinities in HanifKureishi’s Quotes
Supervisor: Yiannopoulou Effie


240. Name: FILIOU DIMITRA
Graduation date: 15/3/2010
Dissertation title: L2 acquisition of Interrogative and Relative Clauses by Greek Learners of English: that-trace effects, subject-object extraction and the nature of Interlanguage represantation
Dissertation title: Η κατάκτηση των ερωτηματικών και αναφορικών προτάσεων της Αγγλικής Γλώσσας από Έλληνες μαθητές: that-trace effects, μετακίνηση υποκειμένου και αντικειμένου και η φύση της Διαγλώσσας
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


241. Name: GRIGORIADIS SYMEON
Graduation date: 23/2/2010
Dissertation title: The Politics of Violence, Mourning and Commemoration in Sophocles' Philoctetes and Euripides' Daughters of Troy
Dissertation title: Η Πολιτική της Βίας, του Πένθους και της Μνήμης στον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή και τις Τρωάδες του Ευριπίδη
Supervisor: Sakellaridou Elisavet


242. Name: ZAKARIAN DAVID
Graduation date: 23/2/2010
Dissertation title: The Vagantendichtung: The Poetry of the Wandering Scholars of the Middle Ages
Dissertation title: The Vagantendichtung: Η Κοσμική Λατινική Ποίηση των Περιπλανώμενων Φοιτητών του Μεσαίωνα
Supervisor: Boklund-Lagopoulou Karin


243. Name: BOYKALI DIMITRA
Graduation date: 22/2/2010
Dissertation title: Hester under Scrutiny: Hawthorne’s Heroine v/s Joffe’s Cinematic Representation
Dissertation title: Η Hester υπό εξέταση: Η ηρωίδα του Hawthorne σε αντιπαράθεση με την κινηματογραφική αναπαράσταση του Joffe
Supervisor: Yemenetzi-Malathoyni Smaragda


244. Name: KYPRIOTI KATERINA
Graduation date: 22/2/2010
Dissertation title: Represantations of Postmodern Identity and the Role of the Mass Media: Don DeLillo's Libra and Thomas Pynchon's Vineland
Supervisor: Rapatzikou Tatiani


245. Name: NIKOLAOU MARIANNA
Graduation date: 15/1/2010
Dissertation title: Διακειμενική Μεταβίβαση και Uncanny στον Στερεοτυπικό Μύθο της Carmen: Η Κατασκευή του Prosper Merimee, οι Μετατροπές του George Bizet,: η Αποδόμηση στην Κινηματογραφική Διασκευή του Carlos Saura
Dissertation title: Intertextual Transference and the Uncanny in the Stereotypical Myth of Carmen: Prosper Merimee's Construction, George Bizet's Transformations and their Deconstruction in Carlos Saura's Film Adaptation
Supervisor: PAGKALOS IOANNIS


246. Name: KAZIANI AMALIA
Graduation date: 17/12/2009
Dissertation title: Student response to teacher written feedback in second language writing
Dissertation title: Η ανταπόκριση των μαθητών/τριών στα σχόλια του/της καθηγητή/τριας στο γραπτό λόγο στο πλαίσιο εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας
Supervisor: Matthaioudakis Marina


247. Name: STAVROPOYLOU ELENI
Graduation date: 16/12/2009
Dissertation title: "The Fall of Man": Body Politics and Postmodern Complexities in Chuck Palahnuik's Lullaby and Bret Easton Ellis' Glamorama
Supervisor: Rapatzikou Tatiani


248. Name: KALAITZIDOU SYMELA-MARIA
Graduation date: 8/12/2009
Dissertation title: Thematic roles of -ma and -simo nominals in Greek
Supervisor: Kakouriotis Athanasios


249. Name: KLEOYDI GEORGIA
Graduation date: 26/11/2009
Dissertation title: The concept of WHITENESS in Modern Greek: a semasiological and onomasiological approach
Supervisor: Athanasiadou-Gerothanasi Angeliki


250. Name: LAMPROPOYLOU MARTHA
Graduation date: 26/11/2009
Dissertation title: Conditionality in Greek Political Speech: An empirical analysis
Supervisor: Athanasiadou-Gerothanasi Angeliki


251. Name: DANAVASI TERPSITHEA
Graduation date: 12/11/2009
Dissertation title: The status of the unaccusative/unergative split in the Greek-English interlanguage
Dissertation title: Αναιτιατικά και ανεργαστικά κατηγορήματα στην ελληνοαγγλική διαγλώσσα
Supervisor: Agathopoulou Eleni


252. Name: TSOLAKIDOU MARINA
Graduation date: 20/10/2009
Dissertation title: Patterns of corrective feedback in child and adolescent FL classrooms
Dissertation title: Γλωσσικά Πρότυπα Διορθωτικών Αντιδράσεων σε Ξενόγλωσσες Τάξεις Παιδιών και Εφήβων
Supervisor: Agathopoulou Eleni


253. Name: PANIGYRAKI NATASA
Graduation date: 18/10/2009
Dissertation title: Code-switching in the ELT classroom
Dissertation title: Εναλλαγή κώδικα στην τάξη διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας
Supervisor: Makri-Tsilipakou Marianthi


254. Name: MARAZI KATERINA
Graduation date: 28/9/2009
Dissertation title: Cinematic perceptions and ambivalent dichotomies: Christopher Nolan's batman begins and the dark knight in a post 9/11 world
Supervisor: Yemenetzi-Malathoyni Smaragda


255. Name: KOURTELLARIDOU ELENI
Graduation date: 21/9/2009
Dissertation title: Fighting the Way for an Affirmative Cultural Position of the Coloured Female Identity in Three Postcolonial Plays
Supervisor: Sakellaridou Elisavet


256. Name: EFSTATHIADI KALLIOPI
Graduation date: 8/9/2009
Dissertation title: The use of epistemic modality markers as a means of hedging and boosting by L1 and L2 speakers of Modern Greek: A corpus-based study in informal letter-writing
Dissertation title: Η χρήση δεικτών επιστημικής τροπικότητας ως μέσα μετριασμού και έμφασης από φυσικούς και μη-φυσικούς ομιλητές της ανεπίσημης/μη-τυπικής επιστολής
Supervisor: Matthaioudakis Marina


257. Name: PAPADIMITRIOU MARIA
Graduation date: 3/4/2009
Dissertation title: Explorations of the posthuman in Octavia E. Butler's Xenogenesis trilogy
Dissertation title: Διερευνώντας το Μετα-ανθρώπινο στην Τριλογία Xenogenesis της Octavia E. Butler.
Supervisor: Pastourmatzi Domna


258. Name: MADEMLIS GEORGIOS
Graduation date: 9/2/2009
Dissertation title: Uncanny Distortions in David Lynch's Lost Highway and Mulholland Drive
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


259. Name: KRITIKOU MARIA
Graduation date: 12/11/2008


260. Name: TZEVELEKOS DIONYSIOS
Graduation date: 3/11/2008
Dissertation title: American Landscapes in European Opera: Giuseppe Verdi's Rigoletto Paradigm
Supervisor: Rapatzikou Tatiani


261. Name: THEODORIDOU ANNA
Graduation date: 20/10/2008
Dissertation title: The Androgyne as an Image of Rebellion Against Patriarchal Images of Gender Essentialism: Androgynous Representations in 20th C Literature
Supervisor: Giannopoylou Efthymia


262. Name: KOUTSIMANI AIKATERINI
Graduation date: 6/10/2008
Dissertation title: Racial Politics and the Construction of Identity in White American Children's Literature: The Case of The Adventures of Huck Finn and To Kill a Mockingbird
Dissertation title: Φυλετική πολιτική και σχηματισμός ταυτότητας στη λευκή αμερικανική λογοτεχνία: η περίπτωση των "Οι περιπέτειες του Χάλκμπερι Φιν" και "Το να σκοτώνεις ένα κοτσύφι"
Supervisor: Detsi Zoi


263. Name: KOUTSIMANI STAMATIA
Graduation date: 29/9/2008
Dissertation title: Identity Formation in Biracial Female Authors' Narratives of Passing: Transgressing Racial and Sexual Boundaries in Nella Larsen's Passing and Danzy Senna's Caucasian
Dissertation title: Σχηματισμός ταυτότητας στις διηγήσεις περάσματος μιγάδων γυναικών συγγραφέων : Υπερβαίνοντας φυλετικά και σεξουαλικά σύνορα στο Πέρασμα της Νίλα Λάρσεν και την Καυκασία της Ντάνζι Σένα
Supervisor: Detsi Zoi


264. Name: NTAKARI VIRGINIA
Graduation date: 25/9/2008
Dissertation title: “Encumbered by the trapping of metaphor”. On-stage negotiations of cancer in western culture
Supervisor: Patsalidis Savvas


265. Name: PAPAVASILIOU ANDROMACHI
Graduation date: 24/6/2008


266. Name: ASTERIADOU IOANNA
Graduation date: 11/6/2008
Dissertation title: An acoustic study of V-V Coarticulation in Greek
Supervisor: Nicolaidis Katerina


267. Name: ELEFTHERIADOU ARGIRO
Graduation date: 3/6/2008


268. Name: APOSTOLOPOYLOU ATHINA
Graduation date: 10/11/2007
Dissertation title: Chivalric Ideology in the Political and Religious (Con)Texts of Courtly Romance
Supervisor: Boklund-Lagopoulou Karin


269. Name: PITHAGORA CRISOPIGI
Graduation date: 31/10/2007


270. Name: VITINIOTIS DIMITRIOS
Graduation date: 31/10/2007


271. Name: CHRYSOPOYLOU MAKRINA
Graduation date: 12/7/2007
Dissertation title: Chicano Folklore Through a Magical Realist Lens: The Case of Rudolfo Anaya's Fiction
Dissertation title: Η Μεταφυσική Παρουσίαση Λαογραφικών Στοιχείων της Μεξικανοαμερικακινής Παράδοσης στη Λογοτεχνία του Ρουντόλφο Ανάγια
Supervisor: Kalogeras Yiorgos


272. Name: SDROLIA CHRYSOYLA
Graduation date: 11/7/2007
Dissertation title: The interception of war and mobility in Salman Rushdie fiction
Supervisor: Yiannopoulou Effie


273. Name: KALAMARA FOTEINI
Graduation date: 21/6/2007
Dissertation title: Native American Identity Crisis in Leslie Marmon Silko's Ceremony and James Welch's Winter in the Blood
Supervisor: Kalogeras Yiorgos


274. Name: FILIAGKOS CHARALAMPOS
Graduation date: 22/3/2007


275. Name: EVANGELOU FOTEINI
Graduation date: 16/3/2007
Dissertation title: Intensive and extensive vocabulary learning through reading
Supervisor: Mattheoudakis Marina


276. Name: MOSCHOVIDOU MARINA
Graduation date: 16/1/2007
Dissertation title: A Southern Sense of Place: The Fiction of Eudora Welty
Supervisor: Theodosiadou Georgia


277. Name: KOUTROUMANIDOU ASIMENIA
Graduation date: 11/1/2007
Dissertation title: A Psychoanalytic Approach to the Presentation of Identification in Hitchcock's Psycho
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


278. Name: CHATZIDAKIS ANDREAS
Graduation date: 6/10/2006


279. Name: FRILIGKOU CHRISTINA
Graduation date: 6/10/2006


280. Name: VAITSIS GUAJARDO VERONICA KONSTANTINA
Graduation date: 6/10/2006


281. Name: CHATZIPOULIDOU MARIA
Graduation date: 26/9/2006
Dissertation title: On the Way Out: Posthuman Represantations in Greg Egan's Quarantine, Permutation City and Diaspora
Supervisor: Pastourmatzi Domna


282. Name: PANAGIOTOPOYLOU OLGA-ANASTASIA
Graduation date: 26/9/2006
Dissertation title: Legend and Truth in American Letters: The Case of E. A. Poe
Supervisor: Yemenetzi-Malathoyni Smaragda


283. Name: BATSI ANNA
Graduation date: 24/7/2006
Dissertation title: Language Disorders and Cognition: The comprehension and production of Modern Greek media-passive structures in normally developing and language impaired children
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


284. Name: TSIOTSIS GEORGIOS
Graduation date: 10/7/2006
Dissertation title: Communicative Testing and Communicative Instructions. How feasible are these?
Supervisor: Antonopoulou Niovi


285. Name: KOSTA AIKATERINI
Graduation date: 28/6/2006
Dissertation title: Imaginative Colonization: Greek Folk Dances in French anr British Travelogues of the Eighteenth and Nineteenth Century
Supervisor: Giannopoylou Efthymia


286. Name: PAPADOPOULOS THOMAS
Graduation date: 9/3/2006
Dissertation title: Postmodern Melodrama in the Films of Pedro Almodovar
Supervisor: Kokkonis Michalis


287. Name: GKERTZOU SOFIA
Graduation date: 27/2/2006
Dissertation title: Maternal Topocentrism, the Development of the Hero's Masculinity, and Topophilic Politicization in Celtic and Southern Folklore
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


288. Name: PASALIDOU OLGA
Graduation date: 27/2/2006
Dissertation title: Narrow paths of instruction: A Kleinian/Object-relations re-reading of Anne Bronte's Agnes Grey and The tenant of Wildfell Hall
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


289. Name: PAPAKONSTANTINOU MARIA
Graduation date: 1/2/2006
Dissertation title: The acquisition of Reflexive and Passive Readings of Non-active voice morphology in L1 Greek
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


290. Name: CHORTARGIA VASILIKI
Graduation date: 20/12/2005
Dissertation title: Delving into the Contradictory World of a Genius: Woody Allen's Little Men and the Magnitude of his Women
Supervisor: Kokkonis Michalis


291. Name: MICHAILIDOU VASILIKI
Graduation date: 20/12/2005
Dissertation title: Γλωσσική ανάπτυξη σε μια μελέτη περίπτωσης συνδρόμου DOWN
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


292. Name: LAIOU GARYFALLIA
Graduation date: 29/11/2005
Dissertation title: Can reading promote vocabulary learning? A preliminary study into incidental vocabulary acquisition
Supervisor: Matthaioudakis Marina


293. Name: LIOYPA STYLIANI
Graduation date: 23/11/2005
Dissertation title: The Effect of Glossing on Vocabulary Learning
Supervisor: Matthaioudakis Marina


294. Name: LAFARA TRIANTAFYLLENIA
Graduation date: 21/11/2005
Dissertation title: Form-Focused Instruction: Variables affecting Grammar Instruction in the EFL classroom
Supervisor: Matthaioudakis Marina


295. Name: KOTAMPITSI MARIA
Graduation date: 11/11/2005
Dissertation title: The idea of beauty and its redefinition as a fluid field of the female body in Toni Morrison’s The bluest eye, The baby and Jazz
Supervisor: Kitsi-Mitakou Katerina


296. Name: GKOLIA ANASTASIA
Graduation date: 9/11/2005
Dissertation title: Teaching English in the Greek Prmary Classloom: A Study of Teachers' and Pupils' Beliefs and Attitudes
Supervisor: Sougari Areti-Maria


297. Name: PAPACHRISTOU STYLIANI
Graduation date: 31/10/2005
Dissertation title: Africa narrated and invented: the making of Colonial subjects with the ambivalence of colonial discourse
Supervisor: Yiannopoulou Effie


298. Name: GKONI DESPOINA
Graduation date: 18/10/2005
Dissertation title: Racial and spatial concerns in Pam Gem's Deborah's daughter
Supervisor: Giannopoylou Efthymia


299. Name: KORAVOS NIKOLAOS
Graduation date: 1/9/2005
Dissertation title: Present and Aorist Participles in Modern Greek: A Sociolinguistic Approach
Supervisor: Makri-Tsilipakou Marianthi


300. Name: SAKARELI ELPINIKI
Graduation date: 1/9/2005
Dissertation title: Performance Gender: The Case of Women Politicians in the Context of Tv News Magazines
Supervisor: Makri-Tsilipakou Marianthi


301. Name: GEORGIOU GEORGIA
Graduation date: 20/5/2005


302. Name: TERZIS VASILIOS
Graduation date: 20/5/2005


303. Name: ELLINIDOU STELLA
Graduation date: 22/11/2004
Dissertation title: "A Laying On of Hands": Black Women Writers Exploring Female Bonding in African American Communities
Supervisor: Pastourmatzi Domna


304. Name: SOTIRIOU SOFIA
Graduation date: 22/11/2004
Dissertation title: Transforming a "Rare Culture": American Personal-Trauma Narratives as Tools of Awakening
Supervisor: Pastourmatzi Domna


305. Name: DIMITRIADIS GIORGOS
Graduation date: 5/11/2004
Dissertation title: Dark reflections: A reli(e)vingaggressivity in a Lacanian approach to Tim Burton’s cinematic fantasy
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


306. Name: MICHAILIDOU SOTIRIA
Graduation date: 5/11/2004
Dissertation title: Agatha Cristie's Uncanny: a journey into the depths of detective fiction
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


307. Name: RISTANI MARIA
Graduation date: 1/11/2004
Dissertation title: Those arms at last: mourning and melancholia in Samuel Beckett’s Rockaby
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


308. Name: VOULOUTIDOU ALEXANDRA
Graduation date: 25/10/2004
Dissertation title: Corrective Feedback in L2 acquisition: A study on the Use of Corrective Feedback by Teachers of English and Learners Uptake in Greek foreign language Institutes
Supervisor: Psaltou-Joycey Angeliki


309. Name: KATSAROY NIKOLETA
Graduation date: 27/9/2004
Dissertation title: Motivation in Learning English as a Foreign Language
Supervisor: Matthaioudakis Marina


310. Name: FOUTZITZI MARIA
Graduation date: 23/9/2004
Dissertation title: The supernatural and the other in African American women’s fiction of the 20th century
Supervisor: Pastourmatzi Domna


311. Name: PAPAGIANNIS NIKOLAOS
Graduation date: 23/9/2004
Dissertation title: Masculinities in postmodern science fiction Hollywood cinema
Supervisor: Pastourmatzi Domna


312. Name: GKLAMPANTANIDOU IOANNA
Graduation date: 14/9/2004
Dissertation title: The implementation of the cross-curricular approach by teachers of English in primary and secondary schools in Thessaloniki
Supervisor: Matthaioudakis Marina


313. Name: ZAITIDOU KYRIAKI
Graduation date: 29/6/2004
Dissertation title: Δυσλεξία: Βιβλιογραφική επισκόπηση και μελέτη περίπτωσης στην Ελληνική
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


314. Name: TZORTZI ELENI
Graduation date: 24/6/2004
Dissertation title: Dispersing Centre and Centralizing Periphery: De- and Re-mythologizations in Ezra Pound's The Cantos
Supervisor: Tragiannoydi Paschalia


315. Name: PERISTERI ELENI
Graduation date: 2/6/2004
Dissertation title: Η ασάφεια του Broca στην Ελληνική
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


316. Name: MASTROKOSTA IOANNA
Graduation date: 5/4/2004
Dissertation title: L2 Acquisition and the constructionof the IL: A study of the Null Subject Parameter in the Interlanguage Grammars of Intermediate & Advanced Greek learners of English
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


317. Name: GIANNELI ELENI
Graduation date: 27/3/2004
Dissertation title: Greek American Identity & New Aspects of Cinematic Represantation: The Case of My Big Fat Greek Wedding
Supervisor: Kalogeras Yiorgos


318. Name: GIANNOULAKI ANASTASIA
Graduation date: 16/3/2004
Dissertation title: "Harold Pinter's 'Corpo-Reality': A Phenomenological Merleau-pontian Approach"
Supervisor: Sakellaridou Elisavet


319. Name: GKELI VASILIKI
Graduation date: 3/3/2004
Dissertation title: A Good (Hi)Story to Tell: Discerning the Borderline between Fact and Fiction in Nicholas Gage's Eleni and Stratis Haviaras' The Heroic Age
Supervisor: Kalogeras Yiorgos


320. Name: GIANNAKOYDI AIKATERINI
Graduation date: 23/1/2004
Dissertation title: Focus Theory: A syntactic account of focus structures
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


321. Name: LYSIKATOS DIMITRIOS
Graduation date: 10/12/2003
Dissertation title: An Alternative Approach to Input Processing: Combining Processing Instruction and Output Production
Supervisor: Matthaioudakis Marina


322. Name: STOLTIDOU ALEXANDRA
Graduation date: 9/12/2003
Dissertation title: "Performing the Incarnate Struggle towards (Inter) Subjectivity: The Case of Pinter, Beckett, Mamet and Eustathiadi"
Supervisor: Sakellaridou Elisavet


323. Name: THEOFANOUS ACHILLEAS
Graduation date: 5/12/2003
Dissertation title: The Polysemy of Under
Supervisor: Athanasiadou-Gerothanasi Angeliki


324. Name: MAVRIDOU VASILIKI
Graduation date: 28/11/2003
Dissertation title: Second Language Acquisition: the case of Turkish-speaking learners of Greek
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


325. Name: FETA PARASKEVI
Graduation date: 7/10/2003
Dissertation title: Em-Bodying the Woman: Represantations of the Female Body in Male and Female Surrealist Discourse
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


326. Name: TIALLIOU VASILIKI
Graduation date: 23/9/2003
Dissertation title: Cinematic Narrative as the Ultimate Abjection through the Figures of the Monstrous Feminine
Supervisor: Kokkonis Michalis


327. Name: SPONTI EVANGELIA
Graduation date: 11/9/2003
Dissertation title: Towards a Developmental SLA Curricullum for Young Learners (3-6 years)
Supervisor: Psaltou-Joycey Angeliki


328. Name: PETKOU PANAGIOTA
Graduation date: 4/7/2003
Dissertation title: (N)e(u)rotic Bodies: Hysteria and the Re-inscription of the Maternal in Hamlet and Macbeth
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


329. Name: DALAMITROU MARIA
Graduation date: 17/4/2003
Dissertation title: "The Politics of Time and Space from Modernism to Postmodernism: T. S. Eliot and Charles Olson"
Supervisor: Tragiannoydi Paschalia


330. Name: PAPAKOSTA DOROTHEA
Graduation date: 31/3/2003
Dissertation title: Medieval Corporealities: The Ideology of Chivalry and the Construction of the Masculine Body in Malory's Monte D' Arthur
Supervisor: Boklund-Lagopoulou Karin


331. Name: GROUNIDOU MARIA
Graduation date: 16/9/2002
Dissertation title: For the Love of a Vampire: The Politics of Love in the Novels of Anne Rice, Chelsea Quinn Yarbro and Suzy McKee Charnas
Supervisor: Yemenetzi-Malathoyni Smaragda


332. Name: VASILEIOU MARIA
Graduation date: 10/9/2002
Dissertation title: Revealing the mask of psychoanalysis in Alfred Hitchcock's films
Supervisor: Kokkonis Michalis


333. Name: PANTAZI SOFIA
Graduation date: 5/9/2002
Dissertation title: Modernism and the great war: a comparative approach to three war novels
Supervisor: Kalogeras Yiorgos


334. Name: ROFAELAS APOSTOLOS
Graduation date: 15/7/2002
Dissertation title: "The Invention of the Southern Nation: The Cavalier Myth-Symbol Complex of Old and New Southern Ethnicity and Nationalism"
Supervisor: Theodosiadou Georgia


335. Name: AMOIRIDOU VENETIA
Graduation date: 26/4/2002
Dissertation title: Mother-Daughter Relationships in Margaret Atwood's The Blind Assassin, The Robber Bride and Aias Grace: A Psychoanalytic Approach
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


336. Name: MARTINAKI KASSIANI
Graduation date: 24/4/2002
Dissertation title: J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings: Writing a Hobbit/English National Identity
Supervisor: Giannopoylou Efthymia


337. Name: FILIPPOU GIANNA
Graduation date: 27/3/2002
Dissertation title: Fairy Tales Old and New: A Kleinian Approach to the Mother-Daughter Plot in Jane Austen's Pride and Prejudice, Mansfield Park and Persuasion
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


338. Name: ZAFRAKA ANASTASIA
Graduation date: 21/3/2002
Dissertation title: Women and letters in late fifteenth-century England and the case of two anonymous poems: The floure and the leafe and The assembly of ladies
Supervisor: Boklund-Lagopoulou Karin


339. Name: CHATZIKYRKOU DIMITRA
Graduation date: 20/3/2002
Dissertation title: Conditionality and Hypotheticality: An exploration in English and Greek
Supervisor: Athanasiadou-Gerothanasi Angeliki


340. Name: SPYROU ANASTASIA
Graduation date: 22/2/2002
Dissertation title: Neurotic Manhattanites in Quest for Self-Fulfillment: Woody Allen's Serious Comedy
Supervisor: Kokkonis Michalis


341. Name: VASOGLOU ZARIFI
Graduation date: 4/2/2002
Dissertation title: Greek myths - American women-poets: from his-tory to her-story
Supervisor: Theodosiadou Georgia


342. Name: AL HAMMOURI RAIED
Graduation date: 20/12/2001
Dissertation title: Linguistic Relativity
Supervisor: Athanasiadou-Gerothanasi Angeliki


343. Name: ARCHONTI VASILIKI
Graduation date: 6/10/2001
Dissertation title: The importance of strategies of language learning and communication in second language acquisition
Supervisor: Psaltou-Joycey Angeliki


344. Name: CHRYSOSTOMOU MARIA
Graduation date: 6/10/2001
Dissertation title: Individual learner differences and their effect on second language acquisition
Supervisor: Psaltou-Joycey Angeliki


345. Name: PARANOY MARIA
Graduation date: 6/10/2001
Dissertation title: Strategies for Listening and Reading
Dissertation title: Strategies for Listening and Reading
Supervisor: Psaltou-Joycey Angeliki


346. Name: PLIATSIOU ANNA
Graduation date: 6/10/2001
Dissertation title: Social and affective factors in second language learning: an overview
Supervisor: Gogos Alexandros


347. Name: SMAGA STERGIA
Graduation date: 6/10/2001
Dissertation title: Ανάλυση λαθών
Supervisor: Psaltou-Joycey Angeliki


348. Name: IOZIDOU MARIA
Graduation date: 3/10/2001
Dissertation title: The inner eyes. A cognitive linguistic analysis of the knowing-is-seeing metaphor
Supervisor: Athanasiadou-Gerothanasi Angeliki


349. Name: ALEXANDRI DESPOINA
Graduation date: 28/9/2001
Dissertation title: Lexical Borrowing and Codeswitching in the Modern Greek Press in the Contest of the Dominance of English as a Global Language
Supervisor: Makri-Tsilipakou Marianthi


350. Name: STAVRIDIS STAYROS-ALEXANDROS
Graduation date: 28/9/2001
Dissertation title: WH-Movement in Interrogatives and Relatives: Evidence from SLA
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


351. Name: VRETTOY ATHINA
Graduation date: 28/9/2001
Dissertation title: The need for Intercultural Education in the Society: Problems and Future Perspectives
Supervisor: Makri-Tsilipakou Marianthi


352. Name: KALYVA ELENI
Graduation date: 31/8/2001
Dissertation title: S. T. Coliridge's Poems of Seduction: Dinning and Signing with Baudrillard
Supervisor: Douka-Kabitoglou Ekaterini


353. Name: PAPAGIANNI CHRYSAVGI
Graduation date: 1/6/2001
Dissertation title: Revisioning the Hollywood Indian: Native American Stereotypes in the Second Half oh the Twentieth Century
Supervisor: Kokkonis Michalis


354. Name: ZISIMOU ARETI
Graduation date: 25/5/2001
Dissertation title: Modernism(s) and Feminism(s): A Re-Reading of the Works of Gertrude Stein, Hilda Doolittle and Sylvia Plath
Supervisor: Tragiannoydi Paschalia


355. Name: ANTONIOU VIKTORIA
Graduation date: 15/5/2001
Dissertation title: Theorizing the Act of Storytelling in and through the Act of Storytelling: A Lacanian Reading of Narrative Theory in the Work of John Fowles
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


356. Name: EMMANOUILIDOU ARISTI
Graduation date: 15/5/2001
Dissertation title: "Gods Trapped in Mortality: Hamlet and the Matter of Power"
Supervisor: Krontiri Tina


357. Name: PAPADOPOYLOU EVANGELIA
Graduation date: 6/12/2000
Dissertation title: The immigrant and social progress in American fiction: four fictional cases
Supervisor: Kalogeras Yiorgos


358. Name: ZIAKA AIKATERINI
Graduation date: 27/11/2000
Dissertation title: "Witnessing the Embodisment of the Self and Its World in Peter Handke's 'Kaspar'"
Supervisor: Sakellaridou Elisavet


359. Name: BALTIMA ATHANASIA
Graduation date: 31/3/2000
Dissertation title: Ideology in Modern Theatre for Children in Greece
Supervisor: Patsalidis Savvas


360. Name: BALTADAKI ELENI
Graduation date: 29/3/2000
Dissertation title: Comparativetranslation: sometheoreticalandpracticalperspectives. Thejuxtapositionof “ΒίοςκαιΠολιτείατουΑλέξηΖορμπά” byN. Kazantzakisanditstranslationas “ZormpatheGreek” byC. Wildman
Supervisor: Gogos Alexandros


361. Name: SOFRONIADOU ELENI
Graduation date: 28/3/2000
Dissertation title: Teaching English in the Greek Primary Classroom: The Mixed-Ability Issue
Supervisor: Psaltou-Joycey Angeliki


362. Name: KANARAKIS GIANNIS
Graduation date: 24/3/2000
Dissertation title: Mimesis, synthesis, homeosis: the politics and ethics of (pre/post) romantic aesthetics
Supervisor: Douka-Kabitoglou Ekaterini


363. Name: KARAGIANNIDOU ANETA
Graduation date: 16/3/2000
Dissertation title: When a Man Loves a Woman or When Man the Signifier Meets his Double: Man the Signified Through Woman: A Psychoanalytic Study of the Function of the Heterosexual Double in Alan J. Pakula's
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


364. Name: BASLI MARIA
Graduation date: 20/12/1999
Dissertation title: Unfinished women: problematic portrayals of the female psyche in southern drama
Supervisor: Patsalidis Savvas


365. Name: SCHOINA MARIA
Graduation date: 9/12/1999
Dissertation title: Paradise of Exiles: Romanticized reading of Italy by Shelley and Byron
Supervisor: Douka-Kabitoglou Ekaterini


366. Name: ZOGRAFOU SOFIA
Graduation date: 26/11/1999
Dissertation title: Eve's daughters: female struggles for identity and independence in contemporary plays and films
Supervisor: Patsalidis Savvas


367. Name: DOVA CHRYSANTHI
Graduation date: 24/11/1999
Dissertation title: A case of language delay: the study of the D and INFL systems in the language of a hearing impaired child
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


368. Name: PALIKISIANOU STELLA
Graduation date: 24/11/1999
Dissertation title: Dyslexia: A case study of phonological dyslexia in Greek
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


369. Name: TRAKKIDOU ANTONIA
Graduation date: 24/11/1999
Dissertation title: Thetranslator’sinterventions. A study and comparison of two translations of the same novel: The Third Wedding Wreath by Costas Taktsis translated by A. Finer and J. Chioles
Supervisor: Gogos Alexandros


370. Name: TSAMATOU EVANGELIA
Graduation date: 24/11/1999
Dissertation title: Teaching grammar in EFL classroom: Problems and perspectives
Supervisor: Psaltou-Joycey Angeliki


371. Name: TSIKARIAS DIMITRIOS
Graduation date: 24/11/1999
Dissertation title: TranslatabilityproblemsinG.B. Shaw’s “Pygmalion” andtheGreektranslationofthetextbyM. Ploritis
Supervisor: Gogos Alexandros


372. Name: GIAVIS KONSTANTINOS
Graduation date: 16/11/1999
Dissertation title: Political Chaucer: Social class and literary form in the 14th century
Supervisor: Boklund-Lagopoulou Karin


373. Name: TSINTZA ANGELIKI
Graduation date: 11/11/1999
Dissertation title: A study of the acquisition of polarity items by Greek learners of English
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


374. Name: KAPETANIOU FERENIKI
Graduation date: 9/11/1999
Dissertation title: From Bokanovsky groups to Clone Mums: Rethinking the relation between reproductive technologies and science fiction
Supervisor: Pastourmatzi Domna


375. Name: BARTZOKAS CHRYSOVALANTIS
Graduation date: 2/11/1999
Dissertation title: The language of anger
Supervisor: Athanasiadou-Gerothanasi Angeliki


376. Name: POYLIOS APOSTOLOS
Graduation date: 1/11/1999
Dissertation title: Activities of questionnaires and answerers in Greek news interviews
Supervisor: Makri-Tsilipakou Marianthi


377. Name: SKOYFI ELENI
Graduation date: 1/11/1999
Dissertation title: Dyslexia: A specific reading syndrome past and present issues
Supervisor: Tsimpli Ianthi-Maria


378. Name: KOUFIDOU ANASTASIA
Graduation date: 1/6/1999
Dissertation title: Watching from a Distance: European Immigrants View their Countries
Supervisor: Kalogeras Yiorgos


379. Name: POTAMIANOY SOULTANA
Graduation date: 26/5/1999
Dissertation title: Confronting ethnicities in the American self
Supervisor: Patsalidis Savvas


380. Name: SYROPOULOS EVANGELOS
Graduation date: 15/5/1999
Dissertation title: “Father, I have sinned” from Kristeva to Madonna
Supervisor: Sakellaridou Elisavet


381. Name: POLYMATIDOU PANAGIOTA
Graduation date: 19/4/1999
Dissertation title: Fatal Attractions: Performing the Myth of Sappho-Corinne in M. Robinson, F. Hemans and L. Landon
Supervisor: Douka-Kabitoglou Ekaterini


382. Name: SIMADOPOYLOU DESPOINA
Graduation date: 1/4/1999
Dissertation title: Elizabeth Barrett Browning and Aurora Lee: From Andromeda to Electra, or the Flight of the Woman Poet for Development and Creation
Supervisor: Douka-Kabitoglou Ekaterini


383. Name: KONSTANTINIDOU DESPOINA-ALEXANDRA
Graduation date: 30/3/1999
Dissertation title: Memory and Jacques Lacan's "Future Perfect": A Psychoanalytic Reading of Marcel Proust's Remembrance of Things Past
Supervisor: Parkin-Gounela Ruth


384. Name: DAMTSI EFTHYMIA
Graduation date: 5/3/1999
Dissertation title: Narrative Structure in the Middle English Breton Lays
Supervisor: Boklund-Lagopoulou Karin


385. Name: EMMANOUILIDOU SOFIA
Graduation date: 12/1/1999
Dissertation title: Chicanismo and identity formation: the diachronic quest of the true La Vida
Supervisor: Kalogeras Yiorgos


386. Name: TRANTOPOYLOU VASILIKI
Graduation date: 4/12/1998
Dissertation title: The hyphenated American Identity: Fragmented psychesin a tug-of war
Supervisor: Kalogeras Yiorgos


387. Name: ZAFEIRIADOU KATIFENIA
Graduation date: 4/11/1998
Dissertation title: The function of ??? And ??? In Modern Greek
Supervisor: Koutoupi-Kiti Elisavet


388. Name: MICHALAKOPOYLOU-CHATZOPOYLOU ELISAVET
Graduation date: 27/4/1998


389. Name: SCHOINAS VASILEIOS
Graduation date: 23/4/1998
Dissertation title: Gothic horrors in romantic poetry
Supervisor: Douka-Kabitoglou Ekaterini


390. Name: GAITANOU AIKATERINI
Graduation date: 30/3/1998
Dissertation title: Romanticism and the sublime: the case of Shelley
Supervisor: Douka-Kabitoglou Ekaterini


391. Name: ANASTASIADOU PARASKEVI
Graduation date: 23/2/1998
Dissertation title: Modern theory and medieval dramatic practice
Supervisor: Boklund-Lagopoulou Karin


392. Name: KOUSTINOYDI ANNA
Graduation date: 16/2/1998
Dissertation title: Narrative Voice and Gender in E. Gaskill's Cranford and Mary Marton
Supervisor: Politi tzina


393. Name: ZAFEIRI-TSOUMALAKOU MAKRINA
Graduation date: 8/1/1998
Dissertation title: Presuppositional aspects of speech in law court proceedings
Supervisor: Koutoupi-Kiti Elisavet


394. Name: VEZYRI ELENI
Graduation date: 22/12/1997
Dissertation title: The conceptualization of emotional causality in modern Greek
Supervisor: Athanasiadou-Gerothanasi Angeliki


395. Name: GEKOUSIDOU SOFIA
Graduation date: 19/12/1997
Dissertation title: Ασκήσεις λεξιλογίου σε μαθητές δημοτικού
Supervisor: Efstathiadis Stathis


396. Name: CHATZITOULOYSI OURANIA
Graduation date: 17/12/1997
Dissertation title: Deontic and epistemic modality in Greek
Supervisor: Athanasiadou-Gerothanasi Angeliki


397. Name: DIMOGERONTA CHRYSOYLA
Graduation date: 17/12/1997
Dissertation title: An LFG approach to develop nominals with special reference to English and Greek
Supervisor: Kakouriotis Athanasios Athanasios


398. Name: DRAMALI ELISAVET
Graduation date: 17/12/1997
Dissertation title: Vocabulary learning by young adults: learning and teaching strategies
Supervisor: Psaltou-Joycey Angeliki


399. Name: ILIADOU NIOVI
Graduation date: 17/12/1997
Dissertation title: Η έκφραση της αμφισβήτησης στη γλώσσα των νέων (όπως αυτή φαίνεται μέσα από τους στίχους των τραγουδιών που ακούν)
Supervisor: Makri-Tsilipakou Marianthi


400. Name: GOUVEDARI EVGENIA
Graduation date: 15/12/1997
Dissertation title: The pragmatics of definiteness/ indefiniteness
Supervisor: Koutoupi-Kitis Eliza


401. Name: GOUGOYSI ELEFTHERIA
Graduation date: 12/12/1997
Dissertation title: Middle constructions in English and Greek
Supervisor: Kakouriotis Athanasios Athanasios


402. Name: KARAPANOU EIRINI
Graduation date: 12/12/1997
Dissertation title: Physical space and its extensions in Greek
Supervisor: Athanasiadou-Gerothanasi Angeliki


403. Name: ALEXANDRIDOU ELEFTHERIA
Dissertation title: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στο πεδίο της νόσου κοιλιοκάκη
Dissertation title: IATE technology project in the domain of coeliac disease
Supervisor:


404. Name: ALMOUZOU VEATRIKI


405. Name: AMBATZI DIMITRA
Dissertation title: The impact of L2 exposure on cognitive and linguistic abilities among preschoolers
Supervisor:


406. Name: ANAGNOSTOPOULOU LEMONIA


407. Name: ANAPLIOTI KALLIOPI


408. Name: ANASTASIADOU IOANNA
Dissertation title: Ο "βρυκόλακας" ως αναπαράσταση της σύγκρουσης συνείδησης στα μυθιστορήματα της Anne Rice
Dissertation title: "Your Fall from Grace has been the Fall of a Century”: The Vampire as Representation of Contemporary Consciousness in Anne Rice’s Novels
Supervisor:


409. Name: ANTONIOU DIMITRA
Dissertation title: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στο πεδίο της νόσου κοιλιοκάκη
Dissertation title: IATE technology project in the domain of coeliac disease
Supervisor:


410. Name: ANTONIOU MARIA
Dissertation title: Διερευνώντας την αποτελεσματικότητα διδακτικούυλικού CLIL στην 5η Δημοτικού του Πειραματικού Σχολείου Ευόσμου: Μια Πιλοτική Έρευνα
Dissertation title: Investigating the Effectiveness of CLIL Teaching Materials in 5th Grade of the Experimental Primary School in Evosmos: A Case Study
Supervisor:


411. Name: ARGYRIOU MARIA


412. Name: ATHANASAKI SOFIA


413. Name: AXIOTI ARETI


414. Name: BAIRA ALKMINI
Dissertation title: Δοκιμή διδακτικούυλικού CLIL και διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς του σύμφωνα με τις απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών: Μελέτη περίπτωσης της 6ης τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου
Dissertation title: Piloting CLIL materials and investigating their effectiveness according to teachers’ and students’ standpoint: A case study of the 6th grade of the Experimental Primary School of Evosmos
Supervisor:


415. Name: BARDHOLLARI KLITI
Dissertation title: Υπολογιστική Επεξεργασία της Αλβανικής Αλλομορφίας
Dissertation title: Computing Albanian Allomorphy
Supervisor:


416. Name: BELI VASILIKI
Dissertation title: Γνωστικές Διαταραχές που διέπουν τη δυσλεξία: Στοιχεία και Εφαρμογές για τη Διδασκαλία
Dissertation title: Cognitive functions deficits uderlying dyslexia: Evidence and Implications for teaching.
Supervisor:


417. Name: BOUKOGIANNI ELENI
Dissertation title: Προσαρμογή διδακτικών εγχειριδίων και στρατηγικών ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μαθητή ξένης γλώσσας με μαθησιακές δυσκολίες: μελέτη ειδικής περίπτωσης
Dissertation title: Adapting learning materials and teaching strategies to suit the needs of a foreign language learner with learning difficulties: a single-case study
Supervisor:


418. Name: CHAMOGEORGOU ELENI
Dissertation title: Το φαινόμενο της προϋπρόθεσης στην πολιτική
Dissertation title: Presupposition in politics
Supervisor: BARDTZOKAS CHRYSOVALANTIS


419. Name: CHATZIANTONIOU DESPINA-STILIANI


420. Name: CHATZOPOULOU VIKTORIA


421. Name: CHAZARIDOU KORINA


422. Name: CHIOTI VASILIKI


423. Name: DADIOTOU IRINI


424. Name: DASKALOPOULOU KONSTANTINA
Dissertation title: Φαρμακοθεραπεία για τη Διπολική Διαταραχή
Dissertation title: Pharmacotherapy of Bipolar Disorder
Supervisor:


425. Name: DELIGIORGI EVANGELIA-PINELOPI
Dissertation title: Η Μεταφορά των Πολιτισμικών Στοιχείων στους Υπότιτλους: Η Περίπτωση της Σειράς Peaky Blinders
Dissertation title: Transferring Culture-Specific Items in Subtitling: The Case of the Peaky Blinders TV Series.
Supervisor:


426. Name: DELIOU PETROULA


427. Name: DEMIRTZIDOU IOANNA-MARIA
Dissertation title: Κοινωνιογλωσσική ανάπτυξη και πραγματολογική παρεμβολή υπό το πρίσμα της μετάφρασης στην εκμάθηση ξένων γλωσσών
Dissertation title: The Use of Translation n Language Learning: Focusing on the Elements of Sociolinguistic Development and Pragmatic Transfer
Supervisor:


428. Name: EVAGGELAKI SIRAGO


429. Name: FANARA CHAIDO


430. Name: FIDANI MARIA


431. Name: FINDRILI ELENI


432. Name: FOTIADOU CHRISI


433. Name: FOTIADOU CHRISTINA


434. Name: GAROUFA EVRIDIKI
Dissertation title: Σχέδιο ορολογίας στη Γεωπονία σε συνεργασία με τη WIPO Pearl
Dissertation title: Agriculture terminology project in collaboration with WIPO Pearl
Supervisor:


435. Name: GAVROU PARASKEVI
Dissertation title: Η ακουστική ανάλυση παραγωγής φωνηέντων σε παιδικό λόγο μεταξύ νευροτυπικών και ατυπικών παιδιών
Dissertation title: Vowel production of neurotypical children compared to children with language disorders
Supervisor:


436. Name: GEORGIADOU EKATERINI-SOFIA


437. Name: GEORGIADOU STILIANI

Dissertation title: Primay Data Annotation and Morphophonological Analysis of the Tsakonic Dialect based on Fieldwork Research
Supervisor:


438. Name: GERAKI KIRIAKI


439. Name: GERONIKOU OLGA


440. Name: GIALAMA ALEXANDRA
Dissertation title: Σχολιασμένη Μετάφραση από το βιβλίο "Literarische Ubersetzung" του Albrecht Jorn από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα
Dissertation title: Annotated translation of an extract from the book of Albrecht Jorn "Literarische Ubersetzung", from German into Greek
Supervisor:


441. Name: GIANNOUPLAKI DIMITRA


442. Name: GKEGKA KORNILIA
Dissertation title: Η Αφήγηση ως Μέθοδος Αξιολόγησης Ελληνόφωνων Παιδιών με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας
Dissertation title: Narrative as an Assesment Tool for Greek-Speaking Chlidren with Specific Language Impairment and High Functiong Autism
Supervisor:


443. Name: GKOUNTOURA EVANGELIA
Dissertation title: Σχολιασμένη Μετάφραση από το βιβλίο "Literarische Ubersetzung - Geschishte, Theorie, Kulturelle Wirkung" του Albrecht Jorn. Κεφάλαιο 7.1.
Dissertation title: Annotated translation of an extract from the book of Albrecht Jorn "Literarische Ubersetzung - - Geschishte, Theorie, Kulturelle Wirkung". Chapter 7.1.
Supervisor:


444. Name: GOUDOSIADOU IRINI
Dissertation title: Η θέση της άρνησης και του επιρρήματος στην Αγγλική του 18ου αιώνα
Dissertation title: Negation and adverb placement in Late Modern English.
Supervisor:


445. Name: GRAMENOU KALIROI


446. Name: GRIVA EFTHIMIA


447. Name: IFANTI CHRISI


448. Name: IOANNIDOU ATHINA


449. Name: IOANNIDOU ROUBINA


450. Name: IOANNOU RANIA


451. Name: KALATZI OLGA


452. Name: KALOKIRI VAIA


453. Name: KALPAKIDOU STAVROULA


454. Name: KAPLATZI MARIANNA


455. Name: KARAGIANNI ALEXANDRA
Dissertation title: Στρατηγικές διδασκαλίας και εκμάθησης ξένης και μητρικής γλώσσας στο συμνάσιο
Dissertation title: First and Foreign language teaching strategies in secondary education
Supervisor:


456. Name: KARAKOSTA ANTHI
Dissertation title: Επιχώρια Ποσαρμογή Τουριστικών Κειμένων: Κείμενα ΕΟΤ
Dissertation title: Localisation in Tourist Texts: GNTO Texts
Supervisor:


457. Name: KARAMANOLAS ALEXIOS

Supervisor: Anthi Wiedenmayer


458. Name: KARANIKA VASILIKI


459. Name: KARANTZALI FILOMILA


460. Name: KARIPIDI DESPINA

Supervisor:


461. Name: KASILOURI SOTIRIA


462. Name: KATSIRODI KONSTANTINA-ELENI


463. Name: KESAR MARIA


464. Name: KESOULI ELEFTHERIA
Dissertation title: Διδασκαλία Στρατηγικών Ανάγνωσης στην Αγγλική Γλώσσα σε Μικρούς Μαθητές
Dissertation title: Teaching Reading Strategies to Young Learners of English
Supervisor:


465. Name: KLADOS EMMANOUIL
Dissertation title: Μελέτη της κατανόησης προτάσεων σε ελληνόφωνους ασθενείς με γλωσσική διαταραχή του αγραμματισμού (Αφασία τύπου Μπροκά)
Dissertation title: Sentence Comprehension Ability in Greek-speaking Individuals with Agrammatic Broca's Aphasia
Supervisor:


466. Name: KOGIONI CHARIKLIA


467. Name: KOKORI MARIA


468. Name: KONSTANTINIDOU GEORGIA-CHAROULA


469. Name: KONTOGIANNATOU DIMITRA


470. Name: KONTOGIANNOPOULOU ANNA


471. Name: KORFIA IRINI


472. Name: KOUTALIANOU ZOI


473. Name: KOUTOUFI XANTHIPI


474. Name: KOUZA VASILIKI


475. Name: KREMER MARIALENA


476. Name: LAMPROU DESPINA


477. Name: LASKARAKI MARIA


478. Name: LIKODIMOU SOFIA


479. Name: LITSOS ATHANASIOS
Dissertation title: Ιδεολογία στη Γλώσσα: Κινητροδότηση και κατασκευή
Dissertation title: Ideology in language: Motivation and Construction
Supervisor:


480. Name: LOUKIDIS EMMANOUIL


481. Name: MANAFI ARIADNI-ANASTASIA


482. Name: MANIATI ELENI
Dissertation title: Σχολιασμένη Μετάφραση του κειμένου με τίτλο "Eutre theatre et performance"
Dissertation title: Annotated translation of the text with the title "Eutre theatre et performance"
Supervisor:


483. Name: MANIKA CHRISTINA


484. Name: MARGARITI SOFIA


485. Name: MARGONI ATHANASIA


486. Name: MARKOULAKI EKATERINI


487. Name: MAROULAKI EKATERINI
Dissertation title: Επαναπροσεγγίζοντας το νόμο του Schneider
Dissertation title: Re-approaching Schneider' s Law
Supervisor: Topintzi Ioanna


488. Name: MAVRIDIS KONSTANTINOS


489. Name: MAVROMATIDOU PINELOPI


490. Name: MAVROPOULOS IOANNIS


491. Name: MEIMARIDOU IOANNA


492. Name: MELADAKI MARIA
Dissertation title: Συγκριτική ανάλυση των μεταφράσεων της Σϋμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (Σύμβαση του Οβιέδο) για την ενσωμάτωση της σύμβασης στην ελληνική και στην κυπριακή έννομη τάξη αντίστοιχα.
Dissertation title: Comparative analysis of the translations of the Council of Europe Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo Convention) for its integration into the Greek and Cypriot legal order respectively.
Supervisor: Paleologos Konstantinos


493. Name: MHTROYDI VASILIKI
Dissertation title: Προτάσεις για την απόκτηση λεξιλογίου (8 σχέδια μαθήματος)
Dissertation title: Suggestions Promoting Vocabulary Acquisition (8 lesson plans)
Supervisor:


494. Name: MICHALOPOULOU THEOLOGIA


495. Name: MILONA CHRISOULA


496. Name: MINIADOU FANI


497. Name: MISIOU VASILIKI


498. Name: MORETI EKATERINI
Dissertation title: Ανάλυση της Ρητορικής Δομής των κεφαλαίων Συζήτησεις σε μεταπτυχιακές Διπλωματικές εργασίες στα Αγγλικά: Σύγκριση μεταξύ φυσικών και μη φυσικών ομιλητών σε σώματα κειμένων
Dissertation title: A Rhetorical Analysis of Discussion Sections in MA Dissertations in English: a Corpus-Based Comparison between Native and Non-Native Writers
Supervisor:


499. Name: MOSCHOU GALATIA


500. Name: MOSCHOVOS VASILIOS
Dissertation title: Η μετάφραση του γραφικού μυθιστορήματος (graphic novel) βάσει της μετάφρασης του έργου "Θάνατος στην πόλη" των Bukowski / Schultheiss από την αγγλική στη γερμανική και την ελληνική γλώσσας
Dissertation title: Translation of graphic novel based on the translation of the work "Death in the city" from Bukowski-Schultheiss From English to German and Greek.
Supervisor: Wiedenmayer Anthi


501. Name: MOTAKI EFTICHIA


502. Name: MOUSTAKA GRIGORIA-IRINI


503. Name: MPAKALI EKATERINI


504. Name: MPAKOS KONSTANTINOS


505. Name: MPALLA ANASTASIA


506. Name: MPISIA DIMITRA
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση δημοσιογραφικών κειμένων με οικονομικούς όρους
Dissertation title: Annotated translation of newspaper articles with financial terms
Supervisor:


507. Name: MPOMPOLA EVANGELIA
Dissertation title: Η μορφοφωνολογική ανάλυση της διαλέκτου της Κρανέας, Ελασσόνας
Dissertation title: The morphonological analysis of the dialect of Kranea, Elassona
Supervisor:


508. Name: MPOTZA ELENI
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση αποσπάσματος του άρθρου "Regulatory considerations for the Clinical and Research use of Transcranial Direct Current Stimulation (+DCS): Review and recommendations from an expert panel
Dissertation title: Annotated translation of an extract of the article entitled "Regulatory considerations for the Clinical and Research use of Transcranial Direct Current Stimulation (+DCS): Review and recommendations from an expert panel
Supervisor: Apostolou Fotini


509. Name: NENOU STERGIANI
Dissertation title: Η εκπροσώπηση της κουλτούρας των φαν στην τηλεοπτική σειρά "Supernatural" και το μυθιστόρημα "Fangirl" της Rainbow Rowell
Dissertation title: The Representation of Fandom Culture in the Television Show "Supernatural" and the novel "Fangirl" by Rainbow Rowell.
Supervisor:


510. Name: NIKOLAKOPOULOU SOFIA


511. Name: NOUSI ANNA


512. Name: NTATSIOU VASILIKI
Dissertation title: Στρατηγικές Γλωσσικής Εκμάθησης Ακρόασης και Ομιλίας που χρησιμοποιούνται από Έλληνες μονόγλωσσους και δίγλωσσους μαθητές κατά τη διδασκαλία των Αγγλικών ως Ξένης Γλώσσας
Dissertation title: Listening and Speaking Strategies employed by Greek monolingual and bilingual learners of EFL.
Supervisor:


513. Name: NTERI ANASTASIA
Dissertation title: Μια ηλεκτροπαλατογραφική μελέτη της άρθρωσης των ατόμων με σύνδρομο Down: μελέτη περίπτωσης.
Dissertation title: An EPG analysis of the articulatory patterns in Down syndrome: A case study
Supervisor:


514. Name: PANELA ANNA-NIKOLETA


515. Name: PANOUTSOU AFRODITI


516. Name: PAPADIMITRIOU SOFIA


517. Name: PAPADOPOULOU AGGELIKH


518. Name: PAPADOPOULOU ANASTASIA


519. Name: PAPADOPOULOU DESPINA


520. Name: PAPAGIANNIDOU MARIA-IOANNA
Dissertation title: Διερεύνηση των πεποιθήσεων, στάσεων και διδακτικών πρακτικών των Ελληνων υποψηφίων καθηγητών ξένων γλωσσών σε θέματα διδασκαλίας της αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας
Dissertation title: Investigating Greek preservice language teachers' beliefs, attitudes and classroom practices regarding EIL aware teaching.
Supervisor: SOUGARI ARETI


521. Name: PAPAIOANNOU EFSTATHIOS


522. Name: PAPAIOANNOU MARIA-TEREZA


523. Name: PAPANASTASIOU AVRA


524. Name: PAPOURTZI STELLA


525. Name: PARCHARIDIS ANESTIS


526. Name: PARISAKI IRINI


527. Name: PASSALI DESPINA
Dissertation title: Υποτιτλισμός και Μεταγλώττιση Ταινιών Κινούμενων Σχεδίων: Μια Συγκριτική Παρουσίαση
Dissertation title: Subtitling and Dubbing of Animation Movies: A Comarative Presentation
Supervisor:


528. Name: PATINEA OLIMPIA
Dissertation title: Συγκριτική μελέτη ανάμεσα στο πρόγραμμα σπουδών 4 διαφορετικών χωρών (Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία και Σουηδία) με σκοπό την ανάπτυξη CLIL μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού στα Αγγλικά για μαθητές Α1 γλωσσικού επιπέδου σχετικά με το μάθημα της Γεωγραφίας
Dissertation title: A comparative study among syllabi of four different countries (Cyprus, Greece, Ireland and Sweden) with the view to developing of CLIL lessons and materials in English for A1 learners regarding the subject of geography.
Supervisor: ALEXIOU THOMAI


529. Name: PAVLIDOU LAMPRINI


530. Name: PETKAKI MARGARITA-ISMINI


531. Name: PILITSI ANNA


532. Name: POLALI CHRISTINA-STILIANI
Dissertation title: Οι γνώσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη δυσλεξία και τους μαθητές με δυσλεξία: Μια μελέτη μέσα στο ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό πλαίσιο της διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας
Dissertation title: Teachers' knowledge and Beliefs about Dyslexia and Dyslectic Students: a study within the The EFL Context and the State Sector of Greece
Supervisor: Marina Matthaioudakis


533. Name: POYGIOU STILIANI
Dissertation title: Απόκτηση Λεξιλογίου σε παιδιά Α’ Δημοτικού: ο Ρόλος των Παραμυθιών και της Μουσικής
Dissertation title: Multisensory Tasks for Vocabulary Instruction in the First Primary Grade Classrom: The role of Fairytales and Music
Supervisor: SOUGARI ARETI


534. Name: PRIFTITSI CHRISTINA


535. Name: RACHINGER ELIZABETH CHRISTINE


536. Name: RANTOU SOFIA
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά του κειμένου με τίτλο "Alzheimer's Disease" (Η Νόσος Αλτσχάιμερ"
Dissertation title: Annotated translation form English into Greek of the text entitled "Alzheimer's disease"
Supervisor:


537. Name: RESTA ZOI


538. Name: RIZOU MARIA-ELENI
Dissertation title: Διόρθωση Λαθών στον Επιχειρηματικό Λόγο: Μια εμπειρική Έρευνα στους Φυσικούς Ομιλητές της Αγγλικής Γλώσσας έναντι των Μη Φυσικών Ομιλητών
Dissertation title: Error correction in argumentative essays: An empirical research on native versus non-native speaker of English
Supervisor:


539. Name: SACHOULI MARIA
Dissertation title: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στο πεδίο της νόσου κοιλιοκάκη
Dissertation title: IATE technology project in the domain of coeliac disease
Supervisor: Loupaki Elpida


540. Name: SAINATOUDI EKATERINI


541. Name: SAPOUNA EFTHIMIA
Dissertation title: Αμερικανική Ιστορία και Εθνική Ταυτότητα στο Broadway: Hamilton: An American Musical (2015) του Lin-Manuel Miranda και Assassins του Stephen Sondheim (1990).
Dissertation title: American History and National Identity on Broadway: Lin-Manuel Miranda's Hamilton: An American Musical (2015) and Stephen Sondheim's Assassins (1990)
Supervisor: DETSI ZOE


542. Name: SARCHOSI ELENI


543. Name: SAVIDOU GEORGIA


544. Name: SFEROPOULOU KONSTANTIA
Dissertation title: Η χρήση της μη-κυριολεκτικής γλώσσας στον ελληνικό πολικό λόγο· η μεταφορά του "σώματος" για την ελληνική οικονομική κρίση.
Dissertation title: The use of figurative language in Greek political discourse; the "body" metaphor for the Greek economic crisis
Supervisor: ATHANASIADOU-GEROTHANASI ANGELIKI


545. Name: SIAMITRA STAMATIA


546. Name: SIDIROPOULOU FOTINI


547. Name: SIMEONIDIS VASILIOS
Dissertation title: Γλωσσική Πολυπλοκότητα στη Γραμματικοποίηση: Περίπτωση μελέτης στη δομή "be going to"
Dissertation title: Liguistic Complexity in Grammaticalization: A case study in the "be going to " construction.
Supervisor: TSANGALIDIS ANASTASIOS


548. Name: SIMOPOULOU CHRISTINA
Dissertation title: Σχολιασμένη Μετάφραση από τα γερμανικά προς τα ελληνικά του επιστημονικού άρθρου: Sprachmittlung und pragmalinguistische Aspekte interkulturellen Fremdsprachenunterrichts.
Dissertation title: Annotated translation of the scientific article: Sprachmittlung und pragmalinguistische Aspekte interkulturellen Fremdsprachenunterrichts.
Supervisor:


549. Name: SKOUFA IOANNA
Dissertation title: Σχολιασμένη μετάφραση μέρους του κεφαλαίου "Ein Dandy "bester Zucht" του Rainer Kohlmayer από το βιβλίο Literatur und Theater, Traditionen und Konventionen als Problem der Dramenubersetzung.
Dissertation title: Annotated translation of a part of Rainer's Kohlmayer's chapter"Ein Dandy "bester Zucht" from the book Literatur und Theater, Traditionen und Konventionen als Problem der Dramenubersetzung.
Supervisor:


550. Name: SOLOMIDI VARVARA


551. Name: SOTAKI KONSTANTINA


552. Name: SOTIRIADOU IRO


553. Name: SOTIRIADOU MAGDALINI


554. Name: SPANOU VASILINA
Dissertation title: Μελέτη της επίδρασης της διγλωσσίας στα διεπίπεδα γλωσσικής επεξεργασίας-γνωστικού ελέγχου-Θεωρίας του Νου σε παιδιά σχολικής ηλικίας
Dissertation title: Exploring the Syntax – Cognitive Control – Theory Of Mind Interfaces in Early Bilingualism
Supervisor: PERISTERI ELENI - NIKOLAIDOU EKATERINI


555. Name: STAIKOU STAMATINA
Dissertation title: Πολυφωνική Αφήγηση, Προαστιακή Γοτθικότητα και το (Αυτοκτονικό) Γυναικείο Σώμα στις Αυτόχειρες Παρθένες του Jeffrey Eugenides.
Dissertation title: Plural Narratives, Suburban Gothicity and the (Suicidal) Female Body in Jeffrey Eugenides' The Virgin Suicides.
Supervisor: KALOGERAS GEORGIOS


556. Name: STAVROGIANNI GEORGIA


557. Name: STELLA ALEXANDRA
Dissertation title: Σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ στο πεδίο της νόσου κοιλιοκάκη
Dissertation title: IATE technology project in the domain of coeliac disease
Supervisor:


558. Name: STOGIA MARGARITA

Dissertation title: EFL Greek Teachers’ beliefs and attitudes towards students with SpLDs


559. Name: SYRPIS NIKOLAOS


560. Name: TAPTAS SINODIS


561. Name: TATSIOU MELINA
Dissertation title: Η Θεωρία του Νου σε άτομα με αφασία Broca: στοιχεία από μη-γλωσσικά πειράματα.
Dissertation title: A study of the Theory of Mind skills in Broca's aphasia; evidence from non-verbal theory of Mind tasks
Supervisor: PERISTERI ELENI - ATHANASIADOU-GEROTHANASI ANGELIKI


562. Name: THEODORIDOU KONSTANTINA


563. Name: THEODOROU SOTIRIA


564. Name: THIMIAKIS KONSTANTINOS


565. Name: TITOMICHELAKI GEORGIA
Dissertation title: Η μετάφραση του γραμματικού γένους από τα αγγλικά στα ελληνικά: Η περίπτωση των κειμένων της ΕΕ.
Dissertation title: The translation of the grammatical gender from English into Greek: The case of the EU texts.
Supervisor:


566. Name: TOPALI ATHANASIA


567. Name: TRIANTAFILIDOU DIMITRA


568. Name: TSAKALIDOU SOFIA


569. Name: TSAKIRI EKATERINI


570. Name: TSALGINI CHRISI


571. Name: TSAROUCHA EKATERINI
Dissertation title: Το πρόθεμα "ξε-": οι εννοιακές και γραμματικές του κινητροδοτήσεις.
Dissertation title: The Greek prefix "Ξε-" "Kse-": its conceptual and grammatical motivations
Supervisor: ATHANASIADOU-GEROTHANASI ANGELIKI


572. Name: TSIKOS PANTELEIMON

Dissertation title: "Aurality and Rhythm in the construction of Ethnic Identity in the poetry of Simon J. Ortiz’s From Sand Creek: Rising in This Heart Which Is Our America (1981) and Yusef Komunyakaa’s I Apologize for the Eyes in My Head (1986)"
Supervisor:


573. Name: TSITOURA MARIA

Dissertation title: A Cognitive Linguistics Approach to Teaching English Conditionals
Supervisor: ATHANASIADOU-GEROTHANASI ANGELIKI


574. Name: TSOMPAIDOU KIRIAKI
Dissertation title: Φωνολογικά Καθορισμένη Αλλομορφία στη Νέα Ελληνική Γλώσσα
Dissertation title: Phonologically Conditioned Allomorphy in Modern Greek
Supervisor: TOPINTZI IOANNA


575. Name: TSOUKALA ANGELIKI


576. Name: TYMBOU ΑΝΤΟΝΙΑ
Dissertation title: Η επίδραση της Διαφοροποιημένης Έκθεσης σε Αυθεντικά Υλικά στην Προφορά της Αγγλικής Γλώσσας σε Έλληνες μαθητές
Dissertation title: The Effect of Differential Exposure to Authentic Materials on the Pronunsciation of Greek EFL Students
Supervisor: NIKOLAIDOU EKATERINI


577. Name: TZELEPI SOFIA


578. Name: VAMVAKA OLGA
Dissertation title: Σχέδιο ορολογίας στη Βιομηχανική Ρομποτική σε συνεργασία με τη WIPO Pearl
Dissertation title: Industrial Robotics terminology project in collaboration with WIPO Pearl
Supervisor: LOUPAKI ELPIDA


579. Name: VARLAMI AGLAIA
Dissertation title: Τραύμα στο Σύγχρονο Βρετανικό Θέατρο: Sarah Kane και Lucy Prebble
Dissertation title: Trauma in Contemporary British Drama: Sarah Kane and Lucy Prebble
Supervisor:


580. Name: VARLAMI CHRISTINA


581. Name: VASILEIOU ATHANASIOS


582. Name: VASILIKARIS GEORGIOS


583. Name: VASILOPOULOU ANDRIANA


584. Name: VETSLER FRANCESCA CHRISTINA


585. Name: VIKA KONSTANTINA


586. Name: VLACHOU PASCHALINA


587. Name: VOTI OURANIA


588. Name: VRATZIA ANASTASIA
Dissertation title: Γιέρυ Άλμπρεχτ. Λογοτεχνική Μετάφραση. Ιστορία. Θεωρία. Πολιτισμική Επίδραση.
Dissertation title: Jorn Albrecht. Literarische Ubersetzung. Gesichte. Theorie. Kulturelle Wirkung.
Supervisor:


589. Name: VRENGALA EVGENIA


590. Name: XANTHOPOULOU DOMNIKH


591. Name: ZACHOU SOTIRIA


592. Name: ZAFIRIDI MIRTO-LIDA


593. Name: ZIGOULIANOS ATHANASIOS


594. Name: ZOURNATZIDOU CHRISOULA


595. Name: ZOUVANIS NIKOLAS


596. Name: ZVE MARINA
Dissertation title: Fansubbing εναντίον Επαγγελματικού Υποτιτλισμού: Μια Συγκριτική Μελέτη Αμερικανικής Κωμικής Τηλεοπτικής
Dissertation title: Fansubbing vs Professional Subtitling: A comparative study of an American sitcom
Supervisor: