ΜΔΣ3-323 Διαγλωσσική Οπτικοακουστική Μετάφραση

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

The aim of this course is to provide students with a fundamental grounding in the fields of interlingual subtitling and dubbing. In particular, upon completion of this course students will have developed all the essential audiovisual, translation and technical skills that would enable them to produce interlingual subtitles using subtitling software as well as translations for dubbing purposes in a variety of film/TV genres. In addition, students will have acquired the basic theoretical and methodological background that would enable them to analyse audiovisual texts for subtitling and dubbing purposes. 
This course will also familiarise students with the ways in which modes of interlingual AVT can be used as pedagogical tools for foreign language learning and enhancing digital literacies.

Intended Learning Outcomes (ILOs)

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Παρασκευή11:00 13:3001 ν.π. Γουλέτη Αικατερίνη
Εαρινό Τρίτη18:30 21:00417 Γουλέτη Αικατερίνη