Λογ6-336 Pεαλισμός και Aγγλικό Mυθιστόρημα του 19ου αιώνα

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εξετάζει τρία μυθιστορήματα (Pride and Prejudice, Hard Times και The Mill on the Floss) γνωστών Άγγλων συγγραφέων του 19ου αιώνα, με σκοπό να ερευνήσει την πολυπλοκότητα και ελαστικότητα της έννοιας του όρου «ρεαλισμού». Αν και η ρεαλιστική μυθιστοριογραφία είναι αναμφισβήτητα δεσμευμένη σε μια ιστορική πραγματικότητα, ως μορφή αναπαράστασης ο ρεαλισμός δεν μπορεί ποτέ να ταυτιστεί με την πραγματικότητα που αναπαριστά, καθώς τα εργαλεία του, η γλώσσα, οι λέξεις δηλαδή, δεν μπορούν ποτέ να λειτουργήσουν ως τέλειος καθρέφτης. Η σοβαρή ενασχόληση με καθημερινούς ανθρώπους και τις εμπειρίες τους, η ευθύγραμμη πλοκή, ο παντογνώστης αφηγητής, οι σφαιρικοί χαρακτήρες, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που συνήθως προσδίδουμε στη ρεαλιστική γραφή. Όπως θα δούμε όμως, ο βρετανικός ρεαλισμός του 19ου αιώνα παρεκκλίνει από το παραπάνω μοντέλο, καθώς οι βρετανοί ρεαλιστές πειραματίζονται πάνω στις αφηγητικές τεχνικές και ως αποτέλεμα θέτουν υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα μιας αντικειμενικής αναπαράστασης ή ακόμη και την ίδια τη φύση της πραγματικότητας. Η χρήση του «ελεύθερου πλάγιου λόγου» στην Austen, για παράδειγμα, η κυκλικότητα του χρόνου στην Eliot, ή η ταυτόχρονη χρήση διαφόρων λογοτεχνικών ειδών στον Dickens αφενός προαναγγέλουν μοντερνιστικές τεχνικές και αφετέρου περιπλέκουν την ίδια την ιστορική στιγμή την οποία αναπαριστούν. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: •Κατανόηση της έννοιας του όρου «ρεαλισμού» στην τέχνη γενικότερα και των αφηγηματικών συμβάσεων του ρεαλισμού στη λογοτεχνία •Ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών/τριών να κατανοήσουν τον όρο «ρεαλισμό» σε σχέση με τα λογοτεχνικά σχήματα που προηγήθηκαν και αυτά που ακολούθησαν •Οικειοποίηση των φοιτητών/τριών με το πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο των μυθιστορημάτων και δυνατότητα να κρίνουν κατά πόσον και με ποιο τρόπο αυτό αντανακλάται στα κείμενα Διανέμεται σύγγραμμα και σχετικό πλάνο/βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: A. τελικό διαγώνισμα (δύο δοκίμια πάνω στα έργα της διδαχθείσας ύλης) ή Β. (σε περίπτωση που το επιτρέπει ο αριθμός των φοιτητών/τριών) 1) προφορική παρουσίαση στην τάξη πάνω σε επιλεγμένο θέμα, 2) μικρή γραπτή εργασία και 3) τελικό διαγώνισμα (ένα δοκίμιο πάνω στα έργα της διδαχθείσας ύλης).

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.