ΜΔΣ4-320 Μεταφραστική Τεχνολογία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές/τριες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα «Εισαγωγή στις Μεταφραστικές Σπουδές» ή/και «Μεθοδολογία Μετάφρασης», διαθέτουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθούν ανελλιπώς. Στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα σύγχρονα μεταφραστικά βοηθήματα και εργαλεία. Δίνεται έμφαση στην ικανότητα των φοιτητών/τριών να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τον υπολογιστή και άλλα βοηθήματα/εργαλεία για μεταφραστικούς σκοπούς, κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής πράξης. Καλύπτονται οι ακόλουθες ενότητες: α) Χρήση Η/Υ και Διαδικτύου για μεταφραστικούς σκοπούς, β) Μεταφραστική Τεχνολογία. Χρήση πηγών πληροφόρησης, βάσεων ορολογίας, ηλεκτρονικών λεξικών, γ) Μεταφραστικές μνήμες, Εισαγωγή στην Αυτόματη Μετάφραση (ανάλογα με το διαθέσιμο λογισμικό). Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες: •γνωρίζουν πώς να αξιοποιούν το Διαδίκτυο/η-εργαλεία για μεταφραστικούς σκοπούς •γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες, αλλά και τους περιορισμούς των παραπάνω εργαλείων •είναι ικανοί να επιλέγουν και αξιοποιούν κριτικά πολυάριθμα η-εργαλεία και πόρους που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες μεταφραστές •θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητες χρήσης Η/Υ και δακτυλογράφησης (τυφλό σύστημα) •θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες ομαδικής εργασίας και συνεργασίας. (Σημ.: Η διδασκαλία γίνεται στην Αγγλική και Ελληνική) Δεν διανέμεται σύγγραμμα αλλά σχετική βιβλιογραφία (ηλεκτρονικές πηγές κυρίως). Αξιολόγηση: Συνεχής.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.