Γλ4-410 Συγκριτική Σύνταξη και Μετάφραση

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό προϋποθέτει γνώση τόσο της αγγλικής όσο και της ελληνικής. Η μελέτη της μετάφρασης περιορίζεται στην εξέταση συγκεκριμένων γραμματικών χαρακτηριστικών των δύο γλωσσών και τον εντοπισμό μεταφραστικών ισοδύναμων με γραμματικούς όρους. Στο θεωρητικό επίπεδο τίθενται ζητήματα που εξαρτώνται από τις ποικίλες εκδοχές της διαγλωσσικής συγκρισιμότητας (με την αντιδιαστολή πρόσφατων απόψεων της τυπολογίας των γλωσσών, των γλωσσικών καθολικών και της παραμετροποίησης). Τα περιγραφικά ζητήματα που θα εξεταστούν περιλαμβάνουν φαινόμενα και δομές όπως η έννοια του υποκειμένου στην ελληνική και στην αγγλική, οι διαφορές στη σειρά των όρων της πρότασης, οι (α)παρεμφατικές δομές, ο χρόνος και η ρηματική όψη, η έγκλιση και η τροπικότητα, η φωνή και οι σχετικές διακρίσεις, οι κύριες και οι δευτερεύουσες προτάσεις. Οι φοιτητές θα κληθούν να εργαστούν με βάση εξειδικευμένες μελέτες σχετικές την περιγραφή και τη σύγκριση της αγγλικής και της ελληνικής και θα αξιολογηθούν μέσω θεωρητικών ερωτήσεων και πραγματικών μεταφράσεων. Ο αριθμός και ο τύπος των εξεταστικών δοκιμασιών θα εξαρτηθούν από το μέγεθος του ακροατηρίου.

Το μάθημα ΔΕΝ προσφέρεται σε όσους έχουν ήδη περάσει το μάθημα Γλ2-410 (Συγκριτική Σύνταξη).

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.