Λογ7-451 O Λόγος των Mειονοτήτων στην Aμερικανική Λογοτεχνία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνεται στην λογοτεχνία των μεινοτικών ομάδων των Ινδιάνων και των Μεξικανών που ζουν και δημιουργούν στις ΗΠΑ. Εξετάζεται κατα πόσο η λογοτεχνία αυτή διαφέρει και ομοιάζει με τη λογοτεχνία του κυρίαρχου λογοτεχνικού κανόνα. Θέματα κοινωνιολογίας, ιστορίας και ανθρωπολογίας βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεών μας καθώς και θέματα γλωσσικής διαοροποίησης. Το μάθημα εξετάζει και κινηματογραφικές ταινίες που αφορούν στις ομάδες αυτές και που είτε έχουν δημιουργηθεί από τις ομάδες αυτές είτε από το Χόλιγουντ. •Η γνώση εναλλακτικών πολιτικών και πολιτισμικών «λόγων» στην κουλτούρα των ΗΠΑ. •Μία πρώτη επαφή με την ιστορία και υην ανρωπολογία που αφορά στους Ινδιάνους και τους Μεξικανούς. •Προσπάθεια να καταριφθούν τα στερεότυπα που υπάρχουν. Διανέμεται σύγγραμμα και σχετική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Τελική εξέταση.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.