Λογ7-247 Aμερικανική Λογοτεχνία & Πολιτισμός: 19ος αιώνας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό κατ΄ επιλογή

Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή του ιστορικού, πολιτικο-κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου, μέσα στο οποίο η Αμερική του 19ου αιώνα εξελίχθηκε από αγροτικό έθνος σε βιομηχανικό γίγαντα. Οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν τα κινήματα του Ρομαντισμού, Ρεαλισμού και Νατουραλισμού μέσα από λογοτεχνικά κείμενα σημαντικών Αμερικανών συγγραφέων της εποχής, όπως Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Henry David Thoreau, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Ambrose Bierce, Charlotte Perkins Gilman, Jack London. Το συγκεκριμένο μάθημα: •Προσφέρει στους φοιτητές/τριες μία ευρεία γνώση της αμερικανικής κοινωνίας της εποχής μέσα από εκτενείς αναφορές στις διάφορες κοινωνικο-πολιτικές, οικονομικές, και πολιτιστικές αλλαγές που οδήγησαν στην ανάπτυξη των λογοτεχνικών αυτών κινημάτων. •Προσφέρει γνώση των αρχών, εννοιών, ιδεολογιών και διαφορών ανάμεσα στα φιλοσοφικά/λογοτεχνικά κινήματα •Συμβάλλει στην κατανόηση της επιρροής του Έμερσον και Θόρου στον Αμερικανικό τρόπο σκέψης •Συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων διαφόρων συγγραφέων που συνέδραμαν στην δημιουργία της Αμερικανικής λογοτεχνικής παράδοσης •Ενθαρρύνει τους φοιτητές/τριες να χρησιμοποιήσουν βιβλιογραφικές πηγές και ψηφιακή τεχνολογία προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν μία σύντομη παρουσίαση στην τάξη επιλέγοντας μία από τις θεματικές ενότητες του μαθήματος Διανέμεται σύγγραμμα και σχετική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Τελικές εξετάσεις

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline