Γλ2-335 Φωνολογία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στις βασικές έννοιες και αρχές της φωνολογικής ανάλυσης. Αρχικά αναλύονται έννοιες όπως η ποικιλία, η κατανομή, η σχέση λειτουργικής αντίθεσης και αλλοφωνικής πραγμάτωσης. Ακολουθεί η θεωρία των διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών και δίνεται έμφαση σε θέματα όπως η φυσική τάξη, ο τύπος και η λειτουργία των φωνολογικών κανόνων. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος γίνεται ανάλυση της γενετικής φωνολογίας και συζητούνται θέματα όπως τα επίπεδα αναπαράστασης, η σειρά των φωνολογικών κανόνων, κ.α. Το τελευταίο μέρος παρουσιάζει επιλεγμένα θεωρητικά θέματα στο πλαίσιο πιο πρόσφατων φωνολογικών θεωριών όπως η μετρική και αυτοτεμαχιακή φωνολογία καθώς και η θεωρία του βέλτιστου. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος δίνονται παραδείγματα και δεδομένα από πολλές γλώσσες, ανάμεσα στις οποίες τα αγγλικά και τα ελληνικά. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εμπεδώσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στη φωνολογική ανάλυση μέσω ποικιλίας ασκήσεων. Όλο το υλικό του μαθήματος (σημειώσεις, ακουστικά αρχεία, βίντεο, ιστοχώροι) είναι διαθέσιμα στο eclass. Μέθοδοι αξιολόγησης: Τελική εξέταση με θεωρητικές ερωτήσεις και ασκήσεις με έμφαση στην ανάλυση γλωσσικών δεδομένων.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Εαρινό Πέμπτη16:00 18:30417 Τοπιντζή Ιωάννα (Νίνα)