Λογ7-348 Σύγχρονη Aμερικανική Πεζογραφία: 1945-2000

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εστιάζεται σε σημαντικούς Αμερικανούς/-νίδες πεζογράφους, όπως ο Saul Bellow, Philip Roth, John Updike, Norman Mailer, William Gibson, Leslie Marmon Silko, Annie Proulx κ.ά., καλύπτοντας την χρονική περίοδο 1945-2000. Συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες: •Εστιάζονται στην ανάλυση αφηγημάτων, μυθιστορημάτων και ηλεκτρονικών κειμένων καθώς και στην ανάγνωση συγκεκριμένων θεωρητικών δοκιμίων για το μενταμοντέρνο •Εξοικειώνονται με τη μεταμοντέρνα γραφή, την πειραματική και μη-γραμμική προσέγγιση της κειμενικότητας •Ενημερώνονται για τις κοινωνικο-πολιτισμικές τάσεις αλλά και το πολιτικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν τη γραφή του καθενός/καθεμιάς πεζογράφου που εξετάζεται στο μάθημα αυτό. Διανέμεται σύγγραμμα και σχετική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Παρουσιάσεις, σύντομες εκθέσεις, τελικές εξετάσεις ή/και ερευνητικές εργασίες.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Παρασκευή16:00 18:30107 Ραπατζίκου Τατιανή