Γλ2-341 Σημασιολογία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα επιδιώκει να εξοικειώσει τους σπουδαστές με τη σημασιακή δομή της γλώσσας στο επίπεδο της λέξης και της πρότασης, αλλά και με τις μεταξύ των σχέσεις. Η σημασία και το νόημα η αναφορά, η δείξη, η αρχή της συνθετικότητας, η λεξική σημασία, αλλά και τυπικές απεικονίσεις των προτάσεων είναι μόνο μερικά από τα θέματα που θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της σημασιολογίας. Απώτερος σκοπός είναι να αναπτυχθεί συνειδητή γνώση της πρωταρχικότητας της σημασίας στη γλώσσα και στην επικοινωνία. Η θεματική του μαθήματος βρίσκεται στο μεταίχμιο της γλωσσικής επαφής με την πραγματικότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μέθοδοι αξιολόγησης: Τελική εξέταση

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.