Γλ2-350 Πραγματολογία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό επιδιώκει να εξοικειώσει τους σπουδαστές με την πολλαπλότητα του γλωσσικού νοήματος  σε εκφωνηματικό επίπεδο, ήτοι στο επίπεδο της χρήσης της γλώσσας σε διαφορετικά περιβάλλοντα και περιστάσεις.  Συνεπώς, εξετάζει το εκφώνημα και τον λόγο στο πλαίσιο του συγκειμένου και του περικειμένου, και άλλων κοινωνικών παραγόντων που συνεισφέρουν σημαντικά στην πολλαπλότητα του προτασιακού νοήματος. Περιοχές που εξετάζονται συμπεριλαμβάνουν τις γλωσσικές πράξεις, την προϋπόθεση, το υπονόημα και ορισμένες αρχές που καθορίζουν τη λογική της συνομιλίας, καθώς και τη θεωρία της συνάφειας. Το μάθημα αυτό είναι αμέσου χρησιμότητας για πολλούς τομείς έρευνας όπως την υφολογία, λογοτεχνία, νομολογία, επικοινωνιακές σπουδές, ΜΜΕ, αλλά κυρίως η πραγματολογία αφορά τη γλωσσική διδασκαλία αφού αποτελεί τη ραχοκοκαλιά σύγχρονων θεωριών στη διδακτική. Συνιστάται να επιλέγεται μετά το 2-341 (Σημασιολογία) και πριν από το 4-420 (Ανάλυση Λόγου).

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία:
Διανέμεται σύγγραμμα; Ναι
Διανέμεται σχετική βιβλιογραφία; Ηλεκτρονικά
Μέθοδοι αξιολόγησης:  Τελική εξέταση, ασκήσεις

Το μάθημα αυτό είναι αναρτημένο με συνεχή ανανέωση στην η-πλατφόρμα του π/μίου. Οι φοιτήτριες πρέπει να την συμβουλεύονται εβδομαδιαία: https://blackboard.lib.auth.gr/.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Πέμπτη16:00 18:3001 ν.π. Αλβανούδη Αγγελική