Λογ7-347 Μοντερνισμός & Πεζογραφία στις ΗΠΑ

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Περιγραφή και στόχοι μαθήματος:_ Δεν έχει προαπαιτούμενα. Επικεντρώνεται σε Αμερικανούς συγγραφείς και διανοητές του πρώτου μισού του 20ού αιώνα όπως οι W.E.B. duBois, Gertrude Stein, Henry Adams, Edith Wharton, F. Scott Fitzgerald, Richard Wright, Anzia Yezierska, Ernest Hemingway, William Faulkner, Willa Cather. Το έργο τους αναλύεται κυρίως ως αντιπροσωπευτικό της αισθητικής που διατρέχει την νεωτεριστική παράδοση του Αμερικανικού μοντερνισμού. 

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline