ΜΔΣ2-214 Μεθοδολογία της Μετάφρασης

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Το μάθημα θα επικεντρωθεί στη μετάφραση ως μια διαδικασία λύσης προβλημάτων και θα εξετάσει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών για την αντιμετώπιση πρακτικών μεταφραστικών προβλημάτων. Η έμφαση θα είναι στη διαδικασία αλλά και στο προϊόν της μετάφρασης, αν και κάποια θεωρητικά ζητήματα θα συζητηθούν όπου χρειασθεί. Σε κάθε μάθημα θα παρουσιαστεί μια σειρά από προβλήματα και στρατηγικές και θα ακολουθούν σχετικές μεταφραστικές ασκήσεις, αλλά δεν θα ζητηθεί από τους φοιτητές να μεταφράσουν κείμενα. Τα παραδείγματα θα προέρεχονται από ποικίλα λογοτεχνικά και δημοσιογραφικά κείμενα.

Οι φοιτητές/τριες θα:

(Σημ.: Η τακτική παρακολούθηση είναι απαραίτητη. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην Αγγλική και Ελληνική)

Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Τετάρτη16:00 18:30107 Δεσύλλα Λουΐζα