Λογ5-126 Εργαστήριο Κριτικού Λόγου: Δράμα

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Ο βασικος στόχος αυτού του εισαγωγικού μαθήματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών/τριών για κριτική γραφή και να ασκήσει τις επιχειρηματολογικές τους δεξιότητες. Εφόσον από την άποψη των λογοτεχνικών ειδών προσανατολίζεται στο δράμα, επικεντρώνεται στην ανάλυση αντιπροσωπευτικών θεατρικών έργων, ειδικά επιλεγμένων ώστε να εξοικειώσουν τους/τις φοιτητές/τριες στα παραστασιακά χαρακτηριστικά του δράματος, τα οποία το διαχωρίζουν από τα άλλα είδη λογοτεχνικής γραφής. Η διδασκαλία του μαθήματος αυτού διανθίζεται από οπτικοακουστικό υλικό και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, έτσι ώστε να ενισχύονται τα κίνητρα των φοιτητών/τριών για την επιτυχή τους απόδοση στις προφορικές και γραπτές υποχρεώσεις του μαθήματος. 

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό aΠαρασκευή11:00 13:30112 π.κ. Ριστάνη Μαρία
Χειμερινό bΠαρασκευή13:30 16:00112 π.κ. Κούτση Παναγιώτα

Αρχεία μαθήματος

Course Outline