Ερ1-120 Δεξιότητες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Έρευνας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Στόχος του υποχρεωτικού αυτού μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές/τριες βασική εκπαίδευση:

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει μαθήματα εργαστηριακού τύπου που οργανώνονται σε επίπεδο σεμιναρίων και πρακτικής εξάσκησης στην αίθουσα υπολογιστών της Φιλοσοφικής Σχολής. Η αξιολόγηση είναι συνεχής και πραγματοποιείται μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων σε όλη τη διάρκεια του εξάμηνου.

Αξιολόγηση

Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με βάση την εκπλήρωση μίας σειράς διαφόρων γραπτών δραστηριοτήτων στους τρεις κύκλους οργάνωσης του μαθήματος σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου: α) Αξιολόγηση και χρήση βιβλιογραφικών πηγών (30%), β) Δεξιότητες γραπτού λόγου με έμφαση στη λογοτεχνία και πολιτισμό (35%), και γ) Δεξιότητες ανάγνωσης και αποτύπωσης γλωσσολογικών δεδομένων (35%).

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό aΔευτέρα11:00 13:307 π.κ. Σταύρου Φ. Βεργοπούλου Σ. / Κωνσταντινίδου Ν.
Χειμερινό aΠέμπτη08:30 11:00103 Σταύρου Φ. Βεργοπούλου Σ. / Κωνσταντινίδου Ν.
Χειμερινό bΤρίτη13:30 16:00112 π.κ. Σταύρου Φ. Βεργοπούλου Σ. / Κωνσταντινίδου Ν.
Χειμερινό bΠαρασκευή08:30 11:00103 Σταύρου Φ. Βεργοπούλου Σ. / Κωνσταντινίδου Ν.