Λογ7-368 Αμερικανικό Θέατρο 1776-1950

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

The aim of this course is to examine the development of drama and theatre in the United States from the eighteenth century to the mid-twentieth century. The plays selected represent a variety of periods, styles, and perspectives. The course will explore the relationship of drama to social, political, and cultural forces in order to offer a more complete understanding of the uniqueness of American Drama and its place in the construction of an American identity.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Παρασκευή11:00 13:30417 Δέτση Ζωή

Αρχεία μαθήματος

Course Syllabus