ΜΔΣ3-394 Ειδικά Θέματα: Συνεργατική Μετάφραση και Διαχείριση έργου

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή


Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Εαρινό Τετάρτη16:00 18:30103 Γουλέτη Αικατερίνη