ΜΔΣ2-360 Σταθμοί στην Ιστορία & Θεωρία Κινηματογράφου

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα εξερευνά την εξέλιξη του σύγχρονου κινηματογράφου μέσα από συγκεκριμένες σημαντικές περιόδους κατά τις οποίες οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι ιστορικές συγκυρίες και διάφορες θεωρίες συνέβαλαν στον τρόπο που κατανοούμε τον μέσο αυτό σήμερα. Στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικά κεφάλαια της ιστορίας και θεωρίας κινηματογράφου, επιλεγμένα με βάση τον συνολικό αντίκτυπο που είχαν στην εξέλιξη της κινηματογραφικής τέχνης. Το μάθημα, αφού παρουσιάσει τις απαρχές του μέσου, περνάει μέσα από βασικές θεωρίες του 20ού αιώνα φτάνοντας μέχρι τον σύγχρονο ψηφιακό κινηματογράφο. Αν και σε ορισμένες από τις θεωρητικές προσεγγίσεις υπάρχει μερική χρονική επικάλυψη, η δομή του μαθήματος είναι χρονολογική έτσι ώστε αυτές να μπορούν να συσχετιστούν με την εποχή κατά την οποία εμφανίστηκαν. Το μάθημα, αποσκοπώντας να είναι κάτι παραπάνω από μια γραμμική καταγραφή της ιστορίας του κινηματογράφου, παρέχει μια πιο συνολική θεώρηση του μέσου μέσα από τα βασικά στάδιά της καθώς και την ευκαιρία για κριτική ανασκόπησή τους. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιούνται μια σειρά από κινηματογραφικά αποσπάσματα και άλλα παραδείγματα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του υλικού.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Πέμπτη11:00 13:30417 Δημητριάδης Γεώργιος