Λογ6-341 Θέματα Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού ΙΙ: Πολιτισμός και Διαφορετικότητα στην Σύγχρονη Βρετανία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

This module will examine the many faces of multicultural Britain as these have taken shape in the postwar years following the collapse of the British colonial empire in the middle of the twentieth century and the waves of migration from its former colonies that followed. The focus will be primarily on Black British and British Asian writings and cultural production and will invite students to consider a range of issues that are pressing in Britain’s multiracial and multi-religious communities today such as national identity and belonging (especially the idea of Englishness), cultural difference, (im)migration, diaspora, race relations and racism, art and (self-) representation, the emergence of political Islam, history, memory and the past. We will engage with a variety of literary, theoretical, cultural and visual texts that will include novels, short stories, poems, films, music, television programmes and art.

Aims

The aim of this module is to encourage students:

Learning Outcomes

By the end of the module, students are expected:

Assessment

Assessment is by final exam. Alternatively, students can do the final exam (50%) and a project that will be decided in consultation with the tutor (50%). This will also involve an in-class presentation.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Syllabus