Λογ6-386 Θεωρητικές Οπτικές και Λογοτεχνικά Κείμενα

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Αν και η θεωρία λογοτεχνίας έχει αλλάξει τον τρόπο που διαβάζουμε και προσεγγίζουμε τη λογοτεχνία, οι φοιτητές συνήθως την αποφεύγουν γιατί την φοβούνται. Στόχος του μαθήματος αυτού είναι ναι δείξει πόσο προσβάσιμη και συναρπαστική είναι η θεωρία λογοτεχνίας στην πραγματικότητα, εστιάζοντας στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διαφωτίσει τα λογοτεχνικά κείμενα και να ενισχύσει έτσι την κατανόηση, εκτίμηση, μα πάνω από όλα, την απόλαυσή τους. Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν γίνει όχι μόνο πιο προσεχτικοί και επιδέξιοι αναγνώστες, αλλά επίσης θα συνειδητοποιήσουν ότι η ερμηνεία και η ανάλυση της λογοτεχνίας μέσα από θεωρητικά μοντέλα μπορεί επίσης να εμπλουτίσει και την κατανόηση του ίδιου του εαυτού μας, της γλώσσας και της κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό διερευνά τις σημαντικότερους μεθόδους ανάγνωσης και συστήματα ενασχόλησης με τα κείμενα που αναπτύχθηκαν τους τελευταίους αιώνες, όπως ο Φορμαλισμός, ο Μαρξισμός, η Ψυχανάλυση και η Αποδόμηση. Οι φοιτητές πρόκειται να εξοικειωθούν με τους βασικούς όρους, έννοιες και σχολές καθώς και με τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη θεωρία λογοτεχνίας. Κάποια από τα βασικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι: πως λειτουργούν τα λογοτεχνικά κείμενα, ποια είναι η αξία τους, πως αλληλεπιδρούν με την κοινωνία, την ιδεολογία, την ιστορία, τι αλήθειες κρύβουν και πως μπορούμε να τις ξεκλειδώσουμε, μπορούμε να τα προσεγγίσουμε αντικειμενικά, και τέλος πως διαφέρουν από άλλες μορφές γραφής; Κάθε εβδομάδα θα εξετάζεται ένα ερμηνευτικό μοντέλο μέσα από την εφαρμογή του σε ένα κείμενο, ώστε να συζητηθούν τα οφέλη και τα μειονεκτήματά του. Κάποια από τα κείμενα τα οποία θα μελετήσουμε είναι “Η Δομική Μελέτη του Μύθου» του C. Levi-Strauss, «Το Υποσυνείδητο» του S. Freud, η “Ιδεολογία» του R. Williams. Ηεφαρμογήτους θα γίνεισεκείμενα όπως ο King Learτου Shakespeare, το “Ode on a Grecian Turn” του Keats καθώς και τοFrankensteinτηςShelley, καθώς και σεμια σειρά ταινιών και σύγχρονων video clip. Μαθησιακοί Στόχοι -ικανότητα σωστής εφαρμογής των βασικών όρων και εννοιών της θεωρίας λογοτεχνίας ώστε να μπορεί να γίνει εφαρμογή τους σε ένα πλήθος κειμένων -κατανόηση των σκοπών της κάθε προσέγγισης και των διαφορών μεταξύ τους -κατανόηση των ζητημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη θεωρία λογοτεχνίας -ανάπτυξη των αναλυτικών δεξιοτήτων και καλλιέργεια ευαισθησίας απέναντι στην λογοτεχνία Μέθοδος Αξιολόγησης: παρουσιάσεις μέσα στην τάξη (προαιρετικό), ερευνητική εργασία (προαιρετικό) καθώς και οι τελικές εξετάσεις.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Εαρινό Δευτέρα11:00 13:3001 ν.π. Καναράκης Ιωάννης

Αρχεία μαθήματος

Course Outline