Λογ6-386 Θεωρητικές Οπτικές και Λογοτεχνικά Κείμενα

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εξετάζει βασικές λογοτεχνικές προσεγγίσεις του εικοστού αιώνα με άμεση εφαρμογή σε λογοτεχνικά "κείμενα" της Αγγλικής και ευρύτερης Αγγλόφωνης παραγωγής. Συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες εξασκούνται σε ποικίλες τεχνικές ανάλυσης κειμένων (όπως Ψυχανάλυση, Μαρξισμός, Στρουκτουραλισμός, Φεμινισμός κ.α.). Εφαρμόζουν τις θεωρίες σε αφηγήματα, μύθους, θεατρικά έργα, ποιήματα και κινηματογραφικές ταινίες του εικοστού και εικοστού-πρώτου αιώνα. Μέσα από τη διαθεματική και συγκριτική προσέγγιση οι φοιτητές/τριες ως αναγνώστες/τριες  βγάζουν πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με τη λογοτεχνικότητα, την κατασκευή και τη σχέση της πολιτισμικής παραγωγής με κοινωνικούς, ιστορικούς και οικονομικούς παράγωντες της εποχής.

Το υλικό διδασκαλίας διανέμεται σε έντυπη μορφή αλλά είναι προσβάσιμο και ηλεκτρονικά.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ομαδικές παρουσιάσεις, σύντομες ασκήσεις, τελική εξέταση ή/και ερευνητικές εργασίες.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Δευτέρα16:00 18:30112 π.κ. Φελέκη Δέσποινα

Αρχεία μαθήματος

Course Outline