Λογ7-437 Θέματα Αμερικανικής Λογοτεχνίας Ι: Σύγχρονες Γοτθικές Μεταμορφώσεις

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Tο συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στις σύγχρονες εκφάνσεις του γοτθικού από τα μέσα του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Μέσω της μελέτης ποικιλόμορφου υλικού βασικών Αμερικανών συγγραφέων όπως Cormac McCarthy, William Gibson, Stephen King, Toni Morrison, Marilyn Robinson, Susanne Collins κ.ά. έμφαση θα δοθεί στην ποικιλομορφία της γοτθικής γραφής αλλά και απεικόνισης σε σχέση με έννοιες όπως φυλή , φύλο, τεχνολογία, μνήμη, δυστοπία, xωρικοτητα κ.ά.


Στόχοι μαθήματος:

Οι φοιτητές/τριες θα ασχοληθούν με:

Αξιολόγηση: Ομαδικές εργασίες, αναφορές και τελική εξέταση.

Σύγγραμμα: Βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη θα είναι διαθέσιμο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μοοdle.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.