Λογ7-465 Αμερικανικό Μυθιστόρημα 19ου αιώνα

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται σε κομβικά κείμενα του δεύτερου μισού του Αμερικανικού 19ου αιώνα. Συγγραφείς όπως ο Χώθορν, ο Μέλβιλ, ο Τουαίην, ο Τζαίημς, ο Κρέιν, η Σοπέν και άλλοι αποτελούν τη βάση του μαθήματος. Αναλύονται σημαντικά μυθιστορήματα και νουβέλες και εξηγείται η παράδοση και συνέχεια του πουριτανισμού, οι φυλετικές σχέσεις στον ύστερο 19ο αιώνα, ο πρωτο-φεμινισμός. Παράλληλα, αναλύεται η θέση των κειμένων αυτών στα κυρίαρχα λογοτεχνικά ρεύματα του δυτικού κόσμου αλλά και η σχέση τους με πιο παραδοσιακές και καθαρά Αμερικανικές παραδόσεις λόγου.

 


 

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline