Λογ7-340 Eισαγωγή στη Λογοτεχνία του Aμερικανικού Nότου

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει στους φοιτητές/τριες μια επισκόπηση της λογοτεχνίας του Αμερικανικού Νότου από την εποχή της αποικιοκρατίας μέχρι τον 20ο αιώνα. Ακολουθεί την ανάπτυξη των διαφόρων κοινωνικών, πολιτικών και φιλοσοφικών θεμάτων όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στην αμερικανική λογοτεχνία πριν από τον Εμφύλιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, στις αφηγήσεις των σκλάβων, στην προφορική παράδοση, στις διάφορες εκφάνσεις του “local color” και στους μύθους του Παλαιού και του Νέου Νότου. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει κείμενα των William Byrd, Thomas Jefferson, Augustus Baldwin Longstreet, Johnson Jones Hooper, Harriet Jacobs, William Faulkner, και Martin Luther King, Jr. Συστήνεται στους φοιτητές/τριες που σκοπεύουν να εγγραφούν στο μάθημα Λογ7-476Ε να πάρουν πρώτα αυτό το μάθημα ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μάθημα του τετάρτου έτους. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: •Συνοπτική γνώση της λογοτεχνικής παραγωγής στον Αμερικανικό Νότο για τέσσερεις συνεχείς αιώνες. •Κατανόηση των πολύπλοκων κοινωνικών, πολιτικών και ιστορικών συνθηκών που οδήγησαν στη διαμόρφωση της σημερινής πραγματικότητας σε αυτή την περιοχή των Η.Π.Α. Διανέμεται σύγγραμμα και σχετική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.