Λογ5-130 Εισαγωγή στις Λογοτεχνικές Σπουδές

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να εισάγει τις φοιτήτριες/τους φοιτητές στις λογοτεχνικές σπουδές και να θέσει ερωτήματα όπως: Τι είναι λογοτεχνία; Γιατί και πώς να τη διαβάζουμε; Πώς λέμε μια ιστορία; Ποια η σχέση της με την καθημερινή μας ζωή και πως μπορεί να την αλλάξει; Ποια η σχέση της με τις άλλες τέχνες και μιντιακά μέσα; Ποια η σχέση λογοτεχνίας και κοινωνίας, φύλου, φυλής, ιδεολογίας, ταυτότητας, ιστορίας, τεχνολογίας, κ.ά. Μέσα από συγκριμένα παραδείγματα και αναλύσεις το μάθημα θα προσεγγίσει έννοιες όπως για παράδειγμα κείμενο, διακείμενο, υπερ-κείμενο μέσω του ευρύτερου πλαισίου της αφηγηματικής πρακτικής και κριτικής ανάγνωσης. Θα δημιουργήσει το υπόβαθρο για μια πιο εξειδικευμένη και διεπιστημονική ανάλυση κειμένων ενισχύοντας έτσι τα εισαγωγικά εργαστηριακά μαθήματα του  πρώτου έτους στην ποίηση, δράμα και πεζό λόγο.

 

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Τετάρτη11:00 13:30107 Ριστάνη Μαρία

Αρχεία μαθήματος

Course Syllabus