Λογ7-270 Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός: από τον αποικισμό μέχρι τη βιομηχανοποίηση

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

The aim of this survey course is to introduce students to a variety of works written by diverse authors who are recognized as contributors to the American literary tradition. It covers the period from the discovery of the “New World” to its colonization, to the American Revolution and foundation of the United States, to the end of the 19th century, and the transformation of the US from an agricultural to an industrial and urban nation. The course will familiarize students with selected writings by early European explorers, by Anglo settlers, by Puritan historians, by the political Founders of the American nation, by major philosophers and fiction writers, taking into consideration the historical, socio-political and cultural context in which these works were written. The course will also expose students to the main principles and ideology of Puritanism, the movements of Transcendentalism, Romanticism, Realism and Naturalism.  Learning outcomes and competences:

Assessment: Final exam.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό aΤετάρτη11:00 13:30417 Δέτση Ζωή
Χειμερινό bΠαρασκευή11:00 13:30107 Παστουρματζή Δόμνα

Αρχεία μαθήματος

Course Outline