Γλ4-382 Γλώσσα και Ύφος στα MME

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Η έμφαση στο μάθημα αυτό είναι στην ομιλούμενη αγγλική γλώσσα όπως αυτή χρησιμοποιείται στα μέσα ενημέρωσης. Τα κείμενα που αναλύονται προέρχονται από εφημερίδες, περιοδικά και ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι διττός. Κατ’ αρχήν να αυξήσει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής και κατά δεύτερο λόγο να κάνει τους/τις φοιτητές/τριες να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει συγκεκριμένα αποτελέσματα στον αναγνώστη/ακροατή. Με λίγα λόγια, αποβλέπει στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές. Το μάθημα προορίζεται για φοιτητές/τριες που έχουν περάσει με επιτυχία τα δυο υποχρεωτικά γλωσσικά μαθήματα του Τμήματος και μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα τακτικά μια που δεν δίνεται κάποιο βιβλίο.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.

Αρχεία μαθήματος

Course Outline