Λογ7-315 Σπουδές στην Aμερικανική Kουλτούρα

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

This course will seek to explore the question "What does it mean to be an 'American'?"—a question that has been asked and answered in numerous ways over time. It will consider the multifaceted aspects of culture and identity in the United States, through an inter- and multidisciplinary approach that will draw on history, sociology, cultural anthropology, and literary criticism. The course will cover key concepts such as immigration and diaspora, race and ethnicity, nationalism and nationality, civic engagement, home and exile, liminality, border-crossing and border culture, inclusion and exclusion, interethnic relations and multiculturalism. By examining fiction, poetry, autobiography, films and videos as primary sites for the negotiation of the cultures of Native Americans, Chicanos/as, Asian Americans, and Greek Americans the course will investigate the diversity, richness, and transformation of American culture.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.