Λογ7-317 Aμερικανική Ποίηση 20ού αιώνα: 1914-1950

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη διαμόρφωση της Αμερικανικής Μοντερνιστικής ποιητικής γραφής καθώς και των ποιητικών ρευμάτων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, και ολοκληρώνεται με αναφορές στην ποίηση της Γενιάς Μπητ. Συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες: •Εξοικειώνονται με την ανάγνωση και ανάλυση διαφορετικών ποιητικών στυλ, όπως αυτά διαμορφώνονται κάτω από την ομπρέλα της μοντερνιστικής πρακτικής από Αμερικανούς ποιητές διαφορετικών κοινωνικών και φυλετικών ομάδων (όπως Αφρικανο-Αμερικανούς), αλλά και Αμερικανούς ποιητές που έχουν ζήσει στην Ευρώπη •Εξετάζουν την ανάπτυξη του ποιητικού λόγου παράλληλα με διάφορες κοινωνικές/πολιτικές/καλλιτεχνικές εξελίξεις και γεγονότα •Εξοικειώνονται με την ανάγνωση δοκιμίων που έχουν γραφτεί από τους ίδιους τους ποιητές μέσα στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο του μοντερνισμού Διανέμεται σύγγραμμα και σχετική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Παρουσιάσεις, μικρές εκθέσεις, τελική εξέταση ή/και ερευνητικές εργασίες.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Τρίτη13:30 16:00417 Ραπατζίκου Τατιανή