ΜΔΣ5-495 Διπλωματική Εργασία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Βρείτε εδω το κείμενο με τις οδηγίες για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στον Τομέα Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών.

Βρείτε εδώ την αίτηση έγκρισης εκπόνησης από τον Τομέα.

Βρείτε εδώ την αίτηση για δεύτερο αξιολογητή.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: | Διδακτικές μονάδες: 6 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 12

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.