Γλ2-460 Γενετική Σύνταξη

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί λεπτομερή εισαγωγή στο θεωρητικό πλαίσιο της Γενετικής Γραμματικής. Ξεκινά με τη δομή της πρότασης στο πλαίσιο της θεωρίας του Χ΄ και τις πληροφορίες που προβάλλονται από το λεξικό. Αναλύονται συγκεκριμένες δομές όπως οι παθητικές, οι ερωτηματικές προτάσεις (ολικής και μερικής άγνοιας), οι αναφορικές προτάσεις, καθώς και η κατανομή των αντωνυμιών, των στοιχείων αυτοπάθειας και των πλήρων Ονοματικών Φράσεων. Με έμφαση σε δεδομένα της αγγλικής εξετάζονται οι περιορισμοί των συντακτικών μετακινήσεων και ποικίλες παραβιάσεις αρχών και κανόνων στα επίπεδα της παραγωγής και της αναπαράστασης των συντακτικών δομών. Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνονται κάποιες αναφορές στις συντακτικές διαφορές της αγγλικής από την ελληνική.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Τετάρτη16:00 18:30417 Δημητρακοπούλου Μαρία