ΜΔΣ2-325 Θεσμοί και Μετάφραση στην Ε.Ε.

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Η πολιτική της ΕΕ να επικοινωνεί σε 24 επίσημες γλώσσες (πολιτική πολυγλωσσίας) είναι μοναδική παγκοσμίως και δίνει μια νέα διάσταση στην πρακτική της μετάφρασης. Όλες οι επίσημες γλώσσες είναι ιισότιμες και οι πολίτες της ΕΕ στα 28 κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από αυτές τις γλώσσες για να επικοινωνούν με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γεγονός που καθιστά την Ένωση πιο ανοιχτή και αποτελεσματική. Το μάθημα θα εστιάσει όχι μόνο στη μετάφραση κειμένων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της (από τα αγγλικά προς τα ελληνικά), αλλά θα βοηθήσει και τους φοιτητές/τριες να αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών πτυχών της ευρωπαϊκής ζωής. Το μάθημα θα συνδυάζει τη μεταφραστική πρακτική με διαλέξεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: •Εξοικείωση με τους θεσμούς της ΕΕ •Χρήση της ορολογίας της ΕΕ •Γνώση των μεταφραστικών εργαλείων που παρέχονται από την ΕΕ. Δεν διανέμεται σύγγραμμα αλλά σχετικό πλάνο μαθήματος.

Αξιολόγηση:

Εβδομαδιαίες μεταφραστικές εργασίες: 30%

Ενδιάμεση εξέταση: 20%

Τελική εξέταση: 50%Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Τρίτη13:30 16:00103 Κουρούνη Κυριακή
Εαρινό Τρίτη13:30 16:00103 Κουρούνη Κυριακή

Αρχεία μαθήματος

Course Syllabus