Γλ2-100 Εισαγωγή στη Μελέτη της Γλώσσας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις θεμελιώδεις αρχές και τις βασικές έννοιες της επιστήμης της σύγχρονης γλωσσολογίας. Ξεκινά με μια γενική συζήτηση της φύσης και των χαρακτηριστικών της γλώσσας και συνεχίζει με τις κοινωνικές και γνωσιακές λειτουργίες της. Τα συγκεκριμένα ζητήματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: γλώσσα και επικοινωνία, απόκτηση μητρικής γλώσσας, γλώσσα και σημασία, γλώσσα και πολιτισμός, γλώσσα και διάδραση.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό aΤρίτη11:00 13:30417 Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική
Χειμερινό bΤρίτη08:30 11:00107 Δαλπαναγιώτη Θώμη

Αρχεία μαθήματος

Course Outline