Λογ7-476 Σπουδές του Aμερικανικού Nότου

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνεται στην εποχή του μοντερνισμού και ειδικότερα στην περίοδο της αναγέννησης στον Αμερικανικό Νότο. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από κάποια βασικά γνωρίσματα, όπως κριτική επανεξέταση της ιστορίας του Νότου, εμμονή με τον αρνητικό αντίκτυπο της δουλείας, ενδιαφέρον για το γκροτέσκο, εστίαση στην κοινότητα και στη ρεαλιστική αναπαράσταση των κοινωνικών συνθηκών στον Αμερικανικό Νότο. Ειδικότερα, θα μελετηθούν κείμενα τριών σημαντικών γυναικών συγγραφέων, όπως της Eudora Welty, της Flannery O’Connor και της Carson McCullers. Κύρια θέματα που θα αναλυθούν περιλαμβάνουν τη σωματική και ψυχολογική βία, το γκροτέσκο, την παραβίαση των ορίων του φύλου, τον εθνισμό, τις πολιτικές ταυτότητας και τους μύθους που αφορούν στον Αμερικανικό Νότο. Οι προκλήσεις που αυτές οι συγγραφείς αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους να ορίσουν τη γυναικεία ταυτότητα θα διερευνηθούν μέσα στο πλαίσιο της νότιας λογοτεχνικής παράδοσης. Συνιστάται στους φοιτητές/τριες που επιθυμούν να πάρουν το μάθημα αυτό να παρακολουθήσουν το Λογ7-340Ε προηγουμένως, ώστε να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού του νότου των Η.Π.Α. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: •Μελέτη και γνώση σημαντικών κειμένων της περιόδου της αναγέννησης του Aμερικανικού Νότου. •Κατανόηση των κοινωνικών συνθηκών που επικρατούσαν στον Αμερικανικό Νότο κατά τον εικοστό αιώνα. •Κατανόηση των συνθηκών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της γυναικείας ταυτότητας όπως αυτή αποκαλύπτεται στα συγκεκριμένα κείμενα. Διανέμεται σύγγραμμα και σχετική βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Παρασκευή16:00 18:30417 Ρουπακιά Λυδία