Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1983, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από τα οκτώ τμήματα που απαρτίζουν τη Φιλοσοφική Σχολή. Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1926. Ήταν δηλαδή μία από τις τέσσερις πρώτες σχολές του και σήμερα είναι γνωστή για το υψηλό επίπεδο των σπουδών που παρέχει.  Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σήμερα αποτελείται από τέσσερις Tομείς:

To Tμήμα χορηγεί: